Nesnadné nákupy na vesnici

Také z Vaší obce zmizela jediná prodejna s potravinami a spotřebním zbožím? Jste odkázán na pomoc druhých při zabezpečení nákupů z nejbližšího města? Snad i k Vám přijede motorizovaná pomoc.

Nesnadné nákupy na vsi

 

Malé krámky se smíšeným zbožím, které jsou mnohdy jedinou možností zajistit si čerstvé pečivo a základní potraviny z vesnic mizí rychlostí blesku. Ač si hyper a supermarkety stěžují na krizi, odvádějí stále více zákazníků těmto drobným živnostníkům. Mladší obyvatelé odříznutí od města si pro nákup dojedou vlastním vozem, nebo hromadnou dopravou. Mají dokonce výhodu znalosti internetu. Nízké ceny spojené s prodejem zboží přes internet, přilákaly i zákazníky, kteří se dosud elektronickému nakupování bránili. Buď z obavy neznámého prostředí, nedůvěry či špatných referencí známých či přátel, nebo jen z důvodu neznalosti této příležitosti. Možná jsou vedeni snahou ušetřit, kterou dříve neměli.

Internetové obchody

nejsou ovšem jen výhodné ceny, ale zejména spolehlivost prodejce, rychlá dostupnost zboží a žádné skryté poplatky. Senior se v elektronice orientuje také, ale stále je zde obrovské procento lidí vyššího věku, kteří nemají možnosti si nákupy obstarat jinak, než požádat o pomoc děti, sousedy nebo známé. Najde se záchrana? Někde úřady již mají řešení. Například Jihomoravský kraj určitou pomoc poskytuje. Prodejny mohou využít dotačního programu, na opravu nebo pořízení vesnické prodejny v obci do tisíce obyvatel

Možností je příbuzenská výpomoc

Venkovské obyvatelstvo bývá semknutější je z širokých rodin a více generací. I v současnosti je časté, že dospělé děti žijí na vesnici v blízkosti rodičů, když ne přímo v jedné obci, tak alespoň v sousední vesnici. Této blízkosti využívají formou vzájemné výpomoci. Co má však dělat paní ve věku 73 let, která žije sama, dcera se vdala daleko od domova a paní navíc trpí bolestmi zad a chodí o francouzských holích? Nehledě na to, že cesta do města není jen tak, sednout na autobus, nakoupit si a vrátit se domů. Mnohdy jezdí z obcí je jeden autobus ráno a zpět druhý až pozdě odpoledne. Cena cestovného také není zanedbatelné částky.

Pojízdná prodejna je řešení

Pojízdné prodejny. V minulém režimu byly zaváděny masově. Kolem roku 1959 jich tehdejší Svaz spotřebních družstev provozoval kolem 700. Nejezdily jen do vesnic, ale zásobovaly i turistické oblasti, na což si jistě většina obyvatel vzpomene. V dnešní době se opět rozvíjí dobrá služba pojízdných prodejen. Jedná se o prodejny, které pravidelně jezdí za svými zákazníky a nabízí sortiment od čerstvého pečiva, přes maso až po hotová jídla na objednávku. Často zde lze nakoupit až o 40,-Kč levněji než v běžných marketech.

Pojízdná prodejna

je typicky motorové vozidlo, ve středoevropských podmínkách postavené zpravidla na bázi autobusu, skříňového nákladního automobilu nebo dodávkového automobilu, které zajišťuje prodej základního spotřebního sortimentu (potraviny, smíšené zboží) pravidelným objížděním míst, kde není stálá prodejna. Zákazníci vstupují do vozidla, které může být uzpůsobeno buď pro pultový nebo pro samoobslužný prodej. Vozidlo může být uzpůsobeno i pro prodej z okénka (pak zákazník nevstupuje do vozidla), případně, jde-li o menší vozidlo, může i prodavač obsluhovat zákazníka zevně vozidla.

Stanoviště pojízdné prodejny bývá vyznačeno

Bývají zde také informace o dnech a době prodeje, která obvykle bývá jednou či vícekrát týdně, vždy jen po dobu řádově jedné či několika hodin. Princip pojízdného prodeje se podle tržní situace používá i pro prodej speciálního sortimentu jako propanbutanové bomby, zmrzlina, mlékárenské, pekařské nebo masné výrobky, jízdenky a místenky a atd.  Podobným způsobem mohou být poskytovány některé služby - pojízdná veřejná knihovna, pojízdná čistírna oděvů nebo peří, pojízdná zdravotní ordinace, sběrna druhotných surovin nebo jiná výkupna atd.

Pojízdná prodejna dovede operativněji reagovat

Reagovat umí na pokles zájmu a tím i tržeb v jednom místě. Dokáže také využít mimořádné prodejní příležitosti, například slavnosti či trhu. Pokud přistoupí prodejce na objednávkový prodej, může si zálohu na zboží inkasovat dopředu a tím částečně kompenzovat náklady. Mezi „pojízdnými podnikateli“ jsou slyšet rozdíly. Jeden si stěžuje, že v menších obcích je provoz pojízdných prodejen téměř likvidující. Někdy prý přijde nakoupit přibližně kolem tří lidí, někde jen chodí jedna paní. Nakoupí si základní potraviny na celý týden a spoléhají na to, že za týden přijede prodejna zas. Jiný podnikatel ze stejného segmentu si libuje, jak mu podnikání vzkvétá.

Auto na mražené dobroty

Na stejném principu funguje přeci i známé hrající autíčko s mraženými dobrotami, které zvedne nejedno dítě od hraní, od televize nebo od počítače. Tato pojízdná prodejna se objevila v roce 1993 a má kolem 200 dodávkových vozů.

Pomocnou ruku nabízí také nadační fond Firm4y – Senior, který přišel s projektem Karta pomoci, jehož výtěžek je určen právě k obnově pojízdných prodejen na našem venkově.

Jak vrátit mladé lidi na vesnice?

Proč mladí lidé mohou chtít zůstat na venkově? Dobré životní prostředí – přírodní hodnoty, kvalita ovzduší, vody, potravin. Mnohdy dostupnější potraviny od sousedů ze zahrady. Bezpečné místo pro jejich děti, pro rodinu. Klidné prostředí příznivé pro zdravý vývoj dítěte. Bydlení v nestísněném prostředí panelových domů, obvykle ve vlastních domech vlastnictví. Dobrá hustota infrastruktury a základních služeb – jeden z hlavních podnětů, který musí zastupitelé zohlednit. Rozvoj ekologického zemědělství, ochrany krajiny, zpracování obnovitelných zdrojů, s ohledem na globalizaci. Blízkost regionálních center, kde lze nalézt pracovní příležitosti. Přijetí do komunity za předpokladu respektování místních tradic a sociálních vazeb – soudržnost komunity daná na základně osobních vztahů a kontaktů.

Proč mladé rodiny na vesnici nechtějí

Zhoršená dopravní obslužnost a následná závislost na osobních automobilech, špatný stavebně technický stav venkovských budov a památek. Horší kvalita infrastruktury a základních služeb, zastaralé technické a technologické vybavení, nedostatečné využití moderních komunikačních a informačních technologií. Nízká konkurenceschopnost, kupní síla, nedostatečný rozvoj zemědělských činností, nedostatek činností nezemědělského charakteru. Nedostatek příležitostí přímo v místě bydliště, malá mobilita pracovních sil. Někdy naopak přílišná xenofobie místních lidí vůči novým přistěhovalcům. Nízká vybavenost obcí do 2000 obyvatel – kanalizace a vodovody, nedostatek společenských a kulturních událostí Nedostatečná dostupnost místních služeb jako zdravotních, sociálních, poradenských, vzdělávacích.

Aktivní starosta nebo starostka

Co tedy dělat, aby se sem vrátil s mladými život a veškeré služby? Bydlení a práce, je to za čím utíkají do města. Postavit bytové domy, prodat je a hned investovat do školky a do školy. Nebo prodat obecní parcely za příznivé ceny a mladí si rádi u Vás postaví domek. Byla by to pomocná ruka, ale svým způsobem investice pro obec. Aktivní starosta nebo starostka dokáže zajistit rozvoj své obce pomocí dotačním titulů.

Jaké je to u Vás na vsi? Podělte se s námi o vlastní zkušenosti v diskusi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17964 (novesluzby.cz#20119)


Přidat komentář