Muži a ženy - láska, vztahy, partnerství

Dlaší článek na téma rozdílů mužů a žen a vzájemném spolužití ve vztahu. Článek je zejména o jejich vzájemné lásce a s tím spojeným sexem, taky citovým vydírání, pláčem a lží.

Partnerství, láska - partneři

Přísloví „Protiklady se přitahují“ nevzniklo jen tak náhodou. Když se opět vrátíme do dob dávných, pochopíme proč tomu tak je.

Žena hledala muže, neboť potřebovala k sobě ochránce, silnou osobnost, která by ji v případném napadení ochránila před silným zvířetem. A podobný nevědomý podmět pozorujeme i dnes.

Ženy přitahují muže a naopak

Upoutávají nás opačná pohlaví z prostého důvodu – toužíme po vlastnostech, které nám samotných chybí. To, co nemáme my, vyžadujeme od milující osoby. Jistě že dva lidé se společným zájmem o hudbu spolu žít v pokoji mohou, ale dva choleriky ve vzájemné harmonii dlouho neudržíte. Cholerickou ženu může flegmatik udržet při zemi, na druhou stranu pokud ženská choleričnost s velkou sazbou převýší flegmatičnost muže, může dojít k hlubokým depresím u mužského protějšku tak, že postupem času při věčném vyčítání si žena dovoluje víc a víc a muž, který psychicky strádá, přichází do fáze extrémní frustrace.

Opravdová zamilovanost

přichází vlastně, až najdeme člověka, ke kterému nás neupoutává jen znak fyzický, ale především psychický.

Dokonalé partnerství je jistojistě spojeno se spokojeností v oblasti sexu. Na ženy se vztahuje slavná výmluva, že ji bolí hlava. Citlivé ženě totiž záleží na veškerém chování muže vůči ní. Nemá-li muž zájem se ženou přes den bavit, pro ni tak důležitý, kontaktní čin, je možné, že až se k ní v noci přitulí toužící po milování, bude odmítnut.

A ženy si tak potvrdí své tvrzení, že mužům jde jen o jedno. Z tvrzení, že svět je pln různorodých mužů, vyplývá skutečnost, že spolehnout se na toto ženou vymyšlené pravidlo je hloupost. Žije-li muž se ženou delší dobu, určitě ji jistým způsobem rád má, kdyby ji rád neměl, nebyl by s ní a šel za jinou ženou. Tak dané skutečnosti rozumí muži. Je to logické, bez zbytečných řečí. Naopak žena, vidí-li, jak ji muž nevěnuje pozornost, když mu právě něco říká, ujistí se, že mu na ní nezáleží a jakmile ulehají ke spánku a muž by měl zájem o dokazování si lásky, žena si ještě velmi živě pamatující událost před pár hodinami. Když on neměl zájem o ni, nebude mít ona teď. Ženě záleží dost na citech a vynechává-li muž tuto podstatu, musí čekat neúspěch. Jiná situace nastává, má-li muž o ženiny problémy skutečně zájem, a ta jej odbude stejně tak, jak v předešlém případě. Taková žena je sobecká a o muže nejeví zájem.

Problému můžou pomoci, promluví si o něm otevřeně

Nenalézá se ale i tak řešení, v mileneckém vztahu by se měli rozejít. Jenže takové rady jsou u nespokojených žen neúnosné a nespokojenost se zvyšuje. To ale muž nalézá vášeň u ženy jiné, už i přes to, že je nazván proutníkem, od milenky neodchází. Lásku, kterou potřeboval, a snažil se vzbudit u manželky, se nepodařilo. Tak to zkoušel u jiné. Ačkoli se to zdá k smíchu, podvádí muž, v tomto případě „legálně“. Nevzdal tak šanci najít svou lásku.

A zas na druhé straně se můžeme setkat s ženou, která zahoří láskou k jinému muži. Většinou se tak ději, když muž nesplňuje zcela své manželské povinnosti z hlediska ženy. Buďto zůstává dlouho v práci, nebo má náročného koníčka. Žena naléhá o pozornost na svou osobu, jenže neustále není čas. Chybuje, protože dělá pouze náznaky, které muž nechápe.

Není hloupý, potřebuje slyšet konkrétní jednoznačnou žádost

Takže vše zůstává stejné. V této době se v životě ženy objeví nový muž, věnuje jí pozornost, otvírá dveře, podává kabát. A to je to, co potřebuje, po čem touží. Bude se jednat o krátký, vášnivý román, anebo o dlouhý vztah, při němž manžela opustí. Je dost možné, že podobná situace, tedy že se po nějaké době nový muž začne chovat stejně jako opuštěný manžel, a žena je tak opět nespokojená.

Pláč a citové vydírání

V takovém situaci se tato znepokojená a výčitkami unavená žena uchyluje k pláči.

Pláč je vychýlení od citového normálu.

Buď méně častého, radostného anebo jako projev smutku, nespokojenosti a zklamání. Při pláči vznikají slzy, odplavující z těla toxiny způsobené stresem.

Pláč je tedy uklidňující prostředek při řešení problémů

Ženský mozek je více emocionálně reaktivnější, než mužský proto ženy pláčou více, než jejich mužské protějšky. Situaci též přispívá fakt, že pokud muž pláče na veřejnosti, nebo ještě hůře, před jinými muži, je pokládán za slabocha, na kterého jiní muži lehce zaútočí. Naopak žena, plačící před ženou jinou, jí projevuje svou důvěru.

Pláč byl také odedávna považován za vyjadřovací schopnost kojence

který několika druhy pláče, vyžaduje pozornost, ochranu a lásku. Ženy jsou nevědomky napodobitelem tohoto chtění a vyžadují tak od svého protějšku, již zmiňovanou ochranu a lásku. Někdy i v podobě citového vydírání.

Věty jako – „Ty už mě nemiluješ!“

a „Kdybys mě měl opravdu rád, tak to uděláš!“ jsou jen malým příkladem. Citové vydírání doprovázené slzami v očích, užívají především ženy. V případě, že v takovém stavu muž ženu uvidí, je mu jasné, že hádka s takovou ženou by neměla smysl, o „odkývne“ vše, co si samička přeje.** I za cenu lži.** Toto „lití oleje do ohně“ si ale muž jako hřích neuvědomuje, na rozdíl od ženy, okamžitě zachycujíc vše svým pomyslným detektorem lži.

Proč muži lžou

Až na tuto nutně milostnou lež nejsou muži notorickými lháři. Tvrzení, že muži lžou, vyřkly ženy. Průzkumy ukazují, že rozdíly ve lhaní mezi pohlavími nejsou. Muži i ženy lžou stejně mnoho, či málo, jen ale ženy rozeznají lež mnohem lépe. Proto se o mužích šíří neblahá fáma, že lháři na tomto světě jsou především oni.

Neustálá aktivita žen

Ženy v pravěku, jak již bylo řečeno, sbíraly plody, staraly se o nemouhoucí. Jejich aktivita byla neustále v oběhu a to i s údělem, činnosti několika aktivit současně. Mužům, kteří odešli na lov a vrátili se třeba až po měsíci, nebo i delší době byla skládána úcta za oddanost svému kmenu v podobě ulovené zvěře a lovec si tak mohl na krátký čas odpočinout.

Proto i dnes pokládá muž domov za relaxaci, oproti ženě, pracující neustále s jakousi samozřejmostí, kterou jistě mnozí pociťují i dnes. Zaměstnaná žena, přichází domů uklízet, vařit, prát. Uvnitř sebe bojující s pocitem nevděku za odvedenou práci, proto se žena uchyluje k pláči, či výčitkám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18063 (novesluzby.cz#20181)


Diskuze a zkušenosti

Charlie Hebdo | 27.10.2015 07:39
Teď je mi jasné proč islám a korán ve světě dominují


Přidat komentář