Rozvod

Rozvod není jistě pro nikoho příjemnou záležitostí. Někdo však stojí na straně žadatele o rozvod, jiný na opačné. Když již k rozvodu má dojít, víte, jak si vybrat advokáta? Na co si dát pozor při jeho výběru? Co můžete od něj očekávat?

Každý stát má vlastní právní předpisy pro rozvod. Klíčovou osobou, která hraje při rozvodu roli a Vy s ní komunikujete, je rozvodový právník. Před tím, než na řadu přijde právě rozvodový právník, můžete využít služeb mediátora, jehož cílem je dosažení dohody mezi rozvádějícím se párem. V případě, že Vám mediátor nepomůže, je na řadě rozvodový právník.

Podle čeho poznat dobrého advokáta

 • U vybrané advokátní kanceláře budete mít možnost  zažádat o bezplatnou informativní schůzku, kde se příslušný advokát seznámí s Vaším problémem, nastíní Vám možnosti řešení, dohodnete si další postup, v případě spokojenosti.
 • Dobrý advokát by se měl Vaší záležitostí skutečně, se zájmem a do hloubky zabývat.
 • Advokát by Vám měl poskytnout profesionální pomoc, s garancí osobního přístupu, za rozumnou cenu.
 • Zajímejte se, jakou má vybraný advokát zkušenost a praxi, jak dlouho vykonává advokacii.
 • Zajímejte se, jaké procento praxe příslušné advokátní kanceláře, je věnována rodinnému právu – což Vám přiblíží jejich stěžejní zaměření.
 • Ptejte se, jaké procento rozvodových případů jde před soud.
 • Ujistěte se, že příslušný advokát zvládne, respektive nabízí veškeré aspekty týkající se rozvodu, a to včetně otázek svěření dítěte do péče, spory apod.
 • Dopředu se informujte, jak je to s právními poplatky, platbami, jaké je hodinová sazba advokáta apod. Zda má** advokát** zvláštní sazby za služby face to face, telefonem, e-mailem. Zda je vyžadována záloha. Zda lze platit služby kreditní kartou. Jaká bude odhadovaná částka za rozvod. Zda bude platit druhý z manželů nějaké poplatky. Zda je možné platit poplatky ze společného účtu.

Jak hledat dobrého advokáta

Možností máte hned několik: vzít si do rukou telefonní seznam a začít listovat žlutými stránky, nebo také jít na internet a dohledávat rozvodové právníky. Je dobré vědět, že advokáti se specializují na nejrůznější oblasti, což představuje důvod, proč je důležité zjistit, kterou oblastí se příslušný advokát, případně advokátní kancelář zabývá.

Je vhodné si vybrat hned více advokátů, alespoň tři, a to z důvodu, abyste měli srovnání a mohli jste získat lepší představu, jaké máte možnosti, jak se liší jednotlivý rozvodový právník, co Vám nabízí apod. Také si můžete porovnat sazby jednotlivých advokátů a nakonec si zvolit svého právního zástupce, který Vám bude nejvíce vyhovovat.

Co můžete očekávat od rozvodového advokáta v rámci jeho služeb

 • Právní pomoc, a to ve všech úskalí rodinného práva
 • Právní zastoupení v soudním řízení i mimosoudního jednání o rozvod manželství i úpravy povinností k dětem
 • Pomoc při vypořádání majetku
 • Pomoc v úsilí o možné zachování manželství
 • Sepsání návrhů, dohod, a jiných potřebných listin
 • Psychologickou podporu

Na co si dát pozor při výběru rozvodového advokáta

Cílem dobrého advokáta by mělo být Vám pomoci, a to rychle a bez zbytečných komplikací, aby se Váš rozvod netáhl dlouhé roky.

Dobrý** rozvodový advokát** by Vám nejprve měl poradit, jaký druh rozvodu bude pro Vás nejvhodnější.

Advokát by Vám měl také vysvětlit, podle jakého klíče se dělí společné jmění manželů po rozvodu, a také jakým způsobem je řešena otázka bydlení po rozvodu.

Trocha teorie o rozvodu

Ten, kdo žalobu o rozvod podává, je v pozici žalobce, ten, ke komu je žaloba o rozvod směřována, je v pozici žalovaného.

Návrhu na rozvod manželství, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, a to v případě, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jiný případ nastává, když manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, pak soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky zákona.

Druhy rozvodu - sporný a nesporný rozvod

Při rozvodu máte na výběr mezi rozvodem dohodou, kdy se jedná o tzv. nesporný rozvod manželství a klasickým rozvodem, tj. sporným rozvodem manželství.

Nesporý rozvod manželství

Nesporný, neboli dohodnutý rozvod manželství, dle § 24a zákona o rodině, Vám přináší tu výhodu, že soud se příčinami rozvratu manželství blíže nezabývá a Vaše manželství rozvede na základě předložených podkladů. O jakých podkladech hovoříme?
Písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy obou manželů, která upravuje:

 • vypořádání majetku manželů na dobu po rozvodu,
 • práva i povinnosti společného bydlení na dobu po rozvodu,
 • případné vyživovací povinnost mezi manžely na dobu po rozvodu.
  Pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova, včetně výživy nezletilých dětí na dobu po rozvodu. Dále kterému z manželů bude nezletilé dítě svěřeno po rozvodu do péče, výše stanoveného, dohodnutého výživného apod.

Také s rozdělením majetku nemusí pár absolvovat soud, postačí, když se rozvádějící manželé dohodnou, vše sepíšou a nechají si potvrdit u notáře, nebo právě advokáta. U nemovitostí je ovšem ještě nutné dohodu o vypořádání společného jmění registrovat na příslušné katastrálním úřadě, pod kterým nemovitost spadá. V případě, že dohoda není možná, jsou zde tři možnosti, a to: oslovit mediátora, soud, rozvodového právníka. Je však třeba říci, že soudní vyrovnání se může vléci i po dobu několika let. Z toho důvodu je vhodné využít služeb mediátora, nebo poté advokáta.

Sporný rozvod manželství

Manželství může být soudem rozvedeno, a to na návrh některého z manželů, v případě, že je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití, a to dle § 24 zákona o rodině. Sporný rozvod manželství s sebou přináší povinnost soudu dokazováním zjišťovat příčiny a míru rozvrácení manželství.  Po sporném rozvodu následuje nutné vypořádání majetku, který byl součástí společného jmění manželů nabytého za trvání manželství. Tento majetek se vypořádává na základě dohody, ovšem pokud nelze dohody dosáhnout, vypořádává ho na návrh některého z rozvedených manželů právě příslušný soud.

Jak postupovat, aby se rozvodový soud netáhl několik let

K soudnímu řešení při rozvodu Vašeho manželství prakticky nemusí dojít, pokud se s druhým z manželů dohodnete. Využijte služeb mediátora, a posléze můžete i advokáta. Mediátor Vám pomáhá právě k dosažení dohody, a to i v případě, kdy si oba myslíte, že dohoda nebude již možná. Co je hlavním cílem takového mediátora? Vést strany sporu k dohodě o sporných záležitostech.

Výběr vhodného mediátora

 • Mediátor musí umět formulovat návrhy, překládat je do srozumitelné formy, a to pro oba manžele.
 • Mediátor by měl být spravedlivý, nestranný.
 • Mediátor se musí snažit o eliminaci konfrontace mezi manželi.
 • Mediátor na základě výkladu, námitek manželů představí různé možnosti, formy dohody, ke kterým se mohou poté manželé vyjádřit. Přitom se mediátor snaží dát do pozadí sporné momenty a naopak vyzdvihnout momenty nesporné, a postupně motivuje manžele k uzavření dílčí dohody

Statistické přehledy o rozvodu

 • Věděli jste, že z hlediska psychické zátěže, se právě rozvod řadí hned na druhé místo, a to za úmrtí blízké osoby. Co víc, čím déle manželství trvalo, tím jsou dopady rozvodu obvykle horší.
 • Zhruba každých dvacet minut se v České republice rozvede jedno manželství.
 • Každé druhé manželství v České republice se rozvádí.

Kolik stojí rozvod

Náklady na rozvodové řízení se mohou dosahovat „slušné“ částky. Podívejte se s námi na příklad:

 • Hodinová sazba advokáta: 1000 až 3000 Kč.
 • Vypracování jednoho dokumentu řešícího vypracování rozvodu, návrhu na vypořádání společného jmění manželů, návrhu na stanovení výživného: 2000 až 6000 Kč.
 • Poplatek za návrh na rozvod: 1000 Kč.
 • Poplatek za každou nemovitost, jenž je předmětem majetkového vypořádání: 3000 Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18102 (novesluzby.cz#21995)


Diskuze a zkušenosti

Devil | 27.10.2015 07:29
To přijde levněji smrt


Přidat komentář