Muži versus Ženy - odlišnosti, zajímavosti

Muži a ženy jsou sice stejným živočišným druhem, ale jedná se o dvě naprosto odlišné bytosti. U žen je naprosto normální, že chodí na WC minimálně ve dvou. Kdyby však zavolal někoho s sebou muž, bylo by to krajně podezřelé…

Kritika opačného pohlaví

Muži od žen často sklízí kritiku za necitlivost a nepozornost, dále za to, že nejsou dost vřelí a soucitní, že neprojevují dostatečně svou lásku, že jim spíše než o vztah jde o sex,…

Dle mužů jsou ženy zase moc upovídané, neumí řídit auto, nevyznají se v mapách, nemají orientační smysl a nepoznají silniční ukazatele,…

Pokud žena cestuje autem a zabloudí, jednoduše se někoho zeptá. Pro muže by to ale bylo ponižující, a tak bude raději jezdit dokola sem a tam, dokud cestu sám neobjeví.

Odlišný historický vývoj mužů a žen

Muži a ženy se v průběhu milionů let vyvíjeli rozdílně v závislosti na své životní úloze. Muži byli lovci a ochránci, ženy sběračky a živitelky. Tělo i mozek se tedy vyvíjely v důsledku požadavků, které na ně byly kladeny.

Obě pohlaví jinak uvažují, vnímají, jinak se chovají, mají jiné priority atd.

Ženská intuice – šestý smysl

Je zajímavé, že jedna žena pozná na druhé, když je nazlobena, nebo se cítí dotčena. Aby to samé pochopili muži, musí vidět slzy, nebo náš hněv apod. Obecně platí, že samičky všech savců jsou vybaveny daleko jemněji vyladěnými smyslovými schopnostmi než samci. Ženská intuice umožňuje zaregistrovat i nepatrné detaily ve vzhledu a chování jiných. Tato ženská schopnost může být využita například při mužské nevěře.

Ženská intuice byla důležitá i v historickém vývoji, kdy ženy vytvářely bezpečné „hnízdo“ pro své děti a bylo zapotřebí si všímat všech změn chování, které značily bolest, hlad, zranění atd. Ženy vědí daleko více o svých potomcích (jejich láskách, problémech, myšlenkách, pocitech) než muži.

Muži, ženy a rozdíl ve zrakovém vnímání

Mezi muži a ženami existuje rozdíl ve vnímání barev. Ženy mají na rozdíl od mužů mají dva chromozomy X, tudíž i více čípků, které rozeznávají barvy. Tento rozdíl se projeví ve způsobu popisu barev. Muži se omezují na popis základních barev jako červená, černá, zelená apod., kdežto ženy mluví o smetanové, kaštanové apod.

Ženy mají také lepší periferní vidění než muži. Dokáží přijímat informace ve větším úhlu. Muži se zase dívají jakoby „tunelově“ před sebe a vidí jasně před sebe na velkou vzdálenost. Tyto schopnosti mají opět původ v historickém vývoji – ženy potřebovaly dávat pozor na nebezpečí okolo sídla, kdežto muži museli v dálce zacílit kořist.

Právě zde je důvod toho, proč muži nemohou nikdy nic najít v lednici nebo ve skříni. Muži se navíc mohou začít vztekat, že jim žena věci schovává schválně a hádka je na světě. I když jsou zkrátka věci na svých místech, muži je nevidí. Ženy díky svému rozsáhlému perifernímu vidění dokáží „zmapovat“ obsah ledničky nebo skříně, aniž by pohnuly hlavou – muži jen stojí a kroutí hlavou ze strany na stranu (a stejně to nenajdou).

Tyto rozdíly ve způsobu vidění mají vliv na celý náš život, nejenom na hledání věcí v lednici a ve skříni. Kupříkladu ženy jsou díky lepšímu perifernímu vidění méně často účastnicemi nehod při bočních nárazech. Zato však častěji bourají auto při parkování zepředu nebo zezadu, protože nemají tak vyvinutou prostorovou představivost.

Muži po ženách „házejí okem“ stejně často, jako ženy po mužích, ale muži jsou při tomto prohřešku častěji přistiženi. Vše je zapříčiněno lepším periferním vidění žen.

Odlišnosti ve zrakovém vnímání jsou také důvodem, proč by v noci měli řídit raději muži. Zrak muže vidí lépe do dálky v užším poli a cesta je tudíž bezpečnější. Ženy ve tmě registrují sice více detailů, ale jen v krátkém a širokém zorném poli.

Muži a lež

Při komunikaci mají rozhodující úlohu neverbální signály. Ženy mají skvělé smyslové schopnosti, a tak dokáží lehce zachytit a analyzovat informace. Muži v důsledku toho mají potíže lhát ženám, ale naopak ženy mohou lhát mužům poměrně snadno (muži nejsou tak citliví ke vnímání nesrovnalostí mezi verbálními a neverbálními signály). Pokud tedy chtějí muži lhát, měli by tak učinit po telefonu, nebo po tmě, jinak budou s největší pravděpodobností odhaleni.

Muži, ženy a rozdíl ve sluchovém vnímání

Pravdou je, že ženy slyší lépe než muži a mají lepší schopnost zachytit zvuky o vyšší frekvenci. Ženy jsou naprogramovány k tomu, aby dokázaly v noci uslyšet pláč dítěte, kdežto muži často pláč potomka vůbec nezaregistrují a klidně spí.

Ženský mozek dokáže oddělit a protřídit zvuky, takže ženy umí zároveň naslouchat partnerovi a vnímat hovor jiných lidí. Muži však jen stěží dokáží vnímat rozhovor, když třeba současně hraje televize, nebo je slyšet cinkot nádobí. Když zazvoní telefon, ženy ho jednoduše zvednou, ale muži chtějí ztlumit hudbu, nebo vypnout televizi apod.

Ženy sice lépe rozlišují zvuky, ale muži je zase dokáží lokalizovat. Žena například uslyší mňoukání kotěte a muž určí, odkud zvuk přichází.

Muži, ženy a kůže

Už od narození jsou dívky, narozdíl od chlapců, citlivější k dotekům. Hormon, který je zodpovědný za potřebu doteků, se jmenuje oxytocin. Ženy vyžadují mnohem více objímání a hlazení. Muži mají také narozdíl od žen silnější kůži, proto mají ženy i více vrásek.

Muži a ženy – čich, chuť

Ženy mají lepší schopnost vnímat čichem a chutí. Muži lépe registrují hořkou chuť, což souvisí s oblibou piva. Ženy jsou zaměřeny více na sladkou chuť, a tak mají více rády čokoládu.

Ženy mají dobrou schopnost vnímat čichem a na různé pachy jsou ještě více citlivější v době ovulace. Čich žena dokáže analyzovat imunitní stav muže – pokud je mužům imunitní systém slabší než ženin, nebude muž pro ženu moc atraktivní. Naopak silný imunitní systém způsobí, že muž bude ženě připadat prostě neodolatelný.

Jsou muži necitliví?

Žena má velmi rozvinutou vnímavost a mnohdy očekává, že muž její signály bez problémů rozluští (jako to dokáží jiné ženy). Odlišný vývoj mužů a žen tomu však odporuje. Když muž nereaguje na signály ženy, je často nařknut z necitlivosti. Muži jsou vskutku špatní čtenáři myšlenek a je vhodné jim raději vše říct narovinu.

Muži, ženy a WC

Muž zamíří na WC obvykle pouze za jedním jediným účelem. Zato pro ženy je toaleta současně místem pro odpočinek, povídání, utěšování apod. U žen je také naprosto normální, že chodí na WC minimálně ve dvou. Kdyby však volal někoho s sebou muž, bylo by to krajně podezřelé…

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18098 (novesluzby.cz#21758)


Přidat komentář