Jízdní kolo - historie a současnost

Vše má a mělo svůj počátek a postupný vývoj. Ne jinak tomu bylo u jízdního kola, které v současné době má snad každý z nás, včetně našich ratolestí. Pojďte s námi zavzpomínat a vydat se historií vzniku a vývoje jízdního kola.

Jaké jsou prvopočátky kola?

Asi 2500 let před naším letopočtem vynalezli Sumerové kolo, jako takové. V roce 1350 př. n. l. se nalezlo v hrobce egyptského vládce Tutanchamona kresba, která zobrazovala zařízení poháněné odrážením nohou od země. Kolem roku 1492 se objevují náčrty kola od Leonarda da Vinciho. Kolem roku 1643 se objevuje kresba neznámého malíře, na které je zobrazen anděl sedící na dvoukolém vozidle jako na koni. Kolem roku 1650 sestrojil první vozidlo poháněné lidskou silou norimberský hodinář Johan Hautze. V roce 1791 francouz Medé de Sivrac zkonstruoval tzv. rychloběžku, céleriferu. V roce 1801 mohla veřejnost spatřit stroj se šlapadly na předních kolech, a to při korunovaci ruského cara Alexandra I.

Vznik jízdního kola s pedály

Němec Karl Drais je považován za vynálezce jízdního kola. První model jízdního kola nedisponoval žádnými pedály, jako v současnosti, které by se mohly použít k pohánění kola naší lidskou silou. Dřívější cyklista, dá-li se ho tak nazývat, se musel odrážet od země, aby se přesouval na určené místo, tak, jako u koloběžky.

Tento německý vynálezce však poprvé použil přední řiditelné kolo, na které také získal v roce 1818 patentní právo.

O neuvěřitelných 43 let později bylo jízdní kolo vylepšené o zmíněné pedály, za kterými stál Pierre Michaux, který dané kolo pojmenoval vélocipede.

Poté započala v pařížské továrně Michaux & Lallemen průmyslová výroba zmíněných kol s pedály. Právo na výrobu těchto kol získali i někteří angličtí podnikatelé, kteří zmíněný model vylepšili o pogumování ovládacích prvků.

Vznik jízdního kola s předním vysokým kolem

Ke konci 19. století se velmi rozšířila obliba tzv. vysokých kol, kdy se jednalo o model kola, jehož zadní kolo bylo v porovnání s předním kolem významně malé. Otáčivý moment těchto kol byl efektivnější, než u dříve používaných bicyklů. Toto kolo však mělo svůj velký zápor, a to riziko velmi vážného zranění, v případě, kdy cyklista spadl z velké výšky na zem.

Řidičský průkaz na jízdní kolo s vysokým předním kolem

Věřte tomu, nebo ne, ale dříve existovaly i řidičské průkazy, a to právě na vysoká kola. Tyto průkazy obsahovaly fotografii majitele kola, jeho jméno, stručnou adresu, a také, jaké má povolání. V průkazu se nacházelo cca 14 stran tzv. jízdního řádu pro velocipedisty, který byl vydán c. k. policejním ředitelstvím.

Výňatek z řidičského průkazu na vysoké kolo

Pro Vaši představu Vám předkládáme výňatky ze zmíněného řidičského průkazu:

§ 7 – smí se jezdit jen rychlostí mírnou. Od té doby, kdy se počíná s osvětlováním ulic, až do svítání, pak při mlze nebo vánici, budiž rychlost jízdy ještě více zmírněna. Na mostech, křižovatkách a na místech, kde ulice se zahýbá, dále na blízku škol před početím a po ukončení vyučování, na blízku divadel před početím a po ukončení představení, vůbec všude, kde jest značná frekvence osob, budiž bez výjimky zachováno tempo co nejvolnější. Budiž po levé straně jezděno, na levo vyhýbáno a na pravo předjížděno.

§ 8 – velocipedistovi náleží, by pěší, na jízdní dráze se nacházející, jakož i jezdce na koní a povozy, se kterými se setkává, nebo kterých dojíždí, varoval ve vzdálenosti nejméně 20 metrů zvoncem a aby jel kolem nich ve přiměřené vzdálenosti. Jestliže koně se lekají, aneb ten, který je řídí, k opatrnosti napomíná, jest velocipedista povinen ve přiměřené vzdálenosti seskočiti a vzdáliti pokud možná stroj svůj z obzoru koně.

§ 9 – jede-li více velocipedistů společně, smějí jeti jen jednotlivě za sebou.

§ 10 – od té doby, kdy nastává soumrak, pokud se týče kdy se počíná s osvětlováním ulic, až do svítání, budiž svítilny velocipedistů rozžaty.

Vznik jízdního kola zvaného tricykl

Aby se dále eliminovalo případnému zranění při jízdě na kole, byl vynalezen tzv. tricykl, který se skládal ze dvou velkých kol a jednoho menšího, které bylo umístěné vpředu, nebo naopak v zadní části bicyklu. Navíc mohly tricykl využívat dvě osoby současně.

Po vynálezu převodů, konstruktéři bicyklu přišli na to, že mohou využít delší vidlice u kola a také sérii vhodně zvolených převodů, k dosáhnutí stejné účinnosti, jako u kol vysokých. Tento nový bicykl s převody si široká veřejnost brzo velmi oblíbila, a tak ostatní modely kol byly poté využívány stále řidčeji.

Vznik jízdního kola s převody

Na počátku 20. století již modely s předním vysokým modelem zcela vymizely. Konstruktéři bicyklů se zaměřili již výhradně na modely, které se již začaly výrazně podobat dnešnímu typu kol. Také byl používán převod pomocí řetězů. Po sestrojení kola s více převody se již mohlo šlapat na kole se stejnou frekvencí, a to při jakémkoliv typu jízdy. Vylepšení s řetězy se započalo hojně využívat od 70. let, a to v době, kdy byl na trhu představen revoluční model horského kola.

Jaké jsou typy současných jízdních kol

  • Silniční kolo - neboli road ride je určené pro sportovní a závodní jízdu na silnicích a také uzavřených okruzích. Tato kola jsou na silnici velmi rychlá, ovladatelná. Nejsou však vhodná pro jakýkoliv terén.
  • Horské kolo - neboli MTB je určené pro náročnější a lesní terén. Pro toto kolo jsou typické tlustší a odolnější pneumatiky, které právě oceníte v méně sjízdném a na nerovném povrchu. Horské kolo můžete využít i na silnici, ovšem díky jeho vlastnostem, které jsou určené pro náročnější povrch, počítejte, že se více nadřete, než například se silničním, trekkingovým nebo crossovým kolem. Pokud si chcete pořídit jedno kolo, s největší pravděpodobností bude ideální volbou horské.
  • Crosové kolo - představuje určitý kompromis mezi silničním a horským kolem, kdy se snaží zkombinovat výhody obou typů kol. Crossové kolo je vhodné do terénu, na cesty, i na silnici. Tento typ kola uvítáte, pokud plánujete výletní cykloturistiku po zpevněných lesních cestách i silnicích, plus plánujete krátkodobé výlety i do náročnějšího terénu. Konstrukce rámu těchto kol je přizpůsobena napřímenějšímu posedu cyklisty oproti kolu horskému. Charakteristikou těchto kol jsou užší pneumatiky, a z toho důvodu nejsou na silnicích a cestách tolik pomalé jako kola horská. Pokud tyto kola ještě dovybavíte blatníky, nosiči, svítilnami aj., získáte kolo trekkingové.
  • Trekkingové kolo – kolo, které je určené k delší jízdě na silnici, nebo v nenáročném terénu, rozhodně ne v lese. Kolo je většinou vybavené cyklistickými brašnami, které jsou umístěné na nosičích. Někdy bývá toto kolo označováno jako crossové kolo.

Jaké jsou typy současných jízdních kol podle sportu

  • Dráhové kolo – jednorychlostní, lehké kolo, které je bez volnoběhu a brzdy.
  • Kolo na časovku – kolo podobné silničním kolům s aerodynamickým tvarem.
  • Kolo na cyklo cross – kolo podobné závodnímu silničnímu kolu, ovšem s širšími pneumatikami do terénu a nižšími rychlostmi a také robustnější, nebo je kolo podobné horskému kolu.
  • Kolo na triatlon – vychází ze závodního silničního kola, ovšem sedlo je více svislé, což u cyklisty koncentruje jeho úsilí do čtyřhlavého stehenního svalu. Kolo disponuje navíc speciálními řídítky.
  • BMX kolo – malé, lehké kolo, na kterém cyklisté předvádějí nejrůznější akrobatické kousky.
  • Downhill kolo – speciální druh horského kola, se silnějším rámem, pozměněnou geometrií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18001 (novesluzby.cz#21573)


Diskuze a zkušenosti

Danča | 29.09.2010 20:28
Super Děkuji za článek, dobře mi posloužil do školy a obohatil mě. Akorát tu chybí obrázky.


Přidat komentář