Muž a žena - rozdílnost v komunikaci

Muži a ženy komunikují odlišně, to je známý fakt. To, co žena říká, nemusí muž pochopit, jak je ženou myšleno, a naopak. Mnohdy stačí málo a místo slibné konverzace, která byla původně zamýšlena zcela jinak se může dokonce vyvinout hádka.

Rady v komunikaci pro ženy

Ženy více mluví o lidech, než o věcech. Ženy mohou vyjadřovat svoji frustraci, bolest, zklamání, čímž vyjadřují své pocity, následně se jich tímto zbaví a přejdou v tématu k jiným věcem.

Detaily při komunikaci

Ptejte se na detaily, abyste si ověřili jejich význam. Například, když se snažíte ověřit náladu nespokojeného klienta, pátrejte po maličkostech o konverzaci, u které jste zrovna nebyly přítomny, a to z důvodu kontroly Vašich obchodních plánů. Důležité je také mluvit o detailech, aby bylo známo, že máte o danou věc zájem.

Ukvapené závěry při komunikaci

To, že se mužský protějšek nestará o konkrétní situaci, nevyplývá z toho, že Vás nepožádal o sdělení podrobností. Muži někdy nediskutují o podrobnostech, a to proto, že to nemají ve zvyku.

Zacílení na věc při komunikaci

Při veškerých jednáních se snažte jít rovnou k věci, nechoďte na to oklikou, nemanévrujte. Mužský protějšek totiž může být netrpělivý, trvá-li příliš dlouho, než se dostanete k jádru věci.

Vyjádření námitek napřímo

Neříkejte věty typu „Myslíš, že bychom měli odejít brzo?“, nýbrž řekněte „Myslím, že bychom neměli odcházet brzo“.

Signály o důležitosti sdělení

Muži potřebují, abyste jim daly jasně na vědomí, že od nich očekáváte určitou reakci, položíte-li otázku, nebo poznamenáte-li něco svým vlastním způsobem.

Sdělení, že máte zájem o konverzaci, jen kvůli konverzaci samé

Řekněte přímo, že si chcete promluvit. Udělejte to tak, jako když se ptáte na názor, nebo určitý problém, například „Máte na mne minutku a nedal byste si šálek kávy?“.

Muž nehovořící o svých pocitech

Není dobré si hned myslet, že když muž nehovoří o svých pocitech, tak se snaží vytvořit odstup.

Konkrétnost při vzniku problému

Pokud se před mužem zmíníte o nějakém problému, musíte jasně dát najevo, zda od něj požadujete podporu nebo určité řešení. Také se přesvědčte, že muž ví, že ho z daného problému neobviňujete. Naopak, zmíní-li se muž o problému, tak mu nabídněte možnosti, ne jen empatii. Důležité také je, ho doslova nezahrnout tím, co měl dělat v minulosti, nebo musí dělat v budoucnosti, aby k problému již nedošlo.

Sdělení o sobě samé

Zkuste muži nabídnout informace o sobě a nechte na něm, zda udělá totéž. Na začátku hovoru s cizím, neznámým člověkem, je vhodnější použít konstatování, než rovnou palbu otázek. Pokud však chcete použít otázky, měly by být ovšem neurčité, obecné, ne osobní a přesné. Vaše otázky interpretujte jako projev zájmu.

Nabízení pomoci

V případě, že chcete někomu nabídnout pomoc, dělejte to nenuceným způsobem. Podejte například muži příslušnou informaci jako Váš osobní zážitek, a uvidíte, zda toho muž využije a tímto Vaši pomoc přijme.

Schopnost pracovat se všemi lidmi

I když některého člověka „nemusíte“, naučte se s ním pracovat. Je důležité oddělit osobnost od pracovního výkonu.

Skákání do řeči

Umožněte muži dokončit jeho vyjádření, neskákejte mu do řeči. Až dohovoří, tak sdělte Váš názor, či se podělte o informace.

Rady v komunikaci pro muže

Věnování pozornosti podrobnostem při komunikaci

Pro ženy je důležité, aby vycítili, že věnujete dostatečnou pozornost konkrétním podrobnostem v rozhovoru.

Jsou otázky žádostmi o informace, nebo námitkami?

Nejste-li si jisti, jak přijmout položenou otázku, před Vaší odpovědí se ještě raději ujistěte. Jakmile budou veškeré námitky vyjádřeny přímo, budete mít možnost se s nimi lépe vypořádat.

Dělení se o pocitech, pro vytvoření přátelství, intimnosti

Je dobré se dělit o pocitech, kdy osobní informace mohou zahrnovat například plány na nadcházející rodinnou aktivitu, frustrace z potíží při práci na určitém projektu, plány v kariéře, plány v rodině aj.

Empatie při vzniku problému

Pokud s žena zmíní o nějakém problému, který ji trápí, nebo se kterým se setkala, nabídněte ji svoji empatii, ne jen řešení. Také nedělejte tzv. sáhodlouhou přednášku o tom, jak by měla řešit další všechny budoucí problémy, ženu tím jen odradíte a může vzniknout případný konflikt. V případě, že daný problém se Vás nějak týká, nemusí to hned znamenat to, že Vás z něj obviňuje. Konstatování problému je totiž konstatování problému, nikoli tedy obvinění.

Skákání do řeči

I když jste muž a ženám se říká něžné pohlaví, nevyužívejte svého mužství v převaze, že ženě skočíte do její řeči, se záměrem být silnější.

Muži  &  ženy v komunikaci

Sdělování pocitů

Ženy více mluví o lidech, než o věcech. Ženy mohou vyjadřovat svoji frustraci, bolest, zklamání, čímž vyjadřují své pocity, následně se jich tímto zbaví a přejdou v tématu k jiným věcem. U mužů se naopak očekává a jsou v podstatě vychováni k tomu, aby potlačovali svoje emoce. Na rozdíl od žen si svoje pocity drží tzv. pod pokličkou. Tímto vzniká, že ženy se dělí o svoje pocity s muži, a to z důvodu, aby vytvořili intimnost, blízkost, důvěru. Jenže, pokud muži tyto pocity neopětují, ženy se mohou hned domnívat, že si záměrně vytváří od nich odstup.

Sdělování podrobností

Ženy potřebují znát podrobnosti k určité věci, a to hned z několika důvodů, aby tím vyjádřily zájem o danou osobu, situaci, a aby si ověřily své domněnky a kontrolovaly jejich přesnost. Oproti tomu muži mají sklon se ptát na detaily pouze tak dlouho, než získají celkový obrázek a následně jej ohodnotí jako banální věci, které nemá význam si dále pamatovat. Výsledkem může být, když se muž neptá na detaily určité situace, nebo, když o nich nemluví, tak žena může usoudit, že muž o dané lidi, situaci nemá zájem. Muž si však může myslet, že některé detaily, nejsou pro jeho závěr důležité.

Empatie a řešení situace

Narazí-li žena na určitý problém, chce kromě řešení i určitou dávku empatie. Chce mít pocit, že také někdo jiný rozumí jejímu zklamání, nesnázím, bolesti aj. Ovšem, když muž narazí na problém, hned jej začne řešit.

Rozvíjení vztahu

Ke stimulaci konverzace používají ženy otázky. Občas je pokládají jen z toho důvodu, aby tím vyjádřily zájem o druhé osoby, aby se s nimi lépe poznaly. Tímto také doufají, že muži budou jejich otázky opětovat a vyvine se konverzace. Na druhou stranu muži nemají takové potřeby, aby navazovaly emocionální kontakt. Pokud nevidí důvod ke konverzaci, nereagují, nebo reagují jen na minimální úrovni.

Soucítění

Ženy si navzájem sdělují svá trápení, ať už velká nebo malá, a to z důvodu, aby si získaly podporu, vybudovaly přátelství. Neštěstí totiž vytváří nejlepší přítelkyně. Muži to ovšem vidí jinak. Neštěstí a související poznámky mohou být ranami do sebevědomí mužů. Výsledkem může být, že ženy nabídnou mužům soucit, a zároveň si myslí, že soucit je podpůrný, ovšem muži se tímto mohou cítit poníženi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18089 (novesluzby.cz#21555)


Přidat komentář