Jak sestavit rodinný rozpočet?

Rozpočet domácnosti je mezi partnery velmi často diskutovaným tématem. Je zapotřebí nenechat problémy přerůst až do narušení partnerského vztahu. Důležitá je především vzájemná domluva. S vyjednanými podmínkami by měli oba opravdově souhlasit.

Zmapujte Váš rozpočet

Abyste mohli dobře naplánovat, jak budete s penězi hospodařit, nejprve si musíte zhodnotit Vaši finanční situaci. Když si uděláte nějaké schéma nebo propočet na papíře, může to úplně změnit pohled na věc. V zásadě se rozpočet domácnosti skládá z příjmů a výdajů, které si ještě pro větší názornost rozčleňte do kategorií. Všechny sepsané údaje musí být pravdivé, jinak to nemá cenu. Budete se snažit zjistit, jestli celková výše příjmů pokrývá všechny výdaje. Cílem je pak v některých možných místech ušetřit.

Nebojte se finančního poradenství

Pojem finančního poradenství je pro mnoho lidí neznámý. Často se setkávám s názorem, že se jedná o službu pro osoby s vysokými příjmy či vysokými úsporami. Skutečnost je však často jiná.

Jistě je důležité kolik peněz máme, ale především to jak s nimi nakládáme, tedy jak dobře je využíváme. I současné zdražování na nás klade zvýšené nároky, musíme více zvažovat, jak s prostředky efektivně pracovat.

Ve finančním poradenství jde právě o to, aby nám peníze co nejlépe sloužily a zajistily vše, co od života ve finanční oblasti očekáváme. Cíle a přání mají i lidé s podprůměrnými příjmy a i oni ocení úsporu peněz či jejich lepší využití. Finanční plánování umožňuje reálně rozplánovat cíle a určit optimální cestu k jejich naplnění, která příliš nezatíží rodinný rozpočet. Mnohá přání pak budou snáze dosažitelná.

Svěřte své finance těm pravým a získejte maximum!Sestavování rozpočtu vyžaduje čas

Na promýšlení rozpočtu si budete muset pravděpodobně sednout víckrát a nebude se jednat o půlhodinovou záležitost. Data pravidelně upravujte, doplňujte, aktualizujte. Průběžné tvoření rozpočtu by mělo přispět k nalezení vhodné cesty. Při sestavování rozpočtu neopomeňte ani výdaje, které se objevují zřídka.

Nad všemi výdaji se pečlivě zamyslete

U příjmů máme většinou ihned jasno a málokdy nás něco překvapí, obzvláště pozitivně. Sečteme výplaty, případné dávky nebo příspěvky a jiné. U výdajů to bude trochu obtížnější. Jistě víme o výdajích, které nás s jistotou čekají (platba elektřiny, vody, nájem apod.), jenomže často nás zaskočí i výdaje neplánované či vyšší než jsme čekali (pohonné hmoty, účty, služby, nákupy) a občas i na některé maličkosti úplně zapomeneme.

Nezapomeňte si tvořit rezervu

Když budete u výdajů, nezapomeňte na rezervu! Rezerva slouží pro krytí neočekávaných situací. Pokud už Vám na rezervu nezbyly žádné prostředky, zamyslete se, jestli nejde výdaje trochu omezit. V případě nežádoucí situace se tak vyhnete půjčkám a následnému placení úroků. A kolik se doporučuje ukládat do rezervy? Uvádí se, že minimálně 3 % z čistého příjmu, ovšem to už záleží na každé rodině, jak se rozhodne.

Rada- zapisujte si přesně všechny výdaje

Je dobré si několik po sobě jdoucích měsíců zapisovat přesné částky výdajů za všechno, ačkoliv se nám bude zdát směšné zapisovat si například 10 Kč za noviny nebo 12 Kč za žvýkačky. Tímto docílíme opravdu průměrných výdajů, které se od těch reálných nebudou zase tolik lišit.

Co když jsou výdaje vyšší než příjmy?

Pokud se výdaje pohybují ve vyšších částkách než příjmy, nastává problém. Nezbývá nic jiného, než buď zvýšit příjmy, nebo snížit výdaje. S příjmy to nebude asi tak jednoduché, takže bohužel je na čase se omezit. Výdaje, které nejsou opravdu nezbytné, se musí vyškrtnout. Mnohdy se lidem zdá, že už vlastně ani nejde na ničem ušetřit, ale zpravidla se nějaká mezera vždy najde. Úspory nejspíš ovlivní oblast zábavy, jídla a volného času. Samozřejmě, že v náročných situacích, kdy jste hodně v mínusu, se nelze už jen omezit v maličkostech, protože to k ničemu nevede. Bude zapotřebí nějaký razantnější krok, jako prodej drahého auta apod.

Tipy, jak ušetřit

Místo koupě novin si jednoduše přečtěte zprávy a zajímavosti na internetu. Pokud internet nemáte, projeďte si teletext! Až se budete chystat do obchodu, sepište si nákup a držte se výhradně seznamu. Bezhlavým nakupováním věcí rozhodně neušetříte. Svačina do práce, připravená doma, Vás vyjde levněji, než jídlo koupené v bufetu. Namísto večeře v restauraci si připravte raději něco doma. Vyměňte auto s vysokou spotřebou za nějaké méně nákladné. Za roční předplatné jízdného na MHD zaplatíte méně než za měsíční kupony. Udržujte si pouze takové bankovní účty, za které zbytečně neplatíte. Objednejte si takový tarif, na kterém zbytečně neproděláte. Jste- li kuřák, přestaňte kouřit nebo alespoň omezte spotřebu cigaret. Pokud pojedete kolem levné čerpací stanice, natankujte si, přestože ještě máte půl nádrže.

Pravidla rodinného rozpočtu

Rodinný rozpočet by měl fungovat v souladu s určitými pravidly. Je podstatné mít přehled nad výdaji. Je dobré si vytvořit rozpočet finančních prostředků. Rozpočet by měl směřovat k naplnění určitých cílů a závazků. Důležitým bodem je úspora peněz na „horší časy“. Finanční situaci je důležité mít pod kontrolou a držet se svých osvědčených návyků.

Je společný účet dobrý?

Nad touto otázkou uvažuje nemalé procento domácností. V některých rodinách přerozděluje peníze ten z partnerů, který vydělá více. U jiných je zase rozpočet výlučně věcí ženy. Manžel zkrátka donese domů výplatu a žena hospodaří. Jaké je nejlepší řešení? To už záleží na vzájemné dohodě. Někdo tvrdí, že pokud jsou oba manželé výdělečně činní, měli by mít každý svůj vlastní účet. Pokud se takto rozhodnete, zvolte si účet, kde za vedení a ostatní transakce nic neplatíte. Setkat se můžeme s názorem, že společný účet brání nezávislosti a soběstačnosti. Řada rodin, které přejdou na variantu se společným účtem, uvádí, že to zapříčinilo mnoho sporů a někdy doslova boj o každou korunu. Na druhou stranu je společný účet projevem důvěry k druhému a pokud jsou oba partneři rozumní, může bez závažnějších problémů fungovat.

Obrovským zásahem do rodinného rozpočtu je svatba

Sňatek, to není jenom romantika, ale i velké výdaje. I malá svatba stojí v současné době dost peněz, natož svatba veliká. Před svatbou je dobré rozvrhnout si náklady. V dnešní době jsou výdaje na svatbu už věcí dohody mezi snoubenci a rodinou a nedodržují se přísná pravidla jako dříve. Řada snoubenců, kteří už před svatbou žijí společně, si platí svatbu sama, nebo se financování přinejmenším účastní. V otázce financování svatby je vhodné si dopředu ujasnit některé věci. Jedná se zejména o rozpočet, počet hostů, místo a datum svatby, rozdělení zařizování různých věcí, právní úpravu apod.

Na svatbě se dají ušetřit nemalé peníze

když budete nakupovat s rozumem a nenecháte si vše zprostředkovat pomocí služeb. Do příprav můžete zapojit rodinu či kamarády, ale dbejte na to, aby byla zachována potřebná kvalita, kterou si přejete a Vy jste nebyli zklamaní. Všechno, na co si v souvislosti se svatbou vzpomeneme, stojí peníze. Je to například kadeřnice, kosmetička, rozvoz, hudba, zákusky, oblečení a výzdoba snoubenců, pronájem prostorů, financování hostiny, výzdoba, prstýnky, obřad, fotograf, kameraman, pozvánky, kytice atd. Chcete alespoň některé výdaje omezit? Vyrobte si svou vlastní výzdobu a líčení nechte na kamarádce!

Ačkoliv Váš rodinný rozpočet funguje

jednou za čas jej přehodnoťte, a to nejenom tehdy, když nastane v rodině nějaká zásadní změna (například rozrostení rodiny). Nad rozpočtem se zamyslete alespoň jednou za rok. Vše záleží na konkrétní situaci každé rodiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18060 (novesluzby.cz#20004)