Jak komunikovat v obtížných situacích

Řeč patří mezi dary, kterými jsme jako lidé obdařeni. Proč ji tedy nevyužívat tak, aby nám byla ku prospěchu. Jedna věc je mluvit, druhá je však umět mluvit. Vhodně zvolenými slovy řekneme, co potřebujeme a ostatním neublížíme. Poradíme Vám, jak na to.

Rady, jak bravurně a s lehkostí komunikovat

Jak komunikovat v oblasti chvály

Chválu, stejně jako konstruktivní kritiku je důležité dovedně a s bravurností sdělit. Víte, jaký je rozdíl mezi lichocením a chválou?

 • Obdržíte-li od druhého kompliment, neoplácejte ho stejně – pokud totiž oplatíte pochvalu stejným způsobem, nebude to působit věrohodně a upřímně. Váš pokus bude sice přijat kladně, ale oplacení stejným komplimentem, snižuje dar slov od druhého jedince. Můžete říci na kompliment například: „Ty jsi mne právě předběhl, zrovna jsem Ti chtěl říci, jak si vážím…, jak se mi líbí…“.
 • Přílišná chvála škodí – existuje nebezpečí přemíry chvály na úkor účelné kritiky. Chválou docílíte více než pouhou kritikou, ne však s úplným vyloučením kritiky. Chválení jako pokus pomoci lidem učinit určitý pokrok, je jako řízení auta bez možnosti zařadit zpátečku.
 • V případě chvály ji přijměte s laskavostí – nenechávejte žádný kompliment bez odezvy. V případě, že Vás pochvala přivede do rozpaků, stačí i jednoduchá reakce: „Děkuji Vám“, „To ráda slyším“ apod.
 • Nebezpečí chválení jedné osoby, za účelem kritiky druhé osoby – mírným způsobem, jak někoho zkritizovat, je pochválit v jeho přítomnosti jiného jedince. Pozor, rodiče často dělají podobné narážky o poslušných dětech dětem provinilým. Výsledkem bude jen odpor, nejprve tichý, později až rebelský.
 • Při pochvale buďte konkrétní – použijete-li konkrétní pochvalu, bude znít mnohem upřímněji než mlhavé zobecnění. Ukažte druhým lidem, že víte, co všechno museli udělat, aby si zasloužili dobré ohodnocení.

Rozdíl mezi chválou a pouhým lichocením – Chvála se soustředí na chvályhodný charakter, chování, výkon. Kdežto lichocení se soustředí na to, na co dotyčný nemá vliv a nijak se o to nezasloužil. Lichotka: „svým vzezřením vypadáš skutečně jako vedoucí osobnost“. Pochvala: „Tvůj plán je vysoce funkční a tvůrčí“.

Jak komunikovat při pomlouvání, urážkách

Někteří lidé druhé napadají a uráží promyšleným způsobem. Mít odpovídající důvtip Vám může od nějaké bolesti a ponížení uchránit.

 • Nedělejte si sbírku křivd – pokud Vám někdo slovně ublíží, automaticky si uchováváte obranný přístup. Může se stát, že si budete postupně nabalovat jedno ublížení a nespravedlnost vedle druhého a lehce se z Vás stane zatrpklá osoba.
 • Jak ukončit pomluvy dotýkající se třetí osoby – urazí-li určitá pomluva ještě někoho jiného, a Vy v tom nechcete konfigurovat, ukončete včasně konverzaci, například: „Jsem opravdu překvapena, že to říkáš právě Ty. Ona o tobě zrovna nedávno pěkně mluvila…“. „Skutečně se nezajímám o řeči, všechno se většinou překroutí“.
 • Zjištění, proč druhé motivuje ponižování – někteří shazují druhé jedince, protože se sami cítí špatně, a chtějí, aby i oni se přidali k jejich rozpoložení. Někteří lidé odhalují charakteristické rysy a slabosti těch okolo nich, protože jsou si vědomi té stejné slabosti v jejich vlastním výkonu, nebo životě. Někteří také ponižují a uráží druhé jedince, aby si vybudovali vlastní ego.
 • Nepříjemná konverzace: změna tématu – pokud Vám začne být určitá konverzace nepříjemná, snažte se změnit téma, pokud to nemá další návaznosti.

Jak komunikovat jako prostředník při konfliktu

 • Zasahování do situace při konfliktu dvou osob – většinu sporů si nejlépe vyřeší sami aktéři, pokud jejich neshody neovlivňuje atmosféra jiných lidí. Zapojujte se do jejich sporu jen obezřetně, protože se může stát, že ač se budete snažit sebevíc, nakonec můžete být středem kritiky Vy a oba aktéři se na Vás rozzlobí, a budete moci nakonec za daný spor právě vy.
 • Naslouchejte kritice druhého – každá hromada kritiky obsahuje alespoň jednu malou pravdu. I když to jako celek neodpovídá skutečnosti, získáte tím určitý celkový nadhled, abyste mohli danou situaci prozkoumat podrobněji. Posloucháte-li kritiku dvou lidí, zůstaňte neutrální a rozhodně jim neskákejte do řeči. Dejte si také pozor na řeč Vašeho těla, abyste nevyjadřovali souhlas s jednou či druhou stranou.

Jak komunikovat při konfliktu

Vždy se najde nějaký konflikt, ať už malého nebo velkého rázu, ať už otevřený nebo skrytý. Je důležité vždy rodící se konflikt rozpoznat, vypořádat se s ním tak, aby Vám nevzal veškerou sílu.

 • Skákání do řeči – nepřerušujte druhou osobu a nenechte ji, aby ona přerušila Vás. Cílem komunikace je vyslechnout obě verze dané události, problému, poskládat pravdu a uspořádat si pocity.
 • Během hovoru se střídejte – vzájemně si věnujte nepřerušovaný čas k mluvení. Poté, co první osoba naznačí, že druhé osoba správně situaci pochopila, má druhá osoba právo ji vystřídat v konverzaci.
 • Řešíte-li problém, zůstaňte sedět – budou-li účastníci konfliktu sedět, s menší pravděpodobností budou používat zastrašovací řeč těla. Nebudou moci druhému jedinci narušovat osobní zónu.
 • Mějte Vaše pocity pod kontrolou – dejte přednost takovému vyjádření, které dá najevo, že danou záležitost máte plně pod kontrolou. Soustředíte se tím na problém, místo toho, abyste spekulovali nad tím, kdo je vinen.
 • Ať si druhá osoba zventiluje emoce – pokud jedinci křičí a nadávají, těžko něco vyřeší. Dejte druhé osobě čas, aby mohla zventilovat nahromaděné emoce. Stačí jen mlčet. Je důležité, aby i Vaše tvář byla neutrální a nezračil se v ní žádný emoční prožitek.
 • Jste si jisti, že druhá osoba chápe Vaše stanovisko – sdělte Vaše názory jasně, nepředpokládejte, že jistá záležitost je jasná. Co je jasné Vám, jako tvůrci myšlenky, nemusí být nutně jasné druhému.
 • Kontrolujte Vaši nedůvěřivost – uštěpačné pozvednutí obočí, pobavený úšklebek, nepatřičný úsměv může druhé zasáhnout hodně hluboko. Většina lidí toleruje nesouhlas, když musí, ale na druhou stranu většinu lidí popudí setkání s ponižováním.
 • Zbytečně nepodezřívejte druhé – útok na něčí čestnost vede k popření a návalu hněvu. Ublížíte druhým, když jim řeknete: „Snažil jste se nás podrazit“.
 • Eliminujte sarkasmus – sarkasmus jako takový druhé ponižuje. Pokud k němu přidáte tón, který sarkasmus podpoří, ublížíte druhému více, než si můžete představit.
 • Neovlivňujte druhé – každý si chce udržet určitý pocit moci. Buďte obezřetní, aby se nestalo, že druhému jedinci vezmete veškeré možnosti výběru. Jinak si druhý jedinec najde způsob, jak sabotovat Váš projekt, nebo ukončí Váš vztah úplně. Poskytněte tedy druhému příležitost, aby měl volbu i možnost ovlivňovat věci a situace.
 • Neútočte na slabiny druhého – každý z nás má svá zranitelná místa. Zasažení slabých a bolavých míst uvolňuje emoce, které mohou zcela znemožnit vyřešení daného problému.
 • V případě soukromých záležitostí jednejte v soukromí – pokud má někdo nějaké nedostatky, nevytahujte je na veřejnosti, poradách, chodbě, před zákazníky apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18085 (novesluzby.cz#20809)


Přidat komentář