Kung Fu - cvičení pro zdraví

Kung Fu je známé především jako bojové umění, při kterém se uplatňují ruční i nožní úderové techniky. Pohyby bojovníka při Kung Fu vycházejí od zvířat, které žijí volně v přírodě (například panter či jeřáb).

Co je Kung Fu

Kung Fu, nebo také gongfu, gungfu, je označení pro čínská bojová umění. „Kung“ je vysvětlováno ve smyslu snahy, dosažení. „Fu“ značí člověka. Kung Fu bývá překládáno jako „dosažení cíle díky velkému úsilí.“ Představuje cestu, po které musíme projít, abychom dosáhli určitého cíle, dovednosti, umění.

Jestliže nám někdo řekne, že studuje Kung Fu, zřejmě se věnuje některému ze stylů čínského bojového umění (se zbraní i beze zbraně). Tato široká škála bojových umění může navenek působit dost tvrdě a agresivně, ale i měkce.

Výraz Kung Fu však znamená dlouhý proces, kterým prochází nejen naše tělo, ale i mysl. Ke Kung Fu je zapotřebí čas, trpělivost, úsilí, disciplína. Kung Fu zahrnuje tělesnou i duševní stránku naší osobnosti. ** **

Využívá se zde řada technik – například údery, kopy, skoky, pády, boj na zemi, boj ve vzduchu, boj beze zbraní a v pokročilejším stádiu také boj se zbraněmi. ** **

Procvičují se různé sestavy zvířat, základem je napodobování pěti zvířat: tygr, leopard, jeřáb, had a drak. Toto napodobování se však netýká pouze vnějších pohybů, ale i chování, taktiky v boji a reakcí. Klade se důraz na rozvoj rychlosti, koordinace, rovnováhy, obratnosti. Uplatňují se dechová cvičení, základní poznatky z orientální medicíny a jiné. Kung Fu je určeno pro lidi všech věkových kategorií.

Z tradičních legend vyplývá, že se bojová umění vytvářela v Číně a Indii. Vznik Kung Fu je však opředen legendami.

Styly Kung Fu

Existuje více stylů Kung Fu. Styly lze rozdělit na vnitřní (měkké) a vnější (tvrdé). Vnitřní styly se zabývají zejména prací s vnitřní energií, vnější se zaměřují na fyzický trénink. Zkušený jedinec by ale měl ovládat oba aspekty.

Z vnitřních stylů jsou známé Tai-ji quan, Bagua Chang (Dlaň osmi trigramů), Xing yi quan a další, které vznikly v oblasti pohoří Wudang. Jmenované styly se vyznačují nácvikem správného dýchání, sestav a meditací. Uplatňují pomalé pohyby, které sice mohou vypadat neškodně, nicméně v boji jsou opravdu účinné.

Slavnou školou vnějších stylů je Šaolin (severní a jižní). Severní styly využívají v boji především kopy, skoky, dlouhé údery a akrobacii (například Dlouhá pěst - Chang quan; Orlí spár - Ying Zhao Pai;  Severní kudlanka - Tang Lang quan).

Jižní styly zase uplatňují nízké a stabilní postoje, dynamiku a sílu v rukou, rychlost nohou při přesouvání a nízké kopy (například styly Tygra a jeřába - Hung Gar; Wing Chun; Jižní kudlanka - Nan Pai Tang Lang; Choy Li Fut; Bak Mei Pai).

Kung Fu – meditace

V Kung Fu se využívají meditační a dechové techniky, které působí blahodárně na tělo i mozek. Mají vysokou schopnost regenerace, a to i těch funkcí, které jsou podvědomé. Pochopit meditační cvičení však není nic lehkého. Rozlišujeme více druhů meditací, přičemž u bojových umění se nejvíce zabýváme zvyšováním tzv. čchi (životní energie).

Meditací v kombinaci s dechovými cvičeními zklidňujeme mysl, uvolňujeme a čistíme mysl a tělo, regenerujeme tkáně, svaly, buňky, dokážeme lépe hospodařit s kyslíkem, zvyšujeme kapacitu plic, posilujeme naši odolnost a trpělivost, provádíme celkovou očistu.

Kung Fu – zdraví

Je důležité, abychom se nenechali stravou ovládat, ale abychom my ovládali stravu. Je třeba naučit tělo dobře zpracovávat potravu, najít rovnováhu mezi volbou potravy, duševní pohodou a stylem života. Naše tělo potřebuje zvolit tu správnou stravu v závislosti na podmínkách života a stupni vytížení.

Doporučuje se pravidelně trénovat dechová cvičení, a to několikrát týdně (ale při vysokém vypětí až několikrát denně). Dech by měl být směrovaný do různých částí těla, pomalý i rychlý, hluboký i klidný.

Jestliže podrobně prozkoumáme filozofii různých stylů Kung Fu, zjistíme, že obecně kladou důraz na toleranci, poctivost, lásku k životu a respekt vůči starším. Nejvyšším cílem není samotný boj, nýbrž dosažení určitého duchovního naplnění, odproštění se od prázdnoty.

Bez ohledu na to, jaký konkrétní styl cvičíme, musíme být schopni se ubránit, protože sebeobrana je velmi důležitá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17975 (novesluzby.cz#20794)


Přidat komentář