Mezigenerační vztahy - rodina

Každého člověka v životě ovlivňují jeho zkušenosti. Bohužel se neumíme většinou poučit ze zkušeností jiných lidí, byť vlastních rodičů. Moudrost člověk nabude životními zkušenostmi, není to osvojení dovedností nebo získání informací

Mezigenerační vztahy

Všichni víme, že vztahy v dnešním světě mezi lidmi všeobecně upadají, dříve k sobě lidé měli blíže. Pojďme se podívat jaké vztahy panují mezi prarodiči, rodiči a vnoučaty. Nejspíš bude hodně záležet na atmosféře a historii té, které rodiny. Generace je skupina lidí stejného věku, kteří prožili stejné historické období.**
**

Z pohledu celé generace 

 • Prababičky a pradědečci, kteří zažili válečná a poválečná léta.
 • Babičky a dědečci, tak zvané květinové děti.
 • Maminky a tatínkové, kteří vyrůstali v době socialismu.
 • Dcery a synové, narozeni v porevoluční době.
 • Vnučky a vnoučci dnešní mládež.

Moudrost

Každého člověka v životě ovlivňují jeho zkušenosti. Bohužel neumíme se poučit ze zkušeností jiných lidí, byť vlastních rodičů.

Moudrost člověk nabude životními zkušenostmi, není to osvojení dovedností nebo získání informací (A). Každé období našeho života je etapa zkušeností a s tím spojené moudrosti. Někdy se stává, že si zkušenosti ani moudrosti prostě člověk neosvojí nikdy (B). Moudrost tedy nemůžeme přisuzovat starým nebo mladým, je to otázka zkušeností.

 • Vnuk – sice umí perfektně ovládat internet, ale neví, jaká nebezpečí zde číhá = (A)
 • syn – zná nebezpečí, která se vyskytují na síti, ovšem s internetem neumí pracovat
 • otec – celý život holdoval alkoholu, takže o takové věci nemá zájem (B)
 • dědeček – vystudoval tři vysoké školy, ale v době, kdy internet nebyl a dnes jej neláká
 • pradědeček – na školu neměla rodina peníze, nyní po večerech internetem surfuje :-)

Postoje generací

To co zažijeme, v čem vyrůstáme, z toho se odvíjí naše postoje a názory. Životní zkušenosti každé generace formují hodnoty a normy každého člověka. Dále se na postojích a názorech podílí vliv rodiny, kulturní vzor a stereotypy.

Když vyvoláme například téma „2 světová válka“:

 • Prababička si jí prošla.
 • Babička znala spoustu lidí, kteří tím trpěli.
 • Maminka zažila ještě školní besedy s účastníky.
 • Dcera zná už jen filmy, knihy, návštěvu koncentračního tábora a výklad pedagoga.
 • Vnučku na prvním stupni ZŠ tohle téma ještě nezasáhlo

  Dalším faktorem je, že dochází-li ke konfliktům nebo nedorozumění mezi generacemi, hraje zde také postavení v rodině, věk, nemoci a výchova. 

A velmi důležitý je osobní pohled a tady je ukázka:

 • Vnučka líže zmrzlinu – nejdůležitější je pro ní chuť, barva, prožitek tohoto okamžiku
 • Dcera pospíchá, aby včas doběhla s malou do školky – protože spěchá do práce
 • Matka považuje za nejdůležitější – aby si zmrzlina nezašpinila malé svetr
 • Babička vidí prioritu – aby malá neprochladla, když už je ten podzim
 • Prababička se zase pozastavuje - nad nehoráznými cenami dnešních zmrzlin

  Další příklad jak se na věci díváme odlišně. Pokud položíte různým generacím otázku:**
  **

Jaká je Vaše nejbližší rodina? 

 • pro vnučku = rodiče
 • pro dceru = manžel + děti + rodiče
 • pro matku = manžel + vnoučata + děti + rodiče
 • pro babičku = manžel + děti + vnoučata + pravnoučata + rodiče
 • pro prababičku = manžel + děti + vnoučata + pravnoučata + prapravnoučata

Jak se s věkem mění naše vzory

Pětiletý chlapec se chce podobat tátovi, být mechanik jako táta.

Patnáctiletý mladík naopak otci vzdoruje a za žádnou cenu nechce být jako on.

Pětadvacetiletý mladý muž nedocení čeho jeho otec dokázal.

Pětačtyřicetiletý muž si naopak váží čeho otec dokázal, protože má zkušenosti a zná okolnosti.

Pětatřicetiletý muž si neuvědomuje, že by si měl udělat na svého otce čas.

Pětapadesátiletý muž si vyčítá, že si na svého otce neudělal nikdy čas.

Předávání zkušeností

Jistě jste se již setkali s rčením - vezmi si delší tričko nastydnou ti ta holá záda - nejdřív dodělej školu, pak si užívej - nejdřív spolu nějaký čas choďte, ať se lépe poznáte - najez se, nebo budeš mít žaludeční vředy... Někdy mladí poslouchají, ale nedůvěřují, jindy si prostě jen musí na staré pravdy přijít sami. 

Jenomže musíme přihlížet i na dobu, která právě panuje. Někdy naše staré pravdy nekorenspondují s dobou, ve které žijí mladí lidé dnes. A naopak mladý člověk prosazující své tvrzení, musí myslet na to, že dědeček to sice již zažil, ale bylo to v jiné době a tak to mělo i jiný dopad.

Jako příkladem vezměme tu reklamu s babičkou, která radí mladíkovy, že plot se musí natírat základovou a pak vrchní barvou a každý rok se nátěr musí opakovat. Ne ne babi, až ten plot budu natírat příště - vy už tady nebudete. Je to vtip – sice drsný, nic méně trefný. Dnešní barvy jsou prostě jiné, dokonalejší než před 30 lety. 

A jak je to s přizpůsobováním se inovacím?

Mládež je po inovacích lačná, protože je to jejich přirozenou potřebou. Chtějí stále nové a nové zkušenosti, je to jejich hnací motor.

Starší a staří lidé naopak inovace moc nemusí, ubírají se vyzkoušeným praktikám. Je to zase otázka nabytých zkušeností a postojů. Proto by i v řízení státu, podniku, rodiny měli být zastoupeny obě generace. Protože jejich funkce se vzájemně doplňují.

Proto je škoda, že nyní tolik firem a podniků bere do svých týmů jen mladé, sice ambiciozní, dravé, ale na druhou stranu nezkušené lidi. Odmítnou staršího člověka při přijímacím řízení, kvůli obecnému povědomí, že starší uchazeči budou pomalejší, mohou mít časté absence z důvodu zdravotních problémů (souvisejících s věkem) a nemusí být schopni pracovat s nejnovějšími trendy v technologii.

Pravděpodobně tento jev bude souviset i s tím o jakou práci uchazeč žádá. Jiné zkušenosti potřebuje majitel truhlářské firmy a jiné reklamní agentura.

Soužití generací

Vezměme si model, jak dřív žili všichni příbuzní v jednou domě a porovnáme dnešní bydlení, je to velký rozdíl. Touha po soukromí nám diktovala se osamostatnit, založit si vlastní rodinu.

Rodiny držely dřív více při sobě a navzájem si pomáhaly. Děti měli blíž k prarodičům i co se týká vztahů. Nyní se začíná opět tento model vracet. Je to tím, že mladí lidé už tolik nespěchají z domova. Déle studují, déle se vdávají/žení a také samostatné bydlení je velmi drahé.

Na závěr si zkusme dát předsevzetí, že budeme na ostatní generace kolem sebe pohlížet nejen kriticky, ale zkusme se dívat na věci i jejich očima. Mladé generací dopřejme jejich hlučnost a temperament a starší naopak jejich rozvážnost i předsudky. A v rodině si předávejme vzájemnou úctu a lásku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18065 (novesluzby.cz#20263)


Přidat komentář