Jak se správně pohádat

Jakákoliv hádka je vnímána jako negativní jev. Nemusí to být pravda. Hádka je jako bouřka, po které se vyjasní. Zbaví nás napětí, uvolní negativní emoce, mnohá nedorozumění se vysvětlí.

Manželská hádka je umění

S malými obměnami to známe všichni.Vracíme se z práce, vystáli jsme frontu v bance, na poště, cestou jsme narychlo koupili párky k večeři a ve dveřích nás vítá burácející hladový partner: kde jsi tak dlouho, Tomáš ve škole rozbil okno, David lítá bůhví kde a dostal už třetí čtyřku z matiky ... a zase párky? Praštíte s taškami, nadechnete se a je tu hádka, výčitky, pokažený večer.

Partner není soupeř

Hádku nás často degraduje na dvě soupeřící bytosti, předháníme se kdo vypálí těžší kalibr, více raní, dožene k zoufalství. S partnerem se přece nesoupeří, hádáme se přece, abychom si ujasnili situaci, vyříkali vše co nám vadí a našli řešení - ne abychom si ublížili. S odstupem času (nebo když nás potká opravdu něco zlého) zjistíme, že naše infarktové spory byly malicherné. V žádné partnerské hádce neexistuje vítěz!

Krocení emoce

Zkrotit nahromaděné emoce bývá často velmi těžké. Moudrý partner ví, že má nechat partnerku po návratu domů vydýchat, odložit pracovní problémy a soustředit se na ty domácí, zkrátka přehodit výhybku. Partnerovy emoce otupí a partnerka po dobré kávě je schopna lépe vstřebat rozbité okno, špatné známky a jiné pohromy. A moudrá partnerka nebude při důležitém fotbalovém klání partnera rušit vyčítavými poznámkami, že Jaruška z kanceláře má zase nové šaty a v létě jede na Kanáry a my zase určitě skončíme na Mácháči.

Předcházení hádkám

Jak? Poměrně jednoduše. V neděli večer svolejte rodinnou radu a domluvte společně týdenní plán, například:Tomáš má v pondělí a ve středu odpoledne volno, vynese smětí a umyje nádobí. Totéž udělá David v úterý a ve čtvrtek. Máte pracovně náročný týden? Partner dva dny v týdnu uvaří večeři-nebude muset jíst párky. Zamyslete se kvúli čemu se často hádáte. Může to být nedostatek peněz, času, školní neúspěchy, neshody s příbuznými. Hádky úzce souvisejí s celkovou atmosférou rodiny. Proto plánujte společně čas, plánujte společně finanční výdaje. Každou neděli zhodnoťte uplynulý týden včetně úspěchů a neúspěchů ve škole a nezapomeňte chválit! Pochvalte děti i partnera i když se jim něco nepovede. Uvidíte, že se děti budou na tyto rodinné rituály těšit, je to příležitost si případné neúspěchy, neshody otevřeně vyříkat, vyřešit a všichni začnete nový týden s čistým stolem. Někdy se přece jen hádce nevyhneme, dodržujme alespoň jakási pravidla, hádka nesmí být destruktivní.

Hádejme se konstruktivně

  1. S hádkou je to jako s trestem nebo odměnou, aby měla nějak smysl má přijít co nejdříve po kritické události. Nejlépe když jsme sami a máme dostatek času a soukromí (nebudeme se pžece hádat na autobusové zastávce nebo v supermarketu).
  2. Jednejme stručně a na rovinu, vyslovme to, co nás trápí, co nám vadí, vtáhněte partnera do děje, hledejme společné řešení-kompromis.
  3. Nemluvme o problému obecně, můžeme si na hádku předem připravit „osnovu" - nemá smysl jen naznačovat: když nechápeš co tím chci říct, tak se s tebou nebudu bavit.
  4. Nepoužívejme jako argument mínění jiných lidí (moje kamarádka říkala, že ...u Nováků to dělají takhle ...)
  5. Vynechme útoky proti osobám nebo předmětům, které má partner rád, a které nesouvisejí s předmětem hádky.
  6. V žádném případě se neohánějme starými událostmi.
  7. Hádka se má nést v duchu fair - play - bez „úderů pod pás", útoku na partnerova slabá místa, například na jeho zdravotní problémy, či fyzické nedokonalosti.
  8. Neveďme monolog. Partner musí také dostat slovo. Oba partneři by se měli zapojit časově zhruba stejně. Je často chybou mužů, že odmítají debatu přijmout a častou chybou žen, že ji nedokáží ukončit a argumentují nekonečnou záplavou slov. Myslete na oba tyto aspekty.
  9. Na závěr by mělo dojít k sebekritice - uznání i své chyby, jež přispěla ke konfliktu. Je dobré nabídnout ruku ke smíru, pokusit se dohodnout co dělat, aby v budoucnu ke kritické události nedošlo.

S hádkou je to jako s trestem nebo odměnou
Jednejme stručně a na rovinu
Nepoužívejme jako argument mínění jiných lidí
Hádka se má nést v duchu fair - play
Neveďme monolog.
V žádném případě se neohánějme starými událostmi.
Nemluvme o problému obecně
Hledejme společné řešení-kompromis
## Hádka nesmí být dlouhá

Bohatě stačí čtvrthodinka. Když se někdy při hádce dostaneme opravdu na ostří nože, je lepší odejít. Kamkoliv. Do jiné místnosti, ven „rozchodit to" ovšem bez zlověstného prásknutí dveřmi. Spolehlivě tak zabráníme případným agresivním výpadům, urážkám a zbytečnému prodlužování hádky...

Urážky a zesměšňování bolí

Zásadně se vyhýbáme všem hanlivým výrazům nebo posměškům. Možná si momentálně ulevíme, ale brzy nás vyslovené urážky upřímně mrzí a nejde je vzít zpět. Omluvy moc nepomouhou. Muži se většinou otřepou, ženy urážku nebo posměšek sice odpustí, ale nezapomenou. Slova vyřčená ve vzteku (jsi naprosto k ničemu... všude děláš jen ostudu ... jsi všem pro smích) nic nevyřeší.

Získejme oddychový čas

Někdy je hádka příliš únavná, prudká nebo zdrcující, jindy se prostě jen strhne v nevhodnou dobu. Stačí říct: jdu si dělat kávu, dáš si taky? Hádku zastavíme a třeba si uvědomíme co je důležité a co ne. V tomto mezičase napětí povolí, najde se prostor konstruktivně se připravit na pokračování a snáze dojdeme k řešení.

Hádat se před příbuznými a přáteli je nevhodné, hádka před dětmi je tabu

Toto pravidlo není proto, abychom navenek působili spořádaně. Musíme si uvědomit, že naše příbuzné a obvzlášť rodiče našimi spory trpí. My už jsme na hádku dávno zapomněli a oni se trápí. Pokud se pohádáme před přáteli na oslavě, grilování nebo u partičky karet, je jim trapně a v následujících dnech nevědí jak se k nám chovat. Děti do našich sporů zásadně nazatahujeme. Pokud se před nimi hádáme opakovaně, vezmeme jim rodinnou jistotu, dosáhneme toho, že jsou raději kdekoliv jinde než doma.To má za následek další, často závažné psychické problémy v závislosti na věku dítěte-od pomočování, koktání, zhoršení školního prospěchu až po útěk k alkoholu, drogám, závadovým partám a podobně. Mějme na paměti, že jsme svým dětem příkladem, jak se my s sobě chováme, oni se jenou budou chovat ke svým partnerům!

Nabídněme smír

Pobídka ke smíru neznamená porážku nebo „dolejzání." Je to spíš trocha sebekritiky a projev kultivovanosti, a tím i převahy. Právě u té kávy stačí říct: já vím, že jsem někdy hrozná, ale ... Nebo: ano, štveš mě s tím strašně moc, ale uznávám, že... . Možná nás překvapí rychlá pozitivní reakce partnera a bude po hádce.

Partnerské soužití je běh na dlouhou trať. Neodsuzujme partnerské hádky, nemusí jít o nefunkční vztah, jen spolu ti dva ještě neumí komunikovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18069 (novesluzby.cz#20346)


Přidat komentář