Rodinné konstelace a poradenství - Olomouc

Nacházíte se v životní situaci, která souvisí s vaší rodinou, a nevíte si s ní rady? Pochopení vašeho postavení ve vaší rodině, postavení ostatních rodinných příslušníků a význam sounáležitosti ve skupině vám pomůže problém vyřešit.

Rodinné konstelace a poradenství v Olomouci

Rodinná systemická terapie je v současné době známá jako rodinná konstelace a je aktuálně používaná v několika různých oborech. Pomáhá v psychoterapii, psychosomatické medicíně či podnikovém poradenství.

Co jsou systemické a rodinné konstelace

Tyto konstelace představují metody sebepoznání, osobního růstu, terapie a jsou využívány nejen pro rodinné poradenství, ale také pro podnikové. Pokud si nedovedete představit, co si pod tímto typem terapie a poradenství představit, zkusíme vám je nyní blíže představit.

Duchovní otec konstelací Bert Hellinger se zabývá myšlenkou postavení jedince uvnitř systému, ve své rodině. Jak na člověka působí vztahy k jeho rodičům, sourozencům, prarodičům a jiným rodinným příslušníkům. Aniž o tom víme, často se snažíme převzít osudový problém od člena rodiny či členů předchozích generací, jako například vyrovnávat ztráty nebo skutky rodičů. Toto nás negativně ovlivňuje a v podstatě nežijeme svůj vlastní život, jak bychom ho žili, kdybychom nebyli zatíženi oněmi skutky předchozích generací. Toto s sebou může přinášet těžké deprese. Souvislosti s osudy rodinných příslušníků, i těch, co již odešli, lze řešit projevením úcty k nim, neboť úcta a láska jsou v rodinně zásadním postoji. Jak** konstelace** chápat?

Konstelace představují pohled na celek

My všichni jsme součástí určitých celků, neboli systémů. Jsme členové rodiny, pracovního kolektivu, partnerského vztahu a jiných společenských skupin. Systemické konstelace nám pomáhají pochopit, co se děje nám a také dění kolem nás tím, že nás učí dívat se na tyto situace ne odděleně, ale naopak chápat je jako celek. Neřešíme proto individuální problémy, ale hledáme systémové souvislosti.

Změna vnitřního obrazu reality

Většina z nás je zvyklá dívat se na svět dle svých zvyklostí, které můžeme chápat jako subjektivní vnitřní obrazy. Tyto obrazy člověka mohou podporovat v jeho aktivitách, či naopak ho zpomalují. Mohou dodávat sílu a energii, nebo brzdit a oslabovat. Vnitřní obrazy definují způsob vnímání reality. Jestliže se obrátíte na poradenskou společnost, od které budete chtít pomoci objasnit vaše vnímání skutečnosti, určitě uděláte správně. V konstelacích získáte jiný, alternativní obraz vaší vnitřní reality a zjistíte, že máte na výběr. Buď zůstanete u vašeho starého vnitřního obrazu reality, nebo se posunete a dokážete změnit i věci, které leží mimo vás.

Sounáležitost a spojení se životem

Konstelace představují také spojení se životem, pomáhají vám najít vědomí sounáležitosti, vnímat naše kořeny, předky a dostat se až ke zdroji síly, k sobě, k vlastní podstatě. Proč mluvíme o sounáležitosti se životem? Neboť sice víme, přesto si to často neuvědomujeme, že svět se skládá od subatomárních částic, molekul, jednobuněčných organismů přes rostliny, živočichy k člověku. Veškeré složité struktury existence a života se nacházejí na naší planetě, která je sama součástí obrovské galaxie, která je pouze část vesmíru, tedy cítíme, že je vše propojeno se vším. Konstelace Olomouc vám pomohou pochopit, jak právě vy tvoříte součást celého světa.

Kdy vám pomůže stavět si konstelaci?

Rodinné konstelace vám pomohou nalézt správný směr a vyrovnat se se situací v následujících případech. Když se potřebujete vyrovnat se svojí osobní a rodinnou minulostí. Když máte pocit, že vaše současné problémy mohou mít příčinu ve vaší rodině, třeba i širší. Pokud se v rodině opakují těžké osudy, například se stále objevují takzvané černé ovce rodiny, dochází k předčasným úmrtím, v rodině existují tabu a zakázaná témata, o kterých se nehovoří. Taktéž je vhodné stavět si konstelaci v případech, že se v rodinné anamnéze opakují stejná chronická onemocnění napříč generacemi. Nebo potřebujete získat odstup od své současné životní situace a podívat se na ni z jiného úhlu. Vaše pocity se vám zdají být cizí, jako by vám nepatřily. Možná patří jednomu z vašich předků, prozkoumejte to při konstelaci. Zažíváte pocity úzkosti, smutku a nespokojenosti, avšak nedokážete odhalit jejich příčinu? Všechny tyto problémy se můžete snažit vysvětlit konstelacemi.

Jak konstelace probíhají?

Konstelace patří mezi zážitkové metody, kdy jsou podstatné prožitky a pocity. Teprve po prožití konstelací přichází vysvětlení a pochopení cílů konstelací. Obvykle nejlepší efekty přináší konstelace prováděná v kruhu účastníků semináře.

Klient se podělí o svou situaci, kterou má v úmyslu řešit, vysvětlí svůj problém. Potom zvolí mezi spoluúčastníky semináře zástupce pro hlavní členy svého systému. Tyto zástupce rozestaví v místnosti podle vlastního** vnitřního obrazu**. Tak, jak sám vnímá, že to tak ve skutečnosti je.

Příklad na rodině:

Pokud se jedná o rodinnou konstelaci, vybere zástupce hlavních představitelů, kterými obvykle bývají rodiče a sourozenci, případně prarodiče a sebe a rozestaví je do prostoru podle sebe. Je však nanejvýš podstatné, aby situaci představil tak, jak sám vnímá, že to tak skutečně je. Ne způsobem, jakým by si přál, aby to ve skutečnosti bylo, protože by se v tom případě jednalo o manipulaci a tím pádem by nemohlo dojít ke správné interpretaci aktuálního problému a situace.

Touto metodou se vytvoří konkrétní pole, které představuje fungování systému. Zástupci představují konkrétní osoby, proto zaujímají jejich postoje a vnímají jejich pocity.

Dále přichází na řadu práce poradce Olomouc a ten se klienta dotazuje na informace, které mu pomohou změnit situaci a nasměrovat ji k vyřešení. Může například přidávat i jiné členy do daného systému, takové členy, o kterých se nemluvilo, nebyli zmíněni, či byli opomenuti. Rozestavění těchto členů se mění, pronášejí se výroky, které objasňují situaci v systému. Tímto se celý systém posunuje k harmonii. Směr pohybu vždy spěje k sobě, dohromady, nikdy ne naopak, od sebe. Díky změnám v rodinných konstelacích lze rodinné pole uspořádat zcela novým způsobem a to právě způsobuje ozdravný účinek.

Konstelační terapie však může mít podobu i individuálního sezení, kdy klient přechází z jedné role do druhé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18124 (novesluzby.cz#23076)


Přidat komentář