Prevence a informace pro seniory

Připravili jsme pro Vás malé shrnutí, rady a preventivní doporučení a informace, které by mohli pomoci. Policejní doporučení, rady jak dávat pozor na zloděje v obchodech nebo o nebezpečí nelegálních léků.

Jak se bránit trestným činům

Situace o kterých stále slyšíme v různých mediích, ale neřídíme se jimi. Před čím se tedy chránit?

Do bytu pouštějte jen známé

Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo se Vám důvěryhodně prokáží a sdělí Vám, proč přichází. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že Vás zná. 

Množné číslo na jmenovce 

Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (Šimůnkovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc. Třeba o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro Vašeho souseda.

Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž Vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové dveře. 

Kukátko na dveře - peníze do banky 

Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které Vám umožní vidět široký prostor za Vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance, na poště nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení Vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost.

Neprozrazovat stav cenností 

Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do Vašeho bytu, kde Vás může připravit o peníze a cennosti.

Časté jsou i případy, kdy Vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení. 

Vynalézavost podvodníků

Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz, prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.

V různých místech republiky pořádají policisté přednášky s novým preventivním programem. Program je zaměřený na bezpečí a informovanost občanů starší generace. Skládá se z několika tématicky zaměřených lekcí. Součástí každého dílu je účast policejních specialistů. Lekce navíc doplňují praktické modelové situace, které vždy navazují na teoretickou část. 

Nedat šanci kapsářům a zlodějům 

  • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot.
  • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, pozornost věnujte bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále v kapse.
  • Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte.
  • Věnujte pozornost i kabelkám přehozeným přes rameno.
  • Nenoste s sebou velkou hotovost.
  • Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.
  • Na dovolené raději používejte šekovou knížku.
  • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo uchovávejte jinde než kreditní kartu.
  • V případě krádeže okamžitě volejte pobočku banky nebo spořitelny a oznamte ztrátu.

Pozor na padělky léků

Polovina nabídek léků na internetu je nelegální. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace. Může jít nejen o vyhozené peníze, ale hrozí i poškození zdraví. Jak se podobným problémům vyhnout a čeho si všímat především? Na dodržování těchto pravidel dohlíží v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

Nejčastější padělky

Padělatelé se v současnosti zaměřují na léčiva, která jsou předmětem běžné spotřeby. Z hlediska trhu s léčivy se soustředí například na léky k léčbě psychických onemocnění, k léčbě vysokého tlaku či antibiotika a cytostatika (léky užívané k léčbě zhoubných nádorů).

Další velkou cílovou skupinou padělatelů zejména léky na léčbu erektilní dysfunkce, anabolické steroidy a léky na hubnutí. Právě tyto skupiny léčiv lidé nejčastěji nakupují na internetu, neboť se stydí o svých problémech hovořit s lékařem. 

Nelegální přípravky

Nelegální přípravky jsou výrobky, jejichž prodej je v České republice nezákonný. Mohou to být léky, které jsou registrovány pouze v jiných zemích a v České republice se prodávat nemohou. Problém je v tom, že u takového výrobku není známé jeho přesné složení, jakost ani účinnost a pokud užíváte i jiné léky, může vám přivodit závažné nežádoucí účinky.

Dále se na internetu setkáte s nabídkou léků, které jsou pouze na lékařský předpis, a bez dozoru lékaře byste je nikdy neměli užívat. I toto je nelegální. Nelegálním přípravkem ovšem může být i výrobek, který se tváří jako lék, i když svou podstatou splňuje požadavky pouze na doplněk stravy. 

Co jsou to padělky? 

Padělkem léčivého přípravku je přípravek, který je úmyslně padělán a není od originálního výrobce (stejně jako padělaný parfém či elektronika). Obecně se jedná o nelegálně vyrobené kopie imitující již existující, v některé zemi registrované, léčivé přípravky. Padělky mohou obsahovat správnou nebo nesprávnou účinnou látku, nemusejí ji však obsahovat vůbec, případně neobsahovat deklarované množství látky.

V případě nižšího množství účinné látky, než je uvedeno na obalu, může dojít vzhledem k neúčinnosti léku k trvalému poškození organismu či prodloužení doby zlepšení stavu nemocného. Naopak v případě většího množství účinné látky, než je deklarováno, může dojít k poškození organismu, trvalým následkům či náhlým komplikacím z důvodu předávkování.

Velkým problémem u padělků léčiv je i obsah různých příměsí, plnidel, dosud neprozkoumaných látek a odvozenin od původních sloučenin, jejichž působení na lidský organismus nebylo dosud řádně popsáno.

Nikdo totiž nezná působení těchto látek na organismus člověka a je velice složité odhadovat, jaké následky na vaše zdraví může užívání těchto látek mít. Nehledě na to, že padělatelé vyrábějí padělky léků vždy ve velice primitivních a nehygienických podmínkách. 

Kam pro informace? 

Orgánem, který v České republice aktivně monitoruje a postihuje výskyt padělků a nelegálních přípravků nebo jiné formy nelegálního zacházení s léčivy, je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Výskyt padělků je však celosvětovým problémem, který je třeba řešit na mezinárodní úrovni. 

Jak postupovat při koupi? 

Vždy je nutné si ověřit, co vlastně kupujeme. A nakupovat pouze léky registrované, to znamená schválené k uvedení na trh v České republice.

Přes Internet se podle zákona také nesmí prodávat léky, které jsou dostupné pouze na lékařský předpis. Vydávání takových léčiv vyžaduje vždy předchozí konzultaci s lékařem, jinak může jejich užívání poškodit zdraví, v mnoha případech již nevratně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17966 (novesluzby.cz#20619)


Přidat komentář