Co vše zajistit po svatbě

Tolik času jste věnovali plánování svatby - termín, místo svatby, koho pozvat, svatební menu, kapela, fotograf aj. Svatbou však nic nekončí, čeká Vás společný život. Nezapomeňte na zařízení důležitostí, na které možná nyní ještě nemyslíte.

Co předchází a následuje po svatbě

Plánování svatby a vše, co je s ní spojené, není krátkodobou, ani lehkou záležitostí. Abyste na nic nezapomněli, určitě jste si sepisovali, co již máte zařízené, zamluvené, zakoupené apod. Ne jinak, by tomu mělo být i po svatbě. I když se Vám zdá, že je důležité pouze naplánovat svatbu, možná Vás v tu chvíli nenapadlo, že jsou zde určité „maličkosti“, formality, na které je potřeba pamatovat. Čím dříve je budete mít po svoji kontrolou, tím dříve je také vyřídíte a budete se skutečně moci radovat a užívat manželského života.

Poděkování obsluhujícímu personálu v hotelu, restauraci apod.

Pokud se o Vás a Vaše hosty staral například personál restaurace, odměňte je spropitným, nebo výslužkou, kouskem svatebního dortu aj.

Poděkování za svatební dary

Nezapomeňte všem, kteří Vám dali svatební dar, nebo jste je pozvali na svatební hostinu, poděkovat za dary, finanční příspěvky, účast na svatbě, že s Vámi strávili Váš významný den. Hezkým poděkováním je například věnování fotografie ze svatby, malá pozornost v podobě děkovací kartičky, perníčku, čokoládky aj.

Vyzvednutí svatebních fotografií

V případě, že Vaši svatbu zvěčnil profesionální fotograf, nezapomeňte se s ním dohodnout na případném vyhotovení fotografií, pokud si je nebudete zpracovávat sami. Při zhotovení fotografií myslete i na rodinu, přátele a hosté, kteří s Vámi sdíleli Váš den, a určitě jim alespoň jednu fotografii věnujte.

Vrácení svatebních šatů

Ve stanoveném termínu, který jste si domluvili ve** svatebním salónu**, vraťte svatební šaty, samozřejmě v případě, že jste si šaty pro Vás, družičky, oblek nenechali šít, či přímo nekoupili.

Co vyřídit po svatbě na úřadech

  • Oddací list - v případě, že Vám příslušná matrika, ať už Váš sňatek probíhal v místě Vašeho trvalého bydliště, nebo v jiném městě, státě apod., nezašle sama oddací list (na toto se informujte, jak budete na příslušném místě před svatbou sepisovat žádost o uzavření sňatku), nezapomeňte si pro něj zajít. Budete ho potřebovat hned zpočátku v zaměstnání, kdy Vám na základě jeho předložení, uznají placené pracovní volno na svatbu. Budete ho ovšem také potřebovat pro vydání nového občanského průkazu aj. Každopádně kopii oddacího listu budete potřebovat všude, kde budete nahlašovat změnu rodinného stavu.
  • Občanský průkaz - jakmile budete mít v ruce oddací list, můžete si nechat zařídit nový občanský průkaz, o který si zažádáte v místě Vašeho bydliště, na městském nebo obecním úřadě. K vydání nového občanského průkazu budete potřebovat předložit Váš dosavadní občanský průkaz, oddací list, potvrzení o změně místa trvalého pobytu (stěhujete-li se), dvě pasové fotografie, vyplněný tiskopis o vydání nového občanského průkazu. Veškeré doklady musíte předložit v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech. Je-li občanský průkaz vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů, neplatíte žádný poplatek za jeho vydání.
  • Řidičský průkaz - změna řidičského průkazu čeká toho z manželů, u kterého došlo ke změně příjmení. V případě, že jste se přestěhovali, čeká změna řidičského průkazu oba dva. K výměně řidičského průkazu budete opět potřebovat oddací list, fotografie pasového formátu a vyplněný příslušný tiskopis.
  • Cestovní pas - změna cestovního pasu, tak jako u řidičského průkazu, čeká toho z manželů, u kterého došlo ke změně příjmení. V případě, že jste se přestěhovali, čeká změna cestovního pasu oba dva. K výměně cestovního pasu budete opět potřebovat oddací list, fotografie pasového formátu a vyplněný příslušný tiskopis. Cestovní pas Vám však bude vydán, až, jak budete mít platný občanský průkaz.
  • Svoz odpadu - na příslušném obecním nebo městském úřadě, dle místa Vašeho trvalého bydliště nahlaste změnu Vašeho příjmení, aby Vám chodila složenka za svoz odpadu, již na Vaše nové příjmení, v případě, že jste si ho měnili. V případě, že jste se i přestěhovali, je toto nahlášení nutné.
  • Změna doručování pošty - v případě, že jste se přestěhovali, zařiďte si na poště, tzv. změnu doručovací adresy, abyste si byli jisti, že Vám veškeré písemnosti přijdou již na novou adresu. I když se budete snažit na všech možných místech, která Vás napadnou, nahlásit změnu adresy, počítejte s tím, že určitě na něco i tak zapomenete.
  • Katastrální úřad - jste-li vlastníkem nemovitosti, změnu osobních údajů je nutno ohlásit katastrálnímu úřadu příslušnému podle polohy Vaší nemovitosti, které se údaje a jejich ohlašované změny týkají. Nejčastěji ohlašovanou změnou bývá změna adresy trvalého pobytu evidované osoby nebo změna jejího příjmení po sňatku. Tyto i další změny je nutno ohlásit a předložit listinu, která změnu dokládá (např. občanský průkaz). Změnu lze ohlásit osobně a listinu předložit na místě nebo i písemně, pak je ale nutno spolu s ohlášením změny zaslat ověřenou kopii listiny.
  • Kde všude ještě nahlásit změnu příjmení (případně adresy) - změnu Vašeho příjmení (případně i bydliště) byste měli nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně, u které jste přihlášení. Dále si zajděte do bankovního ústavu, kde máte vedený účet. V bance budou od Vás potřebovat nově vydaný občanský průkaz. Dříve tam tedy nechoďte, než jej budete mít vyřízený. V případě, že máte založené například stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění, úvěr aj., všude nahlaste změnu Vašeho příjmení, stavu, případně bydliště. V případě, že podnikáte, nezapomeňte změnu příjmení také nahlásit na živnostenském úřadu, finančním úřadu, na sociálním úřadu, odboru nemocenského pojištění, v případě, že podnikáte a platíte si dobrovolné nemocenské.
  • V neposlední řadě nezapomeňte změnu příjmení, případně bydliště nahlásit Vašemu mobilnímu operátorovi, v zaměstnání (do osmi dnů od uzavření sňatku, dle zákona).
  • Domovní dveře, poštovní schránka -  nezapomeňte si také vyměnit cedulku u domovních dveří a na zvonku u domovních dveří. Zpočátku je však lepší, nechat si tam jména dvě, jedno v závorce, a to pro případ, že Vás někdo ještě bude hledat pod původním příjmením, nebo se Vám bude poštovní doručovat snažit doručit poštu, která ještě bude adresována na Vaše původní příjmení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18044 (novesluzby.cz#21169)


Přidat komentář