Řešení finanční krize

Život bezdomovce není procházka růžovým sadem. Ohrnujete nos nad divně ostrojenými postavami ztroskotanců v nočních tramvajích nebo na lavičkách v parku? Tak si na to vzpomeňte, až budete házet do koše další oznámení o uložení doporučeného dopisu na poště

Utrácejte, půjčujte si a investujte - ale s rozumem

Lákavého zboží a služeb je všude čím dál víc. Navíc reklama na každém kroku přesvědčuje, že utrácet lze klidně i s prázdnou peněženkou. Nemáte důvěru ke splátkovým společnostem? Co takhle kreditní karta zdarma nebo výhodný spotřebitelský úvěr? Zadlužit se je přece normální. Patříte-li k těm 60 % domácností přiznávajícím přinejmenším občasné finanční problémy, mějte se na pozoru.

Bezhlavé utrácení a zadlužování nemusí dobře skončit!

Na pohodlí a luxus se snadno a rychle zvyká. Pokud však člověk při utrácení a zadlužování se ztratí soudnost, snadno může dojít k úhoně. Vše může začít docela nenápadně. Obvyklých několik dnů před výplatou, kdy peněženka zeje prázdnotou, se postupně prodlouží přinejmenším na týden. Z výhodné kreditní karty se stane žrout peněz, protože vrátit útratu na účet ještě před uplynutím bezúročného období se prostě nedaří. Záporný zůstatek bankovního účtu se stále častěji a stále více blíží schválenému úvěrovému rámci. Do plusu se už nedostane ani po výplatě. Omezit svou spotřebu nebo zvýšit příjmy ale není vůbec jednoduché. Jednodušší je vše vyřešit půjčkou. Vždyť přece zadlužit se je dnes úplně normální. Na její splácení se pak vezme další půjčka. Co na tom, že ještě v létě nejsou zaplaceny všechny splátky za dárky na Vánoce. Peněz se ale stále nedostává. Další půjčka však nepřichází do úvahy, protože klient neplnící své závazky další peníze v bance prostě nedostane. Na stole se začínají kupit složenky a upomínky včas neproplacených faktur.

Operátor vyhrožuje vypnutím telefonu, distributor elektřiny odpojením elektroměru

V poště se začínají objevovat dopisy s doručenkou nabízející poslední možnost vyřešit nezaplacení dluhů smírnou cestou. Situace začíná být vážná, ale stále se dá ještě zvládnout. To ale jen za cenu osobních obětí spočívajících v prodeji některých věcí a změně životního stylu. Příjmy lze zvýšit třeba tak, že si člověk přibere druhé zaměstnání nebo bude trávit víkendy po brigádách.

Najděte si kvalitního finančního poradce

Pokud se ale místo toho pokusíte před problémy utéct, přestanete přebírat doporučenou poštu a peníze na vyřešení těch nejneodbytnějších věřitelů si vypůjčíte na drahý úrok, může být Váš osud zpečetěn. Věnujte raději trochu času plánování s kvalitní finančním poradcem.

Byt jako výhodná investice

Bydlet ve vlastním je sen mnoha lidí. Než platit drahé nájemné, radši splácet hypotéku. To je pravda. Jak ale bylo řečeno, hypotéka představuje velký závazek na desítky let. Řada lidí však k jejímu vyřízení přistupuje, jako by se jednalo o půjčku na koupi televize. Nabídky hypotečních bank se zdají být natolik výhodné a výběr bytů natolik lákavý, že odolat je těžké i pro lidi, kteří mají jinak dost hluboko do kapsy. Hlavní riziko současné situace na českém hypotéčním trhu spočívá právě v dostupnosti hypoték. Úrokové sazby leží blízko svých historických minim a konkurenční boj bank o klienty vrcholí. Bohužel nízké úrokové sazby jsou garantovány většinou jen pro první krátké období jejich fixace. Přitom jejich budoucí růst je skoro jistý. S úrokovými sazbami poroste i výše splátek hypoték. To může řadě lidí způsobit nečekané obtíže. Hypotéku dnes mohou dostat i lidé, kteří nejsou schopni doložit výši svých příjmů. To je v zásadě dobře, protože banka by neměla myslet za klienty. Může to ale být zdrojem mnoha budoucích osobních tragédií.

Je-li touha po vlastním bydlení natolik velká

že člověk udělá pro splnění svého snu téměř cokoliv, může se mu lehce stát, že své finanční možnosti přecení. Nakonec může mít místo bytu jen hromadu dluhů. Další stále se rozšiřující skupinu potenciálních nešťastníků představují lidé, kteří si na úvěr pořizují druhý nebo dokonce i další byt jen jako investici. Při dostatečně dlouhé době splatnosti hypotéky, dnešních nízkých úrokových sazbách a vysokých cenách tržního nájemného se může zdát, že se jedná o jeden z nejlepších způsobů dosažení bezpracného zisku. Pokud ovšem investor nadhodnotí příjmy, podcení náklady i rizika, nejspíše prodělá.

Bezdomovcem snadno a rychle

Stát se doslova bezdomovcem je docela jednoduché. Možnost přijít o střechu nad hlavou je totiž reálnější, než si je většina lidí ochotna připustit. Není přitom třeba dlužit milióny. Přijít o byt či rodinný dům a většinu dalšího majetku lze i kvůli daleko menším částkám. Stačí třeba podepsat smlouvu obsahující vysoké sankce pro případ neplacení a pak na nějakou dobu zaujmout polohu mrtvého brouka. Každý, kdo půjčuje peníze, o ně jen nerad přichází. Je přitom jedno, zda se jedná o banku, splátkovou společnost nebo fyzickou osobu. Lišit se mohou snad jen použité metody a důslednost vymáhání dluhu. Každý dlužník však musí počítat s tím, že mu jeho věřitel dříve či později zkomplikuje život.

Spoléhat na liknavost a neohrabanost českých soudů se přitom nemusí vyplatit

Exekutor může na dlužníkovy dveře zaklepat dříve, než se naděje. Proces sestávající z podání žaloby, soudního řízení, vydání rozsudku a nakonec i nařízení exekuce se dá zvládnout v některých případech i během pár měsíců. Vždy existuje několik momentů, kdy má dlužník možnost omezit další potíže a snížit své budoucí ztráty. Pokud jich ale nevyužije, s věřitelem odmítá komunikovat a oznámení o uložení doporučených poštovních zásilek hází do koše, musí počítat s velmi nepříjemnými důsledky.

Soudní exekutor pověřený provedením exekuce má zákonnou povinnost zajistit majetek dlužníka

tak, aby z výnosu jeho prodeje pokryl vymáhanou částku, náklady předcházejících řízení a náklady exekuce. Původní dluh se přitom může i zněkolikanásobit. Exekutor může v dražbě prodat i byt, rodinný dům či jinou nemovitost dlužníka, a tím z něj de facto udělat bezdomovce. Podobně lze přijít i o užívací právo k družstevnímu bytu. Případů, které takto skončí, jsou stovky a stále jich přibývá.

Jak se nestát bezdomovcem

Bezdomovcem se dobrovolně stane asi jen málokdo. S ohledem na očekávaný budoucí vývoj však lze předpokládat, že řady lidí nucených žít na okraji společnosti, se budou rozrůstat. Bohužel je posílí nejspíš i lidé, kteří neodhadli své možnosti a nezvládli své zadlužení. Nebude přitom důležité, zda se do svízelné situace dostali výhradně svým vlastním přičiněním, nebo nepřízní osudu. Svádět problémy na shodu nešťastných náhod je přitom obvyklé. Právě proto by měl každý člověk na možná rizika myslet vždy, než se zadluží. Nikdy nelze spoléhat na to, že vše půjde zcela hladce a neobjeví se žádné komplikace.

Splátky úvěru mohou vzrůst a schopnost dlužníka je splácet naopak může poklesnout

Důvodem může být ztráta zaměstnání, zhoršení zdravotního stavu nebo i něco jiného. Řadu rizik lze přitom pokrýt vhodným pojištěním. V Česku jsou však lidé zvyklí zatím pojišťovat spíše jen svůj majetek. Každý člověk by však měl začít u zmapování své finanční situace. Měl by mít přehled nejen o tom, kolik vydělá, ale také o tom, kolik a za co utrácí. Udržení rovnováhy mezi příjmy a výdaji však nestačí. Je třeba také myslet na budoucnost. Znamená to vytvářet si v dobách relativního dostatku finanční rezervy pro případ zhoršení životní situace. Pokud člověk není schopen žádné rezervy vytvářet, neměl by se ani zadlužovat. Když nic neušetří, jak chce splácet půjčku?

Co když navíc bude mít další nečekaná vydání?

Dostane-li se člověk do finanční obtíží, je vůbec nejdůležitější neházet problémy za hlavu. Problémy je třeba řešit v době, kdy ještě řešitelné jsou. Není-li možné snížit výdaje nebo zvýšit příjmy, není zbytí než získat peníze na úhradu dluhů prodejem zbytného majetku. Půjčovat si další peníze na splácení předchozích dluhů je krajně riskantní. Výjimku může tvořit jen restrukturalizace závazků formou jejich sloučení a snížení splátek díky prodloužení splatnosti. Takovéto řešení dnes nabízí i řada bank. Ve vztahu s věřiteli je vůbec nejdůležitější, aby s nimi dlužník nepřestal komunikovat a nesliboval jim nic, co nemůže splnit.

Ztratí-li dlužník důvěryhodnost, prohrál

Dokáže-li však nabídnout věřiteli dostatečné záruky splacení dluhu, byť za delší dobu, než bylo původně sjednáno, většinou má velkou šanci, že se s ním nakonec dohodne. Dlužník si tak může ušetřit spoustu nepříjemností, času, nervů i dodatečných nákladů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17960 (novesluzby.cz#20013)


Přidat komentář