Muži a ženy - nakupování

Soužití muže a ženy není vždy ideální. Proto je potřeba si ujasnit základní údaje o svém protejšku, jeho potřebách a chování. Následující článek vám může v tomto bádání pomoci.

Nakupování - jak nakupovat

Tato ženská záliba je u mužského pohlaví nepříliš oblíbená. Aspoň takto záležitost komentují ženy. Skutečnost není až tak jednoznačná. Muži neradi nakupují v přítomnosti ženy, naše mozky jsou i na tuto úlohy odlišně stavěny.

Příklad nakupování muže

Varianta "A" - Muž si má koupit košili na nějakou zvláštní příležitost. Sám půjde a v první prodejně s oděvy vybere tu, která se mu nejvíce líbí, prodavačku poprosí o oděv s jeho velikostí a spokojeně odchází.

Varianta "B“ – stejný muž, stejný den, stejné město, stejná situace, ale se ženou. Počínání zabere celý den, jelikož žena přichází nakupovat danou věc již s přesnou představou a najít přesně onu věc není tak snadné. Jenže když muž ukáže na košili, kterou si ve variantě „A“ koupil, žena odvětí, že takových světle modrých má nejméně tři a že ona na událost má připravené šaty ve vínové barvě. Proto jejich poslání dnešního nákupu je, najít a koupit košili právě oné červené barvy.

Prodávající sice nabídne pár košilí, jenže první má dlouhý rukáv a v té době teploměry sahají do značných výšin

Barva druhé košile má zas jiný odstín, než ženiny šaty a třetí je v menší velikosti, než kterou dotyčný neoblékne. Vydají se tedy do prodejny další. Tam žena zahlédne úžasnou sukni, jíž si samozřejmě vyzkouší.

V momentu, kdy se vzhlíží v zrcadle

v hlavě ji prolétne myšlenka pořízení nového páru bot, protože k připraveným šatům se jí žádné nehodí. „Honba“ za košilí se najednou proměňuje za boty. Když si ve čtvrté prodejně s obuví jedny zkouší, vzpomene, že vedle sebe stojí muž, který jistě nemá na slavnost košili, kvůli které zde vlastně stojí.

Další zastavení na trase je tedy opět pro košili

V nejbližším oděvnictví sice nalézá nějakou tu hodící se, ale není to pořád to pravé. Žena si tuto skutečnost tedy uloží do paměti a bez povšimnutí, že muž koulící očima s nechápajícím výrazem ve tváři viditelně nerozumí tomuto počínání. To už se ale nalézají v další prodejně. Jelikož je tu ale zdejší výběr katastrofální, vracejí se do předchozího obchůdku. Počínání ženy již vypadá, že za pár vteřin košile koupena bude, když v tom si nakupující uvědomí, kde může objevit přesně to, co hledá. Všeho zanechá a spěchá na druhý konec města, celá šťastná, že jí to konečně napadlo.

Otrávený muž zbystří, neboť je to šance na vysvobození z tohoto děsného koloběhu

Zklamání přichází v momentu, kdy na určené místo přichází a na dveřích stojí tučný černý nápis inventura. Vracejí se tedy na předešlé místo. **
**

Mezitím žena stačí dostatečně nakoupit pro zbylé členy rodiny aktuální potřeby

a ještě stihne navštívit všechny obchody s obuví, aby se přesvědčila, že udělala nejlíp, když si lodičky, obývajíc jednu z krabic, kterou manžel nese, koupila.

Toto dění nemůže muž pochopit, potřebnou obuv přece má

Pro něj to je jen zbytečné plýtvání času. Jenže ženu velmi těší, když vidí, že si vybrala ty nejlepší boty a hlavně za nejvýhodnější cenu.

Jakmile z jedné takové prodejny obuvi vychází

na protější straně ulice si všimne košile ve výkladní skříni a popadne ji radost. To je totiž přesně to, co si představovala. Po celém tom dni tedy odemyká domovní dveře se spokojeným pocitem, nakoupila totiž vše, co měla plus mnoho dalšího zboží, které bylo třeba a za ni stojící muž je konečně rád, když obývá své oblíbené křeslo a v ruce svírá dálkové ovládání televize.

Zacházení se slovy - muži a ženy

Muž je totálně vyřízený. Chtěl by odpočívat, jenže jeho žena neustále kolem pobíhá a ještě má spoustu řečí, kterými stejně jimi nesdělí nic konkrétního. Tuto ženskou vlastnost muži nikdy nepochopí. Kdysi dávno ženy v tehdejších rodinách mluvou mezi sebou udržovaly kontakt. Byl to hlavní způsob, jak se sblížit a udržovat blízké přátelské vztahy. A toto dění můžeme pozorovat i v současnosti.

Ženy nepotřebují podmět k hovoru

Mluví, aby tím udržovaly vztahy mezi sebou. Mužům se záležitost může jevit jako zbytečná. Proč mluvit, když mluvím o ničem. A to je právě umění žen – dokážou bez problémů vést hovor, aniž by k něčemu směřoval. Mezi sebou si ženy takto rozumí. Neustále mluví o aktuálních skutečnostech. Pokud budete rozhovor takových žen pozorovat, povšimnete si, že se pořád opakují. Ženám totiž, na rozdíl od muže příhody neustále probíhají v hlavě a ony takto nahlas přemýšlí. Další vlastnost ženské řeči je to, že nikdy nemluví k věci. Tím podvědomě nutí posluchače nejen poslouchat, ale vžít se do role mluvčí a tak pochopit, že její problém je vskutku závažný a vyžaduje jistou pozornost. Ženy v tomto případě jsou si rovnocenné, proto rozumí tomu, když žena neřekne vše přesně, postupně a logicky.

S mužem je to jiné

Někdy může toto ženské počínání i flegmatiky přimět k rozčilení. Co to má za smysl mluvit, nic tím nesdělit a právě když si on potřebuje po celém nezdařeném pracovním dni odpočinout doma. Není tedy divu, že se raději vydá do společnosti mužů. Ti nejen že nekladou zbytečné otázky, ale také zbytečně nemluví. Informace sdělují jen v případě, že potřebují radu, nebo naopak radu dát.** Jejich velmi vyvinuté logické myšlení** je k tomu aktu tak přizpůsobeno.

Kvalita, kvantita - podvědomý bodovací systém

Zvláštností ženského jednání je i jejich podvědomý bodovací systém. Pokud muž přinese jednou za týden ženě kytici nejméně devíti růží, dostává pomyslný bod. Přináší-li ale soused své ženě každý den jednu růži, dostává za každou též po jednom bodě. Na konci týdne má tedy první muž za růže bod jeden, ale muž druhý bodů sedm. Bodování si žena plně neuvědomuje. Má již tak přizpůsoben mozek a pouze muži sděluje, že sousedka je obdarovávána kytkou každý den, kdežto ona jen jednou. Nechápající muž je znepokojen, že utratí větší sumu peněz než soused a ještě se dočká nespokojenosti ženy. Zde se setkáváme s dalším rozdílem mezi muži a ženami.

Muži preferují kvalitu, ženu kvantitu

Ve starých dobách muž, který přinesl každý den uloveného zajíce, tak zajistil obživu prehistorické rodiny na celý den. Splnil tak svůj úkol. Ale muž, který jednou za týden přinesl velkého jelena, splnil stejný úkol jako muž, který ulovil jen malého bažanta. Maso se ale neskladovalo a to, co rodina nesnědla, se rozdělilo mezi ostatní rody pobývající v okolí. Muž za jelena byl hrdý, protože dopravení mrtvého zvířete o takové váze byl úkol nelehký a s porovnáním zajíce vyžadoval případnou pomoc jiných.

  • Pánové se tedy za takovou práci velmi pochvalovali. Pro ženy se ale příhoda rovnala jak v případě jelena, tak zajíce.

A dění pozorujeme i dnes. Pokud žena vidí na ulici upoutávku do prodejny s oděvy, nesoucí až 50% slevy, v mžiku se na prahu dveří prodejny objeví. Po činu si jen pochvaluje, že si původně za utracenou tisícikorunu chtěla pořídit jedny, avšak její tašku obývají dvoje.

To muži, jako v dřívějších dobách, kdy přinesení obrovského kance mu přinášelo více štěstí, než ulovené holoubě každý den, tak i v době dnešní muž větší měrou sdílí radost z džínsů za 2000Kč, než stejných za půlroční etapu čekání s padesátiprocentní slevou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18062 (novesluzby.cz#20180)


Diskuze a zkušenosti

Katerina | 27.02.2011 20:03
Dotazník o nakupování Prosím vás, vyplnění dotazníku na téma Význam slev a sezónních akcí při nakupování mužů a žen na http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/vyznam-slev-a-sezonnich-akci/ . Jde o dotaník k bakalářské práci, zabere asi 2 minuty. Pokud si najdete čas, budu vděčná. Děkuji.


Přidat komentář