Manipulátor - jak se bránit manipulaci

Manipulátor je nebezpečný tvor. Než se nadějeme, děláme co nechceme a neděláme co jsme chtěli. Poznat manipulanta není vždy lehké, pokud ho včas poznáme, můžeme se účinně bránit.

Manipulátor a zlatá klec

Hanka je naše kamarádka. Kdysi byla skvělá sportovkyně, tanečnice, sršela humorem a energií, milovala život, lidi, svoji rodinu. Vdávala se „až" ve třiceti, ale jak se smíchem říkávala, kdo si počká, ten se dočká. Všechny jsme jí záviděly. Petr byl vzdělaný, pohádkově bohatý a Hanka byla šťastná, že nemusí chodit do práce, těšila se jak bude Péťovi vyvářet, opečovávat honosnou vilu a jezdit v nakupovat v luxusním autě. Rok jsme Hanku neviděly, omlouvaly jsme zpřetrhané kontakty - vždyť je krátce vdaná, má mimčo ... Po dvou letech, kdy jsme s Hankou byly pouze v telefonickém kontaktu se nám zdála čím dál podivnější, proto jsme jí přepadly doma. S pláčem se nám svěřila, že jí Péťa zakázal se s námi - jako s póvlem stýkat, cvičit a plavat prý může doma, v domě ani na zahradě nesmí nic dělat, protože na to mají lidi, s rodiči ani se sestrou se nevídá, Péťa si to nepřeje... zmínila se, že za rok by ráda šla do práce, ale Péťa ztropil scénu a s opovržením jí řekl: kam bys chtěla jít, když nic neumíš, beze mě nejsi nic!

Jak poznáme manipulátora

 • Manipulátor vyvolává pocit viny, závislosti, dává najevo, že partner (kolega v práci apod.) nesmí mít vlastní názory nebo je měnit
 • vyhýbá se odpovědnosti, přenáší ji na druhé
 • vše kritizuje, ale vlastní kritiku nesnáší, zaměřuje se na nedostatky ostatních a vyvolává pocit vlastní neomylnosti
 • vydírá, vyhrožuje, ponižuje, stylizuje se do role oběti
 • komunikuje nepřímo, odpovídá neurčitě, mění téma uprostřed hovoru a podle toho jak se mu to hodí
 • skáče ostatním do řeči, lže a překrucuje výroky ostatních
 • je závistivý, svoje potřeby se snaží logicky zdůvodnit, ale neuznává práva a potřeby druhých
 • jde za svými cíli na úkor druhých, je egocentrický
 • mluví sice logicky, ale chová se jinak, vyvolává sváry, závist, podezíravost
 • dělá mu potíže naslouchat jiným, působí dojmem, že všechno ví a zná, mívá kamennou tvář a dává najevo jen to co uzná za vhodné
 • lidé se v jeho přítomnosti cítí nepříjemně a nesvobodně.

Manipulátor nemusí mít všechny znaky, pokud však u svého protějšku (kolegy) většinu znaků zaznamenáme, mějme se napozoru.

Manipulátorů jsou v polulaci údajně asi tři procenta a pokud na nějakého narazíme, je těžké se jeho vlivu vymanit. S oblibou používají citové vydírání s cílem získat moc nad svojí obětí. Soužití s manipulátorem může být skutečným peklem. Manipulátoři se dokáží schovat za masku, kterou odhodí v různých zlomových situacích - společné bydlení, narození potomka, (povýšení kolegy). Většinou už je pozdě jen tak manipulátora opustit. Mnoho žen se tak dostává do zdánlivě bezvýchodné situace ...

Braňte se manipulaci

Mějme stále na pěměti, že všichni máme právo dělat chyby - a být za ně zodpovědní. Máme právo otevřeně říct, že něco nevíme, neumíme, něčemu nerozumíme - to neznamená, že jsme méněcenní. Manipulátor často svou „oběť" izoluje od okolí, aby nad ní získal absolutní psychickou (často i materiální) nádvládu. Je pak velmi obtížné se z takové izolace vyvléknout a začít situaci řešit. Proto se braňte včas:

 • odhalíte-li manipulátora včas - máte napůl vyhráno
 • smiřte se s tím, že jiný nebude a důkladně zvažte, zda s ním zůstat nebo raději odejít
 • braňte se izolaci - nenechte se odtrhnout od rodiny, přátel, práce, koníčků
 • naučte se s ním komunikovat, při výměně názorů si stůjte za svým
 • nepodceňujte se, nedejte se zastrašit
 • buďte asertivní - jestliže po vás bude manipulátor chtít něco s čím nesouhlasíte, zdvořile, ale důrazně to odmítněte
 • nedávejte si za danou situaci vinu a neomlouvejte se za něco, za co nemůžete
 • snažte se být nad věcí - kritiku a už vůbec ne vydírání manipulátora si nepřipouštějte
 • chtějte po něm jasná vyjádření - žádné mlžení neakceptujte
 • uvědomujte si vlastní hodnotu, „váš" manipulátor není lepší než vy
 • nestyďte se svěřit rodině, kamarádům, získáte tak psychickou podporu
 • buďte důslední a vytrvejte - získáte tolik potřebné sebevědomí

Když na manipulátora narazíte v kolektivu, můžete jeho vliv společnými silami docela dobře oslabit, pokud je manipulátor váš partner, bývá to velmi těžké, ale řešitelné.

Pomoc psychologa

Naše kamarádka Hanka nakonec navštívila psychologa. Po několika sezeních pookřála, psycholog jí vysvětlil, že to není ona, kdo může za krachující manželství a nemusí se pořád dokola ospravedlňovat. Naučil ji odporovat, když s něčím nesouhlasí. Nejdřív doma samozřejmě došlo k několika hádkám, ale Hanka to zvládla - nebyla na manipulátora sama. Petrovi oznámila, že nastupuje do poměrně atraktivní práce. Získala svobodu a uznání kolegů a postupně kupodivu i Petrův respekt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18071 (novesluzby.cz#20398)


Diskuze a zkušenosti

Iveta | 11.08.2010 23:03
Manipulátorů je jen 3 procenta? Je jich tak málo a je se setkala hned s několika. Zřejmě to bylo dobré pro můj další vývoj. Nejdříve jsem celé roky nevěděla, co se to vlastně děje, a že jsem špatná já. Manipulátorka byla moje matka, první manžel a druhý totéž. Pak sestřenice, která expert v manipulování s lidmi, s rozvracením kamarádství, manželství atd. Jsem šťastná, že jsem je prokoukla, i když po hodně dlouhé době pekla. Lepší pozdě, než nikdy. Dnes jsou pro mě pouze chudáci, kterým maximálně odpovím na pozdrav. Kdysi jsem na ně byla citově vázaná a bylo složité pochopit, co vlastně provádí

generálka | 18.09.2010 07:51
setkání s manipulátorkou taky jsem se potkala s manipulátorkou.Myslela jsem si , že je to kamarádka a tak jsem se jí svěřovala se svými problémy a s problémy, které mám třeba se sousedy či se švagrovou. Vídali jsme se každý týden, já jsem pak neměla čas a najednou jsem začala mít s kamarádkou problém. Když jsem se jí zeptala, co jsem jí provedla, nikdy mi nedokázala říct nic konkrétního. Potom začala říkat mým sousedům, že jsem o nich špatně mluvila ale nebyla nikdy konkrétní. Docílila toho, že se se mnou nikdo nebaví.Nevím jak dál...

DinaJ | 17.10.2010 20:49
bývalý Bývalý je manipulátor jak hodně velký. Je v tom přeborník. Během roku v soužití ve mně vzbudil dojem, že jsem hloupá kráva, že pár facek mi dává pro mé dobro, že když se mi něco stane špatného, je to má vina, protože mi to říkal. Že co řekne, je pravda a já jsem namyšlená frigitka. Nejprve se zájmem poslouchal vyprávění a pak mě v tom nechal vymáchat: "Tohle jsi udělala špatně, mělas to udělat takhle.. příště poslouchej mě, radím Ti dobře!" Lezl do telefonu, byl neuvěřitelně zvědavý a neexistovalo, abych ho v čemkoliv odmítla: "Tak já dělám, co Ti na očích vidím, starám se a ty nejsi schopná pro mě ani takovou banalitu udělat?" Nakonec i chtěl, abych odešla z práce. Kromě toho se rád napije. Prostě chtěl, abych mu byla plně podřízena a dělala, co chtěl bez možnosti rozhodování. Všechno mu bylo málo. Přišla jsem na to, když jsme se pokoušeli o dítě a na testech řekli, že to není tak slavné. Že by měl přestat kouřit, pít.. když mi na to řekl, že nevidí důvod, proč by to dělal, že kdybych byla zdravá, šlo by to, i když to s ním nedopadlo tak růžově, pochopila jsem, co je zač. Ten nikdy nic nedělal pro mě (potažmo pro mimčo), ale vždy pro sebe. Když byl pak pracovně na měsíc pryč, najednou jsem cítila svobodu a mír.. nemusela jsem nikomu vysvětlovat, proč dělám to či ono a proč tak či onak. Komu jsem volala, psala, co jsem dělala na netu.. Došlo mi to. Nabrala jsem sílu a za dva měsíce po jeho návratu jsem od něj odešla. Co mu byli platné řeči, že bez něj to nezvládnu! Já si našetřila na podnájem, to, co jediné mi zůstalo (ačkoliv dle něj, kde jsem byla, tam jsem š.k..a) byla má práce. Té jsem se odmítla vzdát, ačkoliv jsem kvůli tomu vyslechla dost manipulátorských rad (z práce chodíš unavená, pak na mě nemáš náladu, určitě tam máš chlapa apod.). I když život není jednoduchý ani teď, tak ale i tak je mi bez něj lépe! O dost lépe!

Andrea | 07.11.2010 10:19
Já jsem taková měkkota, teda byla jsem Učím angličtinu a učila jsem jednu svoji kamarádku. Protože ji propustili z práce, snížila jsem jí cenu a čekala s placením.Nakonec tak dlouho vykládala, že jsem skvělá a učím zadarmo až to opravdu zadarmo bylo. Neměla jsem sílu takovému člověku ne se postavit, ale spíš, cítila jsem se za ni tak trapně......ale byla to hloupost. Zvala nás s manželem na chatu a tam nám předkládala hory jídla. pozeměli jsme už ani hlad a ani chuť ale zase, nechtěli jsme urazit. V té chvíli právě vyšlo najevo, že to je za tu angličtinu. Za rok učení.To mi sdělila, když mi předávala u ohně dárek k narozeninám a jestli se mi prý líbí.Pokud ji pozvete do restaurace, ona vás pak pozve domů, ale musíte něco přinést.......finančně je to tak nastejno, anebo je to držší, třeba 8 dortů za 240 Kč.Takže pryč od ní. No a můj manžel? Věčně si stěžující, kritizující, ale pokud vadí něco vám, tak vás napadne a zesměšní a vysvětlí, že žádný problém není, on dělá všechno správně a že jde pouze o vaši snahu ho očernit, protože nezvládáte vlastní nedostatečnost.....takže je tu rozvod a bez té upírky se taky obejdu!

Marcela | 12.09.2012 17:35
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci Mám vztek! Taky jsem takové lidi zažila a zažívám! Nemůžu za jejich frustrace a za jejich vlastní přecitlivělost. Jelikož se bojím, aby mě psychicky nezničili (což se už některým začalo dařit) tak hodně pracuji na svojí psychice, sportuji, svou agresi sublimuji do básní, textů, hudby...vím, že časem budu odolná jako skála! Držím palce všem, tyhle lidi za zničenou psychiku nestojí!!

Luci | 11.02.2013 11:23
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci Vždycky jsem si myslela, že manipulátor je ten, kdo dokáže vydírat pláčem, srdceryvnými řeči,... toho znám sice taky, ale poslední dobou čím dál tím víc nabývám pocitu, že existuje i jiný \"typ\". Máme manipulátora v rodině, žiji s ním tedy od dětství. Vyvolává ve mě sice pocity viny, ale ne slzami, nýbrž uražením a psychickým dusnem. Je to snad jediný člověk, který mě dokáže rozčílit jen tím, že promluví. Hlavní je ten tón, ten, co vás chce zašlapat do země, plný pohrdání. Rozčílí mě to vždycky tak, že se zatmí před očima. Nejsem pak schopná reagovat v klidu. Až poslední dobou si uvědomuji, jak hrozný manipulátor je a velmi mi to pomáhá, protože si tím dokážu získat nadhled.

paja | 26.07.2013 22:40
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci nenechte se manipulátorem otrávit, přestante proste s takovým človekem komunikovat .... manipulátor zjistí, že nemá šanci , proste přeruště kontakt. I me se to stalo s tím , že manipulátor je moje matka - vypnout mobil , na maily nereagovat vubec ...a výsledek manipulátor má smůlu a bude asi otravoat nekoho jinýho

Simona | 07.02.2014 09:37
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci I já jsem 2roky pracovala s manipulátorkou.Došlo mi to asi po roce,dodnes jsem se nesmíříla s tím,že jsem někomu takhle mohla podlehnout a neuměla se ubránit tomu tlaku na mou osobu.Dopadlo to tak,že jsm dala výpověd a bláhově si myslela,že budu mít klid,ale opak je pravdou,všechno s čím jsem se jí kdy svěřila si povídá vesnice,samozdřejmě v krásných barvách.Nemám se jak bránit a nemužu s tím nic dělat.Jediné co mi pomáhá si pořád opakuju na každou svini se vaří voda,ale mně připadne,že tihle manipulátoři umí ze všeho vybruslit a ještě je ostatní dovedou pochválit,tím se jim zvedá sebevědomí a o to je to horší.

Dita | 17.02.2014 09:30
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci Komentář psychologa \"jak se bránit manipulaci\" je sice dobrý, ale ze své zkušenosti vím, že je velmi obtížné manipulátora odhalit. Je to v rodině, kam jsem se přivdala....tchýně, nejdříve strašně milá, se vším pomůže a pomalu si vás začíná omotávat a vy ji postupně začínáte důvěřovat a svěřovat se....celkem přirozený vývoj, ovšem do doby, než prohlédnete, že s vámi manipuluje. Okolí tchyně ji pochopitelně má za strašně ochotnou a milou dámu. Bohužel manželova rodina je takto vychovaná a je to tam zcela normální jev, manipulace, lži, nepřímé odpovědi, ponižování.....sice už jsem prokoukla, umím jasně říct ne, pochopila jsem, že otevřená komunikace na jakékoliv téma, které se jich přímo dotýká, je zcela nemožná ( když jsem v minulosti zkusila, a to šlo o naprosté pro mě \"banality\", vždy z toho byla scéna na týden a já ta nejhorší na světě ).....teď už se do ničeho nepouštím, snažím se jít vlastní cestou

lucie | 12.06.2014 01:25
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci Ve vztahu sem chtela slyset pravdu, pri sexu odmital ochranu a dite, ze by nebylo problem. V tehotenstvi me dohnal malem k sebevrazde, s tim jak sem priserna a k nicemu, rozesel se semnou a ja skoncila v psych lecebne, on se mi po dobu tehotenstvi vyhybal, i co se tyce rodnyho listu apod.stanovene vyzivne neplatil, naskakali mu dluhy vuci nam. O malou se nezajimal, prijel a predstiral zajem i o me sz po te, co byl bez domova. To sem si zjistila dama, ze nema kde byt. U nad nepochodil s jeste to ten samy tyden dal dohromady s moji ksmaradkou a obratil proti me spolecne kamarady s ni. On ji vyuziva, ona se necha. Ze me udelal stalkera, pac sem zavisla na jeho alimentech, ktere neplati. Planuje s ni tez dite. Stve mr, ze kamoska se nechala zmanipulovat i presto, ze vedela o jeho neplaceni a nezajem o dite. Timhle chovanim sem v pozici, kde se opet stanu obeti manipulace i ja...nevim zda je to k pochopeni, napsala sem to prilis strucne

Anonym | 24.05.2015 15:33
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci Jsem vdaná 35 let a určitě takových 10 let vím, že jsem manipulovaná. Žijeme s mužem sami - děti jsou z domu - mohli bychom se mít výborně, ale on je neustále nespokojený. On snad všechny problémy záměrně vyhledává. Teď se mnou už 14 dní nemluví jen proto, že se mu nezdálo jak jsem vedla hovor v telefonu - tedy jakým tónem. Ale když myslím, že nemluví tak to je tak, že se na mne ani nepodívá, vyjde z pokoje jen když ví, že mne nepotká a pokud něco řeknu, otočí hlavu jakože neexistuju. Tedy než se urazil, řekl mi, že jsem podlézává a že už konečně musím někoho poslat do p...le. Tak jsem si řekla, že ho určitě poslechnu, podlézat už mu nechci a protože jsem v tom telefonátu odmítla s posměchem jedonoho zákazníka a neposlala ho razantně do pr..e, tak se připravuji na to, že taam pošlu toho mého manipulátora. Všichni mí příbuzní a známí, jsou blbí, otravní, chtějí mě zneužít, je mu z nich špatně.(sám nikam nechodí a už

Anonym | 24.05.2015 15:36
Re: Manipulátor - jak se bránit manipulaci p.(sám nikam nechodí a už žádné kamarády nemá), taky mě nikam nechce pouštět...žárlí i na to, jak mluvím se snachou či zetěm, prý jim podlézám, žárlí, že hodně navařím, když mladí přijedou, jemu prý tolik nevařím...a pak za to vše následuje trest nemluvení. Nikdy se neomluví a já vůl s ním opravdu mluvím, jako bychom přerušili hovor před chvilkou...Ale kdo to nezažil, neví o čem píšu...a jak to vše bolí..

Chciodejit | 18.04.2016 19:12
Ahojky anonyme, prosim napsala bys mi email jak ted na tom jsi? Mohly bychom popovidat.. 24.5.2015 15:36.. Vim ji to uz skoro rok stary prispevek.. Muj email chciodejit@seznam.cz


Přidat komentář