Poradenství osobního rozvoje a image osobnosti - Praha

Osobní image je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují postup ve společnosti. Usilovná práce a spolehlivost samy o sobě nezaručují úspěšnou kariéru. Pro dosažení úspěchu na sobě musíte zapracovat i jinak.

Patříte mezi pracovníky, na které se může šéf vždy spolehnout, ale přesto není vaše práce doceněna? Usilovně pracujete a přesto se vám nedaří se prosadit? Jak daleko to dotáhnete a jak úspěšní budete, o tom nerozhoduje pouze to, na kolik dokážete splnit zadané úkoly. Váš úspěch velmi ovlivní také osobní image, to jak viditelní ve vaší firmě budete. Trápí vás, že jste stále na stejném postu a vaši mladší kolegové vás dávno předběhli? Pak přesně pro vás je určeno poradenství osobního rozvoje a image.

Poradenství osobního rozvoje a image osobnosti – Praha

Cítíte, že ve vaší firmě zvládnete víc, ale nemáte příležitost? Máte pocit, že vaše kariéra zůstala na mrtvém bodě? Příčinou může být váš chybný osobní postoj, tedy obraz, jakým se prezentujete. A to můžete změnit. Doporučujeme Vám navštívit odborné konzultace v oblasti rozvoje osobnosti. Naším tipem na cestu je profesionální poradce Mgr. Jarmila Trojanová. Pokud bydlíte v oblasti Praha, rozhodně tohoto odborníka navštivte.

Profesionální konzultant, paní Mgr. Jarmila Trojanová, nabízí služby v oblasti osobního rozvoje a image osobnosti. Tyto služby jsou určené především podnikatelům, manažerům, firmám a společnostem, ale také všem soukromým osobám, pro které je zlepšení osobní image předpokladem k dosažení svých cílů. Nechte se překvapit a nechte si odhalit, jaké skryté možnosti se vám nabízejí. Pod dohledem profesionála dokážete naplno využít svůj potenciál a zjistíte, že váš rozvoj je vlastně snadnější, než se zdálo. Více o poradenství osobního rozvoje a image osobnosti naleznete na www.jarmilatrojanova.cz. Kontakt: Mgr. Jarmila Trojanová, e-mail: jarmilaeu@gmail.com, telefon: +420 777 224 540.

Práce a úspěšná kariéra - jak zlepšit svou image

Vaše práce je to, za co jste placeni. Jste odpovědní za svěřené úkoly, máte svůj podíl na úspěchu firmy. Ale odpovědní za svou kariéru jste vy sami, nikoli společnost, ve které pracujete. Každá společnost umožňuje svým zaměstnancům projevit své schopnosti a nadání. Ale neřekne vám, jakým způsobem to máte udělat, to je pouze na vás. Záleží na tom, jak se budete prezentovat, jak konkrétní podmínky využijete. Rádi by jste ovládali toto umění a zlepšili svůj image? Pak využijte služeb poradenství osobního rozvoje tak, jak to udělali mnozí před vámi.

Poradenství pro firmy Praha

Poradenství rozvoje a image není určeno pouze osobám, ale zejména firmám. Školení je vedeno formou prezentace, která shrnuje základy společenské i obchodní etiky, neformálního i obchodního stolování. Prezentace zahrnuje mimo jiné základy verbální komunikace (rétorika), ale zaměřuje se také na často opomíjenou oblast mimoverbální komunikace, tedy řeč těla. Mimo to jsou účastníci seznámeni se základy individuálního vzhledu. Prezentaci v oblasti firemního poradenství v základní formě je možné po dohodě přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Prezentace je proložena osobními zkušenostmi, příkladovými studiemi a zahrnuje i interaktivní část, tedy workshop.

Komu je firemní poradenství Praha určeno?

Především společnostem a firmám, u kterých je osobní vystupování zaměstnanců klíčové pro dosažení obchodního úspěchu a růstu. Jedná se především o poradenství pro obchodníky, poradce a konzultanty, u kterých je v dnešní době příjemné vystupování klíčové. Spotřebitelé velmi vnímají chování zaměstnanců, a často se jedná o jednu z hlavních kritérií při volbě služby nebo nákupu produktu. Ochotný, schopný a dobře vypadající zaměstnanec dokáže mnohdy víc než jen sleva na zboží. Program firemního poradenství je určen řadovým zaměstnancům, popřípadě nižšímu a střednímu managementu.

Konzultace rozvoje a zlepšení image pro firemní management Praha

Profesionální konzultant firmám nabízíme individuální program pro jednotlivce nebo úzké skupiny pracovníků managementu. Téma programu je individuální dle požadavků a potřeb klienta. Stejně jako u zaměstnanců, tak především u** firemního managementu**, je společenská a obchodní etika velmi důležitá. Součástí konzultace je také poradenství v oblastech jako jsou pravidla stolování, osobní vzhled, držení těla, verbální i mimoverbální komunikace, rétorika apod.  to vše se v dnešním světě obchodu stává nedílnou součást obchodního úspěchu napříč obory. Jako příklad lze uvést například následující situaci: představte si, že vynikající manažer, který je odborníkem ve svém oboru, nedbá o svůj vzhled, oděv nebo o hygienu. Myslíte si, že by měl ve firmě úspěch? Asi ne, lidé se mu budou možná i vyhýbat. Osobní konzultace jsou určeny pro vyšší a nejvyšší management a mají za cíl doplnit a zdokonalit orientaci v oblasti společenské i obchodní etikety.

Konzultace rozvoje a zlepšení image pro personální agentury Praha

Konzultace pro personální agentury představují služby, kdy je vyškolen zejména personál, který je v kontaktu s klienty. V závislosti na individuálních požadavcích agentury, profesionální poradce připraví intenzivní program, který pomůže zájemcům překonat možné překážky spojené s vysokým standardem obchodní i společenské etiky. A co víc, poradce, díky svým zkušenostem, dokáže připravit klienta na možné nečekané situace. Cílem tohoto poradenství je také ukázat klientovi personální agentury, jak působit sebevědomě a mít pod kontrolou své vyjadřování i řeč těla. A samozřejmě i zde je velmi důležitý perfektní vzhled a vhodná volba oblečení a módních doplňků.

Konzultace rozvoje a zlepšení image pro soukromé osoby Praha

Na základě vašich potřeb vám profesionální konzultant sestaví individuální program. Ten v sobě samozřejmě může slučovat i několik různých tématických okruhů. Konzultace určeny pro všechny, kteří chtějí lépe zvládat každodenní i mimořádné životní situace s elegancí a přehledem. V osobní kariéře je image důležitější, než by se možná na první pohled mohlo zdát. Zaměstnavatel samozřejmě očekává, že budete využívat všech svých odborných schopností k dosažení co nejlepších výsledků a za to vás platí. Během budování kariéry je ale třeba dát zřetelně najevo, že nejvhodnějším a zcela přirozeným kandidátem jste právě Vy. Prokázat pracovní schopnosti už v dnešní době nestačí. Z hlediska kariéry je právě image mnohdy důležitější než samotné pracovní dovednosti.

Proč využít služby konzultace osobního rozvoje?

Pokud chcete být v dnešní době úspěšní, potřebujete být ve srovnání s ostatními viditelní, mít něco navíc. Tím je myšlen svůj osobní styl, kultivované chování, image. Tímto způsobem dáváte svým kolegům, zákazníkům i konkurentům najevo, kdo jste, jací jste, o co usilujete a jakými pravidly se řídíte. Tyto informace a chování musíte účinně a neustále sdělovat všem a každý den. Pouze tímto způsobem dosáhnete své profesionální kariéry, aniž byste ztráceli svou identitu. Je třeba vytvořit si svůj styl a postoj a tím se řídit. Osobní styl by měl také co nejvíce odpovídat charakteru společnosti, ve které pracujete. Například účetní firma se bude orientovat na konzervativní styl, odpovídající tradičním zákazníkům, kteří tvoří hledají solidní vystupování. Tuto image může vytvořit také marketingový manažer, který je kreativní a ví, jaký styl je v případě konkrétní firmy. A právě na této cestě pomáhá profesionální poradce pro oblast osobního rozvoje a image osobnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18126 (novesluzby.cz#23284)


Přidat komentář