Léčivá moc smíchu

Lidský smích – jedna z nejúžasnějších dovedností. Smích navozuje dobrou náladu, boří hráze nepochopení mezi lidmi a navíc má řadu léčivých účinků pro naše tělo. Smích podporuje i rozvoj myšlení. Začněte každý den s úsměvem, uvidíte, bude líp.

Síla lidského smíchu a úsměvu je opravdu zázračná. Lépe se cítíme ve společnosti rozesmátých lidí než mezi samými nudnými patrony, kteří si neustále na něco stěžují. V obchodě se necháme obsloužit raději milou a usměvavou prodavačkou, i když zrovna nepatří k nejrychlejším, než zamračenou profesionálkou.

Co prozradí smích

 • Smích, do kterého se musíme nutit, vždycky bude znít strojeně a křečovitě. Díky tomu také můžeme velice snadno poznat neupřímného člověka. Stačí, když si odmyslíme usmívající se ústa a pozorně se zadíváme na horní část obličeje a zejména na oči dotyčného. Pokud jsou rozzářené a dělají se kolem nich „vrásky smíchu", jde o upřímný úsměv.
 • Když se usmívají pouze ústa a horní polovina obličeje zůstává studená, jedná se pravděpodobně o přetvářku.
 • Neupřímný může být i člověk, který se ve společnosti směje obzvláště hlučným smíchem, ze kterého tak trochu mrazí.
 • Ovšem pozor, stejně se smějí i lidé, kteří jsou velice nešťastní a mezi rozesmátými lidmi se na to snaží zoufale zapomenout. Anebo také hysterické osoby, které chtějí za každou cenu upoutat pozornost.

Psychologie smíchu

 • Mužům se většinou líbí ženy s vysokým perlivým smíchem.
 • Pokud se však stejným způsobem směje muž, je považován za zženštilého, a tedy nepřitažlivého.
 • Lidé, kteří se smějí příliš nahlas, anebo při smíchu hýkají, chrochtají, prskají a všelijak kývají tělem, nás odpuzují.
 • Ženy se smějí třikrát častěji než muži.
 • V přítomnosti neznámých mužů se ženy smějí mnohem častěji a také mnohem vyšším tónem než mezi svými blízkými. Jako by tím chtěly trochu otupit napětí, které mezi dvěma neznámými osobami vzniká.
 • Ženy umí o něco lépe než muži smíchem (či spíše výsměchem) druhého urazit a ponížit.

Každý den začíná s úsměvem

Zajímavým fenoménem je nakažlivost smíchu. Něčemu se smějete tak, že prostě nemůžete přestat. Když se vám to konečně podaří, tak vedle vás někdo vyprskne a smějete se znovu.

 • Smích má opravdu zázračnou moc. Nejenže má pozitivní účinky na zdraví, ale především má výrazný vliv na naše celkové naladění.
 • Centrum smíchu leží v mozku těsně vedle motorického centra a obě oblasti se navzájem ovlivňují. Proto dobrá nálada vyvolává tělesnou reakci v podobě smíchu, ale platí to i obráceně: Smích (i pouhý úsměv) dokáže naši mysl naladit na vlnu dobré nálady.
 • Zkuste se tedy každé ráno přemoci, a i když se budete cítit hrozně, usmějte se na sebe do zrcadla. Uvidíte, že celý váš život začne být o něco hezčí.

Tajemství smíchu

 • Dítě se obvykle poprvé zasměje v období mezi 14. a 16. týdnem věku.
 • Schopnost smát se je pravděpodobně vrozená. Smějí se i hluchoslepé děti, které smích nemohly odkoukat ani odposlechnout.
 • Kromě člověka se smějí i někteří lidoopi. Člověk však vyráží slabiky smíchu pouze při výdechu, kdežto šimpanzi i při nádechu. Z toho vědci usoudili, že lidský smích vznikl před šesti miliony let, kdy se lidé a lidoopi vývojově oddělili.
 • Smích se skládá z krátkých slabik (asi 75 milisekund), které vyrážíme zhruba v intervalech 210 milisekund. Tento rytmus máme vrozený, změnit jej je prakticky nemožné.
 • Smích má charakteristický zvuk, který se během jednoho zasmání nikdy nemění. To znamená, že se smějeme hi-hi nebo ha-ha, ale nikdy hi-ha.
 • Lidský smích je zvukově symetrický - zní stejně, i když jej nahrajeme a pustíme pozpátku.
 • Humor je „spouštěčem" smíchu jen ve 20 % případů. Nejčastěji se totiž smějeme po vyslovení zcela banálních vět, jako: „Podívej se, támhle jde Jirka."
 • Ve společnosti jiných lidí se smějeme 30x častěji než o samotě.
 • Vyprávěči vtipů a humorných příhod se smějí o 46 % více než jejich posluchači.
 • Ženy se smějí mnohem více v roli vypravěček než posluchaček.
 • Ženskému vyprávění se obě pohlaví smějí mnohem méně než mužskému.
 • Smích je výrazně nakažlivý. Komediální seriály, do nichž jsou zařazovány nahrávky smíchu, nutí diváky více se smát a jsou také hodnoceny jako úspěšnější.

Pozitivní účinky smíchu

 • Výbuch smíchu dokáže uvolnit nahromaděné negativní emoce, jako je agrese, smutek, frustrace, úzkost, strach i sexuální přetlak.
 • Při smíchu klesá produkce stresových hormonů, které mohou způsobovat nemoci srdce a cév, cukrovku a další tzv. civilizační choroby.
 • Při smíchu se okysličují všechny tkáně těla, urychluje se regenerace a stoupá i naše celková energie. Prokazatelný je také pozitivní vliv na srdce a cévy a vylučování trávicích šťáv. Zatímco hněv a závist snižují imunitu, smích a optimismus ji naopak posilují. Z toho vyplývá příznivý vliv smíchu na všechna zánětlivá onemocnění, zkoumají se i jeho protirakovinné účinky.
 • Při smíchu se do krve uvolňují endorfiny, které zlepšují náladu a tlumí vnímání bolesti.
 • Smích je důležitým prostředkem mezilidské komunikace. S jeho pomocí dokážeme navazovat blízké kontakty a tlumit ostří sporů.
 • Úsměv a smích hrají důležitou roli při seznamování a komunikaci mezi mužem a ženou. Smějící se žena přitahuje mužovu pozornost a zároveň jej odrazuje od sexuální agrese.
 • Podle některých výzkumů podporuje smích rozvoj myšlení. To platí zejména u dětí, které často poznávají svět pomocí zábavy.
 • Dobrá nálada vyvolává smích, ale platí to i obráceně. Pouhé zvednutí koutků úst dokáže výrazně zlepšit naše celkové naladění.

Smějte se sami sobě

Jedno známé přísloví tvrdí, že když dva dělají totéž, není to totéž. To samé lze říci i o situacích a problémech, kterým jsme během života vystaveni. Co jeden člověk považuje za osobní tragédii nebo alespoň za hroznou ostudu, je pro jiného jen nepatrná překážka, které se později zasměje. Který z těch dvou to má v životě jednodušší? Podle psychologů jednoznačně ten druhý.

Humor jako nejlepší lék na všechny starosti

Ten, kdo má smysl pro humor a umí se zasmát i sám sobě, totiž většinou umí vidět věci z nadhledu a netrápí se kvůli nepodstatným maličkostem. Snažte se zvýšit si trochu sebevědomí a méně dbát na mínění druhých. Každou maličkost nevnímejte jako tragédii, naučte se rozlišovat, co je opravdu důležité. Nelamte si hlavu zbytečnými obavami. Nic se nejí tak horké, jak se to upeče.

A hlavně se co nejvíc smějte (nikoliv vysmívejte) - především sami sobě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18067 (novesluzby.cz#20318)


Přidat komentář