Ženy a sebeobrana

Útoky na ženy jsou podloženy hlavně sexuálními motivy. Když je žena napadena či dokonce znásilněna, měla by to ihned oznámit policii, aby se zabránilo pokračování pachatelovy činnosti. Ne vždy se tak ale ženy zachovají.

Znásilnění představuje pro ženu silné psychické trauma, nicméně může dojít ještě k nakažení vážnými pohlavními chorobami či k těhotenství.

Wing Chun Kung Fu

Potřebujete se naučit efektivně bránit?

Přejete si cvičit a být v kondici a zdraví?

Je vyšší seběvědomí váš cíl?

Navštivte Wing Chun

O Wing Chun

Škola byla založena na principech tradičního bojového umění Wing Chun. Je zde kladen důraz na efektivní sebeobranu a zdraví. Naučte se nejefektivnější bojové umění Wing Chun Kung Fu.

Nejčastější schéma napadení ženy a správné reakce ženy

Vyhlédnutí oběti

Vhodnou obětí se stává žena, která je očividně bezbranná, unavená, od které očekává pachatel slabý odpor. Doporučuje se, aby se žena snažila chovat sebevědomě, energicky- to může pachatele odradit od činu.

Přiblížení k oběti

Následuje přiblížení k oběti na takovou vzdálenost, která mu umožňuje zaútočit. V této fázi buď zaútočí ihned, nebo se uchyluje k rozhovoru. Při zpozorování, že se k vám někdo blíží, se snažte co nejvíce vzdálit a volejte o pomoc.

Možné navázání rozhovoru

Časté jsou otázky na cestu, na čas, zapalovač aj. Pachatel důkladně sleduje reakce oběti a chystá se k útoku. Zde se žena nemá pouštět do jakéhokoliv rozhovoru. ·

Útok

V závislosti na tom, s jak velkým odporem se pachatel setká, vede také útok. Buď ženu drží za oděv, ruce, nebo ji začne škrtit, udeří ji, povalí na zem apod. V této fází by měla žena především silně volat o pomoc a rázně fyzicky zaútočit.

Vaší zbraní může být cokoliv

Pochopitelně s sebou nebudete nosit zbraně jako například nůž nebo pistol, takže si budete muset vystačit s improvizovanými zbraněmi.

Může se jednat třeba o:

 • Klíče: držte je v dlani a sekněte s nimi pachatele do obličeje.

 • Hřeben: pevnější hřeben je vhodnější. Bodejte s ním útočníka do očí a krku.

 • Psací potřeby: pokud jsou tužky a pera dost silné, můžeme s nimi bodat. Útočte na krk, oči, obličej, stehna, biceps.

 • Sprej: pokud nevlastníte speciální obranné spreje, použijte i obyčejné spreje všeho druhu. Sprej vstříkněte co nejvíce do očí.

 • Kabelky, tašky: Vyplatí se, když zrovna budete mít těžší kabelku, protože jí můžete udeřit útočníka do obličeje, hlavy, kolen, ale i do rozkroku. Větši tašku můžete po protivníkovi hodit a začít utíkat. Tip: Pokud se vám pachatel snaží tašku vytrhnout, prudce ji zatlačte paradoxně směrem k němu, ne od něj- útočník tak ztratí rovnováhu a pak ho zkuste kopnout do rozkroku, holeně.

 • Deštník: deštníkem můžete mlátit, bodat, odrážet údery pachatele. Vystřelovací deštník má další výhodu- překvapte jím útočníka tak, že ho prudce rozevřete před obličejem.

 • Pásek, bunda: páskem či bundou můžete švihat a chránit se před napadením (například hozením na hlavu).

 • Kameny, bláto, hlína, konzervy, skleničky, … (vše, co máme po ruce).

Cílená místa úderů

Když udeříte na správné místo, máte mnohonásobně větší šanci na úspěch. Kam tedy útočit? Nejvíce se doporučují 3 oblasti:

 • Oči (dobré je bodnutí nějakým předmětem nebo i prsty).

 • Krk (nejcitlivější je na ohryzku).

 • Varlata (kopněte buď kolenem nebo nártem, podle toho, jak daleko od sebe stojíte; velmi účinné je silné zmáčknutí varlat).

Jiná vhodná místa k vedení útoku

 • Vlasy (pokud je má dostatečně dlouhé, můžete je uchopit a hlavu udeřit na nějaký tvrdý předmět).

 • Spánková oblast (silný a dobře vedený úder do spánkové oblasti dokáže útočníka úplně ochromit).

 • Nos (zasáhněte ho patou dlaně zdola- vyvoláte otřes a slzení očí).

 • Uši (silně zakřičte do ucha, nebo udeřte dlaněmi do obou boltců).

 • Brada (úder veďte zdola patou dlaně).

 • Prsty rukou (vylamujte prsty).

 • Koleno, holenní kost (kopněte nohou).

 • Nárt (dupněte na něj patou).

Úderové plochy Aneb čím se bránit

Jediná zbraň, kterou budete mít vždy u sebe, je vaše tělo. Které části těla zapojíte, to bude záležet na vzájemné vzdálenosti a poloze, ve které se nacházíte. Vaše úderová plocha musí být patřičně silná a zpevněná.

 • Hlava: při těsné vzdálenosti udeřte svým čelem do protivníkova nosu.

 • Zuby: kousejte na citlivá místa- například roztrhněte útočníkovy rty.

 • Lokty: při krátké vzdálenosti udeřte loktem kamkoliv pod úroveň očí.

 • Ruce, prsty, dlaň, pěst: škrábejte, bodejte, trhejte, štípejte, bodejte prsty do očí, drťte varlata, otevřenou dlaní proveďte útok na ušní boltec, patou dlaně udeřte do nosu, brady nebo spánku, pěstí udeřte do spánků.

 • Koleno, holeň, nárt: kopejte (dle vzdálenosti).

 • Nohy, paty: dupněte na nárt, kopněte do holeně.

Kdy a jak provést zásah proti pachateli

 • Zaútočte, když to protivník nejméně očekává! Pachatel nestihne tak rychle zareagovat a vy získáte náskok. Zkuste se chovat jakoby nic, třeba přistupte i na spolupráci, a pak rázně zasáhněte.

 • Učiňte co nejrychlejší a nejsilnější zásah! Rychlost a síla útoku se vzájemně doplňují (vyžadují si správné postavení těla, držte rovnováhu).

 • Do úderu zapojte celé tělo! Aby byl útok co nejsilnější, pomáhejte si celým tělem, ne pouhou rukou či nohou.

 • Jakmile vedete protiútok, silně vykřikněte! Výkřik vám dodá sílu na útok, protivníka to zaskočí a upozorníte i okolí.

 • Co nejrychleji utečte! Pokud se vám podaří vysvobodit, dejte se ihned na útěk, protože pachatel není v danou chvíli tak silný.

Jak pachatelé nejčastěji útočí

Ženy bývají obvykle napadeny zezadu. Zezadu vedený útok je také mnohem nebezpečnější, hůře se mu bráníme a člověk je celkově znevýhodněn. Při takovém napadení se snažte vždy co nejrychleji otočit, a pokud to nestihnete, musíte se bránit i v této pozici, protože vám nic jiného nezbývá.

Mezi nejčastější formy útoků patří:

 • Obejmutí zezadu, zepředu, ze strany (přes paže, pod paže, kolem pasu a současné škrcení předloktím).

 • Škrcení (zezadu předloktím, zepředu prsty).

 • Uchopení za vlasy (zezadu, zepředu).

 • Uchopení za zápěstí (zepředu, zezadu).

 • Udeření pěstí zepředu.

 • Blokování v leže na zádech.

Vyhněte se nebezpečným situacím

Rizikové je především stopování. Než žena nastoupí do cizího auta, měla by si uvědomit, že už došlo takovým způsobem k mnohým trestným činům. A úplně nejhorší je stopovat v noci. Když už se do stopování přece jenom pustíte, posaďte se na zadní sedadlo, nikoliv vedle řidiče. V případě, že vám zastaví auto plné hlučné mužské společnosti, nenasedejte. Odmítněte rovněž cestu s podnapilými lidmi.

Dalším místem, vhodným k napadení, je ulice. Nechoďte blízko vchodů domů, ale snažte se jít ve středu chodníku nebo silnice. V noci se vydejte jen po osvětlené ulici.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17974 (novesluzby.cz#20082)


Přidat komentář