Pétanque - historie, pravidla

Pétanque je hrou rozšířenou v různých formách po celém světě. Její historie sahá až do starověkého Řecka a Říma. Vydejte se s námi po stopách této oblíbené hry, seznámíme Vás také s pravidly hry aj.

Jaká je historie hry pétanque

Hra pétanque vznikla ve francouzském městečku La Ciotat, a to nedaleko Marseille, v roce 1908. Hra se hrála s koulemi, jenž byly pokryté drobnými výstupky. Před každým odhozením koule se provádělo několik kroků.

Oficiální podobu tohoto sportu získal** pétanque** v Lyonském regionu, kdy hra Lyonnaise se stala v roce 1850 sportem a současně došlo k založení prvního oficiální společnosti Le Clos Jouve. V roce 1906 je založena Lyonská a regionální federace, v roce 1933 Národní federace her s koulemi, která se v roce 1942 stala Francouzskou federací. V roce 1945 vznikla Francouzská federace pétanque a provensálské hry - FFPJP Fédération Francaise de Pétanque et Jeu Provencal.

Jaká jsou pravidla hry pétanque

Na začátku 20. století vznikla první pravidla pétanque, která si rychle získala svoji popularitu, a to na celém světě. Pravidla pétanque byla uzákoněna roku 1927.

 • Koule na pétanque – koule musí být kovová. Průměr koule je v intervalu 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.), hmotnost koule v rozmezí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.). Cíl (čili "but","cochonette","košonek") může být výhradně ze dřeva. Průměr musí být mezi 25 až 35 mm.
 • Místo hry – pétanque můžete hrát prakticky na jakémkoliv povrchu. Po schválení povrchu organizačním výborem a rozhodčími jsou hráči povinni se střetnout na určeném povrchu. Pro národní šampionáty a mezinárodní soutěže platí minimální rozměr hřiště 4 x 15 m. Při ostatních soutěžích mohou být po vzájemné domluvě tyto parametry změněny. Při rekreační hře se hřiště nevyznačuje.
 • Začátek hry – družstvo je povinné začít hru do 5-ti minut od vyhlášení začátku zápasu. V případě, že není kompletní, je povinné začít hrát i bez případných chybějících členů, aniž by mělo k dispozici jeho koule. Přijde-li hráč později, může nastoupit až do příští hry.
 • Kdy končí hra - hraje se do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácenou hru do 11- ti bodů. Za bod se považuje každá koule, která je po ukončení hry blíže košonku, než první nejbližší koule soupeřova.
 • Košonek - vyhazuje se z místa odhodu vyznačeného kroužkem na povrchu. Rozměr kruhu musí být takový, aby se do něj skryly obě chodidla (0,35 až 0,50 m průměr) a musí být vzdálen min 1 m ode všech překážek či hranic hřiště. Kruh odhodu se vyznačuje okolo předchozí polohy košonku v minulé hře. Na vhození košonku jsou tři pokusy. Aby bylo vhození platné, musí být splněny tyto podmínky – vzdálenost košonku místa odhodu musí být od šesti do deseti metrů, dále místo odhodu musí být nejméně jeden metr, a to ode všech překážek, ale také od hranic hřiště. Košonek nesmí po dopadu být blíže než jeden metr od veškerých překážek a od hranic, které vymezují hřiště. Košonek také musí být z místa odhodu viditelný. Při odhodu musí být nohy hráče uvnitř kruhu, nesmí se jej dotýkat, ani jej přesahovat, nesmí opustit povrch terénu, a to až do doby, pokud je hozená koule či košonek v pohybu. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat země vně kruhu. Pokud je vržený košonek zastaven rozhodčím, divákem, hráčem zvířetem, či jakýmkoliv mobilním předmětem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem počítal do 3 pokusů.

Po odhození košonku je zakázáno odstraňování nebo jakékoliv přemísťování veškerých překážek na hrací ploše. Ovšem v každém případě hráč může upravit jamku, která vznikla při hození některé z předchozích koulí. Košonek je vrácen na původní místo pokud je předtím posunut neúmyslně rozhodčím, hráčem, zvířetem, divákem, koulí mimo hru nebo pocházející z jiné hry či jinými mobilními předměty.

 • Odhod první koule – první kouli hráče to družstvo, které házelo i košonek. Je to družstvo, které v předchozí hře zvítězilo. Pro hod koule platí stejná, výše uvedená pravidla, jako pro košonek. Jakákoliv vhozená koule, se již nesmí opětovně házet, pokud není její pohyb změněn koulí z protějšího hřiště, divákem apod.
 • Ukončení hodů koulí – po ukončení hodů, jsou veškeré koule, které jsou odstraněny před sčítáním neplatné, v případě, že nebyly označeny.
 • Koule a košonek – jak koule, tak košonek, který opustí v průběhu hry hřiště, je platný v jeho novém postavení, ovšem kromě situací, kdy po odhození košonku je zakázáno odstraňování, nebo přemisťování jakýkoliv překážek na hrací ploše. V případě, že je hřiště ohraničeno pevnými bariérami, musí se označit i území ztráty, a to minimálně třicet centimetrů od pevné bariéry, a to směrem dovnitř hřiště. Toto platí u oficiálních hřišť. Koule je tzv. anulována, ocitne-li se v území ztráty, i když se odrazí a vrátí se nazpět do hřiště. Ostatní koule, které při své cestě zpět případně posune, vrátí se na své původní místo. Je-li koule náhodně zastavená divákem, nebo rozhodčím, je platná na tom místě, kde se zastaví. Zastaví-li ji člen družstva, kterému patří, pak dochází k jejímu anulování. Je-li zastavena soupeřem, může koule zůstat tam, kde se zastavila, nebo se koule posune ve směru jejího původního pohybu, a to v rámci hřiště.
 • Zastavení koule – ten, kdo úmyslně zastaví kouli, je diskvalifikován, také však celé družstvo z dané části hry.
 • Přemístění koule – koule, která je po svém zastavení přemístěna, se navrací nazpět.
 • Výměna hráčů v družstvu – výměna hráčů v průběhu hry není možná.

Počet hráčů hrající pétanque

Pétanque mohou proti sobě hrát:

 • jeden hráč proti jinému hráči, kdy každý má k dispozici tři koule,
 • dvě družstva po dvou hráčích, kdy každý má k dispozici tři koule,
 • dvě družstva po třech hráčích, kdy každý má k dispozici dvě koule.

Výběr koule na pétanque

U výběru koulí si všímejte její tvrdosti, materiálu, průměru, hmotnosti.

Obecně, čím je koule měkčí, tím méně odskakuje na tvrdém povrchu a vykazuje menší zpětný ráz při vysokém lobu.

 • Tvrdá koule – je vhodná na měkký povrch, má delší životnost.
 • Polotvrdá koule – je univerzální, vhodná pro odstřelovače i umisťovače na veškerých typech povrchů. Polotvrdé koule ocení amatérští hráči.
 • Měkká koule – preferuje ji pokročilý hráč a  dobří odstřelovači.
 • Koule z uhlíkové oceli – poskytuje hrubší pocit, chromový a černý povrch koule se mnohem rychleji opotřebovává.
 • Koule z nerezové oceli – vyznačuje se dlouhou životností, poskytuje měkký pocit nerezové oceli, vyžaduje pouze občasnou údržbu.
 • Průměr koule – pro ženy se používají koule o průměru 72 až 73 mm, pro muže se používají koule o průměru 74 až 75 mm.
 • Hmotnost koule – pro ženy se používají koule o hmotnosti 680 až 710 g, pro muže se používají koule o hmotnosti 700 až 730 g.

Druhy soutěžních koulí v pétanque

 • Univerzální koule – kritéria se pohybují mezi vystřelovací a umisťovací kouli.
 • Umisťovací koule – má menší průměr, je těžší, měkčí, s rýhováním.
 • Vystřelovací koule – má větší průměr, je lehčí, s menším počtem rýhováním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18015 (novesluzby.cz#21889)


Přidat komentář