Mateřská centra

Mateřská centra jsou nejčastěji neziskové organizace, které fungují na základě pomoci dobrovolníků, čímž přispívají k rozvoji občanské společnosti. Mateřská centra slouží k pravidelnému či příležitostnému setkávání rodičů.

Primární myšlenkou vzniku mateřských center je vzájemná pomoc maminek. Centra tak napomáhají socializaci dětí, a zároveň eliminují sociální izolaci maminek na mateřské dovolené. Mateřská centra v dnešní době často mění název na rodinná, chtějí tím ukázat, že jsou otevřená nejen maminkám s dětmi, ale i tatínkům, prarodičům, chůvám a všem dalším osobám, pečujícím o malé děti.

Smysl mateřského centra pro maminky

Ženy na mateřské dovolené se dostávají do nové životní situace, jsou najednou odstřiženy od okolního světa, s čímž přirozeně přichází pocit osamělosti a někdy i deprese. Ideálním řešením jsou mateřská centra, která maminky navracejí do sociálního i kulturního života. Maminky si zde mohou popovídat s ostatními rodiči a navzájem si svěřit problémy, promluvit si o starostech i radostech s dětmi.

Mateřská centra pro maminky splňují terapeutickou funkci, protože zde mají také možnost zjistit, že stejné problémy trápí i ostatní. Mateřská centra poskytují maminkám sociální prostředí pro navázání nových vztahů.** Nejdůležitější je pocit sounáležitosti s ostatními ve stejném období života.** Maminky se navzájem povzbuzují, postěžují si a poskytují si porozumění a pochopení, čehož se jim doma často nedostává.

Smysl mateřského centra pro děti

Dítě je v rodině většinou izolováno od vrstevníků, avšak kontakt s ostatními dětmi je určujícím faktorem v socializačním procesu. Díky interakci s dětmi se vyvíjí a zvyšuje tak svou emoční a sociální inteligenci. Děti do centra láká především možnost pohrát si s jinými hračkami, než mají doma. Ale nejdůležitější funkcí mateřských center je kvalitní** příprava dětí na školku**, protože se zde učí jednat s vrstevníky a budují si sociální vazby.

Mateřská centra jsou místem prvního kontaktu dítěte s kolektivem, tato nová situace ho učí dorozumět se s dětmi, navázat kontakt s cizími dospělými, osmělit se, podělit se o hračky, prostor i pozornost rodičů. Také jim to dává možnost trochu se osamostatnit od svých maminek a pokoušet se prosadit mezi ostatními dětmi.

Aktivity v mateřských centrech

Důležitou činností pro maminky v mateřských centrech je právě možnost popovídat si a naučit se, jak správně pečovat o své dítě. Děti zase získávají** možnost pohrát si se svými vrstevníky**. Mateřská centra však rodinám poskytují nejrůznější aktivity, které obohacují maminky i děti a především jejich vzájemný vztah.

Každodenní aktivity v mateřském centru

  • volné hraní
  • cvičení s dětmi
  • kolektivní hry
  • výtvarné aktivity
  • zpívání
  • učení se říkanek spojené s pohybem

Příležitostné aktivity v mateřském centru

  • kurzy (masáže miminek, zdravé vaření, líčení, keramika, apod.)
  • besedy s odborníky
  • společné výlety
  • karnevaly a další příležitostné zábavné akce pro děti

Jak vybrat mateřské centrum

Základním kritériem při výběru mateřských center je dostupnost z místa bydliště. Maminky proto volí centra, která mají nejblíže. Pokud rodiče mají možnost si vybrat, potom nejlepší je rozhodovat se na základě osobní zkušenosti. Maminky mohou do center nezávazně přijít, prohlédnout si prostory a seznámit se s kolektivem ostatních maminek.

Při výběru záleží také na tom, jaké aktivity centrum nabízí. Zda splňuje základní hygienická a bezpečnostní kritéria. Rozhodujícím se může stát i výběr instruktorů, kteří znají psychomotorický vývoj dítěte, zvládají komunikační dovednosti a jsou empatičtí. Důležitý je také věk dítěte. Některá centra nabízejí aktivity už pro maminky s kojenci, jiné až pro děti od jednoho roku. V centru se musí cítit příjemně rodič i dítě, jedině tak budou oba spokojeni a mohou si tak každou návštěvu mateřského centra opravdu užít.

Proč navštěvovat mateřské centrum?

Maminky na mateřské dovolené nemají mnoho možností, jak se odreagovat od každodenního stereotypu. Návštěvy mateřského centra jim pomůže navázat přátelství s ostatními maminkami a jejich děti si mohou pohrát se stejně či podobně tarými vrstevníky. Proto je návštěva mateřského centra krásným zpestřením všedních dnů.

Maminky chodí do těchto mateřských center také proto, aby si mohly trošičku odpočinout od svých mnohdy neklidných a hyperaktivních dětí. Má-li maminka dětí více, mohou mateřská centra mamince pomoci je zvládat. V mateřských centrech si mohou maminky povídat o všech různých denních problémech a radit si navzájem. Předávat si zkušenosti s výchovou svých potomků.

Kolik stojí návštěvy mateřského centra?

Mnohá** mateřská centra** nabízejí vstup maminkám s dětmi** zdarma**. V případě placených center se pohybuje cena mezi** 30 až 60 korunami** za jednorázový vstup, většinou se jedná o celé dopoledne s možností využívat hernu a účastnit se společného cvičení, zpívání i jiných aktivit.

Samozřejmostí bývá zvýhodněná permanentka pro opakovaný vstup. Maminky si většinou** připlácejí za pravidelné kurzy**. V tomto případě se nejčastěji platí čtvrtletně či pololetně. Ceny mají široké rozpětí podle pravidelnosti a druhu kurzu, pohybují se od 400 do 1 200 korun.

Dalšími jednorázovými platbami jsou besedy s odborníky a přednášky, ty jsou zpravidla za 100 až 200 korun.

Návštěva mateřského centra jako pomoc pro Vás

Maminkám nebo tatínkům na mateřské dovolené je možno návštěvu mateřského centra pouze doporučit. Nikde jsem se nedočetla, proč se říká zrovna mateřská dovolená. Vždyť přece starost o dítě není dovolenou ani náhodou a každý, kdo na mateřské dovolené byl mi musí dát za pravdu. Lidé, kteří se starají o malé dítě ví moc dobře, že je to 24 hodinová starost. Volno nemáte vůbec, teda mimo času, kdy miminko spinká.

Mateřská centra jsou místem, kde si maminky a tatínkové na mateřské dovolené mohou takříkajíc odpočinout a odreagovat se. Všichni, co se staráte o malé dítě víte, že prostě příjdou chvíle, kdy na Vás začne všechno padat a Vy máte pocit, že nic není tak, jak by mělo. Tady nastává chvíle pro mateřské centrum a jeho funkci.

Výhodou mateřských center je také to, že jej mohou navštěvovat děti různého věku a tím mají možnost poznávat se navzájem. Děti tady vidí, že si mohou hrát například s menšími či strašími dětmi. Toto jim dává možnost se projevit ve smíšeném kolektivu. Učí se zde také, že se musí dělit o hračky, což doma nemusí.

Návštěva mateřského centra učí děti osamostatnit se částečně od maminek, na které jsou fixováni, neboť s nimi tráví celé dny a také je to dobrá příprava na dobu, kdy budou navštěvovat mateřskou školu. Mateřské centrum je ve všech směrech bráno velmi pozitivně. Jste-li na mateřské dovolené, neváhejte a najděte si ve svém okolí mateřské centrum, které Vám bude nejvíce vyhovovat a začněte jej se svým potomkem navštěvovat.

Uvidíte, že za nedlouho poznáte tu změnu k lepšímu. Budete se cítit opět jako "normální" lidé, kteří jsou ctižádostiví a opět budete brát život s radostí. Prostě se budete více radovat s maličkostí a z toho, že máte doma toho svého drobečka, který je na Vás závislý.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18110 (novesluzby.cz#22262)


Přidat komentář