Výběr kvalitní pedagogicko psychologické poradny

I přesto, že jsme již v 21. století, stále máme ke slovu psychologů jistý odstup, přitom je to holý nesmysl. V celé řadě důležitých životních situací nám totiž mohou velmi významně pomoci a usnadnit naše rozhodování.

Co jsou pedagogicko psychologické poradny

Pedagogicko psychologické poradny poskytují odborné konzultace žákům, rodičům, učitelům, vychovatelům i studentům. Spolupracují s Mateřskými školami, Základními školami, Středními školami a dokonce i s Úřady práce, Vysokými školami a Univerzitami. O konzultaci mohou zažádat samotní rodiče, ale i lékař, či daná instituce. Pokud je vyšetření vytvářeno ve spolupráci se školou, bývá i jeho součástí vyjádření školy, kdy dává poradně zprávu o dítěti. Pedagogicko psychologická poradna ve velké většině nepředstavuje pouhého jednotlivce, ale celý tým kvalifikovaných odborníků, či člověka, který má vzdělání nejen v oblasti psychologie, ale i v pedagogických vědách a sociální oblasti.

Pedagogicko psychologické poradny mají preventivní význam, kdy se snaží o zlepšování vztahů ve třídě, mezi žáky, učiteli, vychovateli a rodiči, pomáhají s budováním třídních kolektivů, podporují zdravý vývoj dítěte, zdravé sebevědomí, sebepojetí i zdravou sebedůvěru, rozvíjí asertivní chování, kritické uvažování, pomáhají v rozhodování a čelení útoku vrstevníků, napomáhají tvorbě zdravých vztahů, formování odpovědnosti a podporují zdravotní styl. Tyto poradny se specializují na diagnostickou činnost, tvorbu různých testů, ale mohou dopomoci i k řešení menších problémů, jestliže pracují v týmu anebo mají rozšířenou působnost mohou i více.

Výběr pedagogicko psychologické poradny

Pedagogicko psychologické poradny můžete nalézt na školách, Úřadech práce, Univerzitách, ale také i jinde. Tyto** poradny** bývají zřizovány městem, krajem, školou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a mohou si je založit i samotní odborníci soukromě. Školní poradci jsou skvělou záležitostí a mohou pomoci v celé řadě svízelných problémů, které v průběhu školní docházky na škole vznikají. Bohužel finance jsou v současné době značně omezené, a tak si vlastní školní pedagogicko psychologickou poradnu může dovolit jen málokterá škola.

Svého** poradce** si můžete vybírat i podle svého problému, existuje totiž celá řada pedagogicko psychologických poraden, tzv. PPP. Pedagogicko psychologické problematice se však také věnují střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra, soukromé instituce, kliničtí psychologové a dokonce i psychiatři.

Kdy si nechat poradit od pedagogicko psychologického odborníka?

Ptáte se, kdy potřebujete radu a** kdy se vám rada pedagogicko psychologického odborníka vyplatí**? Jednoduchá odpověď, že v mnoha situacích je zcela zjevně nedostatečná. Faktem je, že se jistých případech bez odborné pedagogicko psychologické konzultace neobejdete. Jedná se například o odklad školní docházky. Všeobecně řečeno se pedagogicko psychologická poradna vyhledává tehdy, pokud má dítě problém s chováním a učením. Ale i toto je velice zúžená definice.

Potřeba pedagogicko psychologických poraden se neustále zvyšuje a na rozdíl od dřívější doby vám kromě výše zmíněných problémů může pomoci i jinde.

Odklad školní docházky

Jednou z nejčastějších návštěv pedagogicko – psychologické poradny bývá zralost dítěte. Chcete zažádat o odklad? K tomu, aby byl nástup vskutku odložen, musí vaše dítě projít** pedagogicko – psychologickou poradnou**, kde na základě testů bude odklad doporučen, či naopak. Pokud tedy váháte, zda je skutečně ten pravý čas, aby vaše dítě nastoupilo do první třídy máte nejvyšší čas s tím něco udělat. Pokud by mělo vaše dítě nastoupit do školy ve školním roce 2012/2013, měla by být v ideálním případě podána žádost o odklad podána do září tohoto roku. Zápisy se totiž konají brzy na jaře. Období prázdnin je proto nejvhodnějším obdobím pro absolvování takovéto konzultace.

To samé vás čeká i v případě, když budete chtít, aby vaše dítě do školy naopak nastoupilo dříve.

Poruchy učení u dítěte

Velmi frekventovanou skupinu tvoří děti, které se potýkají, které trápí různé problémy se soustředěním anebo učením (dyslexie, dysgrafie, či dyskalkulie). Poradce může tento problém pomocí testů diagnostikovat. Kromě toho, ale může pomoci dítěti, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům, jak dál postupovat.

Problémy s chováním dítěte

Konzultace u pedagogicko – psychologického odborníka si mohou vyžádat i školní instituce, obvykle k tomu dochází, když jsou s dítětem problémy. Někdy to bývají problémy s učením, ale mnohem častěji s chováním.

Rodiče využívají služeb poradců při řešení různých poruch, které mají** vliv na učení a také chování dítěte**. Jde obvykle o hyperaktivitu, kde poradce může doopravdy velice významně pomoci všem, jak zvládnout výchovu a jak řešit vzniklé problémy. V současné době se odhaluje čím dál více takových poruch a proto je toto poradenství velice důležitým faktorem, které může dítěti i zachránit i jeho budoucnost.

Pomoci vám odborník může, ale i v jiných problémech, například v situacích, když dítě neposlouchá, je hysterické, bojácné, vzteklé a podobně.

Talent, výjimečnost a nadání dítěte

Máte** výjimečné dítě** a nevíte,** jak jej v jeho rozvoji ještě více podpořit**? Chcete se dozvědět zda má vaše dítě k něčemu nadání, protože byste jej rádi správně stimulovali? Zvažujete jaké koníčky jsou pro vaše dítě nejvhodnější? Zajděte si za pedagogicko – psychologickým poradcem dokáže vám v tomto směru kvalifikovaně poradit.

Když je dítě šikanováno

Zcela samostatnou kapitolou je šikana dítěte. Mnohdy se k poradci dostává dítě ze zcela jiných důvodů než právě proto, že bylo šikanováno. Jestli na svém dítěti odhalíte známky šikany i zde je na místě nechat si poradit odborníkem. Ptáte se, jak pomoci svému dítěti? Dá se vůbec dokázat překlenout toto špatné období bez následků? Jak moc dítě šikana postihla? Je doopravdy šikanováno? S tím vším vám může odborník pomoci a také vám poradí, co dělat dál.

Jak poznáte šikanu? Hlavními známkami je výrazná zamlklost dítěte, kdy dítě přestává komunikovat. Vyhýbá se místům, kde k šikaně dochází. Pokud k šikaně dochází do školy, vyhýbá se jí, nechce do ní chodit, může začít chodit za školu, simuluje nemoci, pláče po ránu a jeho stav se lepší jen s příchodem prázdnin. Trápí ho bolesti břicha, nevolnost a to jak má jít do školy, tak i ve škole. Neustále mu mizí školní pomůcky, oblečení, peníze, jídlo, může chodit i dotrhaný, může mít zničené osobní věci a podobně. Ve škole se nechce s nikým bavit, je raději sám než s vrstevníky, straní se jich. Při společných činnostech bývá obvykle oslovováno jako poslední. Děti si na něj neustále stěžují a nejsou k němu solidární, vyhledává učitele a pohybuje se okolo kabinetů, sboroven a ředitelen. Ale pozor – to pouze tehdy pokud jej nešikanuje přímo učitel! Pokud zjistíte, že je vaše dítě šikanováno, neváhejte a začněte ihned situaci řešit, jen tak se totiž můžete vyhnout doživotních následků na duši dítěte!

Volba střední školy, volba vysoké školy

Čeká před vámi důležité rozhodnutí a vy** si nejste jisti, na kterou školu dát přihlášku**? Ne každý má hned v patnácti jasno, kam by rádo šlo a kterým směrem svůj život směrovalo. Poku se nedokážete rozhodnout, nechte si poradit. Pomocí testů můžete odhalit, co by bylo pro vás to pravé ořechové, k čemu doopravdy více inklinujete, či jaké máte vlohy. Rozhodnutí je však stále na vás. Do poradny mohou přijít i rodiče s dospívajícím dítětem, kteří by se chtěli utvrdit zda jejich volba je skutečně správná.

Po střední škole se vám nabízí hned několik možností – práce, studium anebo poznávání světa...

Co myslíte, že je pro vás to nejlepší? A jaká práce je pro vás nejvhodnější? Je doopravdy dobré se vrhat do dalšího studia? Budete na to mít? Nemáte spíše zkusit jiný obor? I v tom vám může pomoci pedagogicko – psychologická poradna.

Účel pedagogicko – psychologické poradny je zde jasný, pomoci nalézt člověku to, co by jej doopravdy bavilo, našel v oboru uplatnění a měl na to vlohy. Může se tak vyvarovat zklamání a frustrace, když by pak dítě zjistilo, že jej obor nebaví, že školou stěží prolézá a často pak i školu změní.

Rozhodli jste se využít pomoci pedagogicko – psychologické poradny? Ještě dříve než se objednáte je důležité si uvědomit, co od odborníka očekáváte, co chcete vědět, v čem vám má pomoci, jaké máte požadavky, možnosti a že konečné rozhodnutí je však vždy jen na vás. Nebojte se proto odborníků, kteří vám mohou pomoci vyřešit váš problém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18121 (novesluzby.cz#22830)


Přidat komentář