Kung Fu - vytrvalost a sebeovládání

Fyzická a duševní vyrovnanost je nezbytná pro dobrý a kvalitní život. Naučte se umění sebeovládání, posílení vnitřní energie, myšlenek, zlepšete svou fyzickou kondici a své přednosti. Vydejte se na cestu Kung Fu!

Co je to Kung Fu?

V dnešní době se často klade otázka, co je to Kung Fu. Řada zjednodušených moderních pojetí bere Kung Fu jako bojové či vojenské umění, které má za cíl někoho porazit při souboji. Toto pojetí a vnímání Kung Fu je ovšem nepravdivé a zavádějící.

Kung Fu je souhrnem fyzických a duševních (myšlenkových) disciplín, které mají za cíl posílit vnitřní odhodlanost člověka, naučit ho vytrvalosti a tím potřebné fyzické a duševní síle. Jedná se o dovednost, která se získává dlouhodobou a namáhavou činností, třeba i prací. Je to tedy rozhodně více než jen boj.

Abyste byli dobří, mistři, je nutné sledovat cestu Tao, podstatu filozofie a života zakladatelů tohoto umění.

Kung Fu a jeho podoby

Kung Fu se se svou filozofií stalo základem pro řadu jiných čínských umění, včetně bojových. Vyústilo do více než 1000 stylů, kdy např. z Kung Fu vychází karate, Taj-ji, San-da a řada jiných.

Všechny styly vycházející z filozofie Kung Fu mají jedno společné – sebedisciplína. Jde o ovládání sama sebe, dodržování přísných pravidel, jde o vůli učit se, zapojit vytrvalost a odhodlanost při tréninku.

Kung Fu se tak stalo rovněž základem pro boj (Wu-shu). V rámci bojového pojetí lze rozlišit až na 1500 odlišných stylů, které se vyučují v různých školách. Odlišují se tréninkovými metodami, oblíbenými technikami a kladou důraz na útok a obranu. Při hledání vhodného stylu je nutné se zaměřit na sama sebe, na své fyzické přednosti, např. sílu kopu, rychlost, pružnost, a dle toho zvolit správný trénink.


3 základní směry Kung Fu

Dělení stylů Kung Fu je komplikované a záleží na úhlu pohledu. V základu ovšem můžeme rozlišit mezi třemi základními kurzy:

 • styl Shao-lin (klášterní)
 • odvozený (mimo klášterní) styl
 • příbuzný styl

Všechny tyto styly se vyučovaly v klášterech a vycházejí z pre-Shao-linské historie. V rámci Shao-linských stylů se rozlišují dvě základní větve, a to severní a jižní. Odlišují se svou technikou, kdy severní větev klade důraz na techniky rukou, zatímco jižní větev se zaměřuje na kopy a techniky vedené nohama.

 

Zvířecí styly Kung Fu

Kung Fu znamená vytrvalost, odhodlanost, sebekontrolu a seberealizaci. V rámci cvičení různých stylů je nutné si uvědomit své přednosti a na těchto přednostech stavět celkový trénink. Trénink se pak zaměřuje na to, co může být přínosem.

V Kung Fu rozlišujeme několik zvířecích stylů, a to s ohledem na jejich fyzické vlastnosti, chování v přírodě, pohyby. Celkové učení imituje jejich způsoby, jejich jedinečnost pohybu, kterou nenapodobí žádné z jiných zvířecích druhů.

 • orel
 • leopard
 • sněžný leopard
 • kudlanka
 • opice
 • tygr
 • jeřáb
 • had
 • drak
 • medvěd
 • vrána
 • štír

Kung Fu a jeho vliv na zdraví

Kung Fu znamená vyrovnanost, sílu, odhodlání. Cvičení některých z jeho forem, stylů má celou řadu příznivých vlivů na organismus, ať už fyzické nebo duševní. Prvním správným krokem je vybrat si cvičení, které bude vyhovovat vašim silným stránkám.

V rámci tohoto povídání se zaměříme na: Shao-lin, Tai-ji, San-da a Ba-gua.

Shao-lin

Umění Shao-lin vychází z učení mnichů, kteří měli získat silné dovednosti z dechových a tělesných cvičeních, které jim napomáhaly při správné buddhistické meditaci. Některá ze cvičení v sobě obsahovala také sebeobranné prvky.

Inspirovali se přírodou, charakteristickým a jedinečným pohybem zvířat. Díky tomu bylo v rámci Shao-lin vytvořeno pět základních stylů: tygr, had, drak, levhart a jeřáb. Postupem času se vyčleňovaly další zvířecí styly. Původní cvičení byla zaměřena na mysl a využívání vlastního těla, postupem času se do cvičících a bojových technik začaly zapojovat jednoduché pomůcky, zbraně.

Co zahrnuje trénink Shao-linského stylu?

 • rozcvičení, protahovací cviky
 • kondiční cvičení, otužování
 • postoje, kopy, údery a formy pěstí
 • cvičení ve dvojicích
 • obranné techniky
 • cvičení se zbraněmi
 • Qi gong – práce s vnitřní energií
 • teorii a koncept cvičení

Koncepce cvičení se zaměřuje na rozvoj síly studenta, rozvoj a využití rychlosti, stability a flexibility. Naučí vás základní kopy, údery a postoje. Posiluje organismus, rozehřívá ho, otužuje a protahuje zkrácené a ochablé svalstvo. Zároveň se naučíte jak se bránit útoku nebo případně jak sami zaútočit. Cvičení ve dvojicích posiluje schopnost reagovat na útok, schopnost zmapovat situaci, využít síly protivníka, posílit postřeh a duševní kondici.

Co je to Qi gong?

Qi gong je starobylé čínské umění, které pracuje s vnitřní energií. Ta vede k udržení síly, vitality a dlouhověkosti. Qi = energie a gong = umění. Cvičení Qi gong má silný pozitivní vliv na člověka, posiluje svalstvo, zpevňuje korpus těla. Jeho základem je vyrovnanost. Obsahuje dechová cvičení, která vedou k uvolněnosti při kontaktu se soupeřem. Uvolněnost pak vede k tomu, že dokážete předvídat soupeřovo chování, jeho záměry, pohyby. Dechová cvičení posilují vnitřní vyrovnanost, vnitřní energii.

Tai-ji

Tai-ji je považováno za vnitřní bojové umění. Je založeno na principech energií yin a yang, navzájem se doplňujících protikladů. Základem Tai-ji jsou dechová cvičení a cvičení posilující vnitřní centrum, využívá vnitřní energii qi.** **

Tai-ji je cvičení založeno na protikladech. Při jeho pozorování uvidíte souhru a doplňování se pohybů typu otvírání a zavírání, rychlé úder proti smrštění a stažení se, měkkost pohybu a nebo tvrdost, rychlé pohyby střídající se s pomalými sestavami.

Na co se v bojovém umění Tai-ji klade důraz?

 • kruhové pohyby – energie navíjení hedvábí
 • stabilitu
 • uvolněnost při pohybech
 • dýchání
 • klidnou mysl

Tím vším působí Tai-ji příznivě na tělo i ducha. Zlepšuje zdravotní kondici, je vhodné pro ženy, muže, starší lidi, protože si sami můžete nastavit intenzitu a náročnost cvičení. Posiluje tělo, jeho stabilitu a vyrovnanost, učí koordinaci jednotlivých pohybů a ladnosti. Cvičením získáváte duševní vyrovnanost, klid, soustředěnost a vnitřní sílu.

San-da

San-da již představuje boj, jedná se o kontaktní systém zápasu. San-da je synonymem pro slovo San Shou, které znamená úder, útok. Je to plnokontaktní bojový sport vycházející s Wu-shu. Zahrnuje a spojuje různé styly bojových umění, zaměřuje se ale na praktičnost, všestrannost a komplexnost používaných technik. Jedná se o reálný boj.

Obsah tréninku San-da

 • údery pěstí, dlaní, lokty, prsty a hlavou
 • kopy, podmety, přískoky
 • vržení, hody, zachycení
 • uchopení, zajištění, kontrola soupeře, znehybnění

Ba-gua

Ba-gua je vnitřní styl Wu-shu, který se zaměřuje na techniky otevřené dlaně. Ba-gua nevyužívá úderů pěstí, tedy zavřené dlaně, zaměřuje se na otevřenou dlaň. Cílem bojového umění je přeprat soupeře svými dovednostmi, kreativitou, přemýšlením, nikoliv jednorázovou silou.

Ba-gua je styl charakteristický neustálými proměnami, pohybem, otáčením se. Bojovník chodí v kruzích, horní polovina těla je statická a pohyb je doprovázen otáčením dlaně. Původní název tohoto umění byl „otáčející se dlaň“ (zakladatel Dong Hai Chuan).** **

Ba-gua posiluje vnitřní vyrovnanost, energii, učí přemýšlet, plánovat, pohybovat se v prostoru, využívat k boji mysl a kreativitu oproti síle.

Pozitivní vlivy Kung Fu

Kung Fu je souhrn fyzických a duševních disciplín vedoucích k posílení sama sebe. Cvičení kterékoliv z jeho forem, ať již zaměřených na duševní sílu nebo na bojové techniky, vedou k celkovému posílení.

 • zlepšuje fyzickou zdatnost, stabilitu, flexibilitu, ohebnost, sílu, rychlost
 • posiluje duševní vyrovnanost, vytrvalost, vnitřní energii
 • navozuje klid, uvolněnost, relaxaci
 • posiluje kreativitu, předvídavost, trpělivost

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17976 (novesluzby.cz#20858)


Přidat komentář