Cvičební aktivity vhodné pro seniory

Pokud patříte mezi ty dříve narozené, není důvod zanevřít na aktivní pohyb a cvičení. Díky pohybové aktivitě se naopak i v pokročilejším věku budete cítit o mnoho lépe a zdravěji. Je ale třeba zvolit ideální formu pohybové aktivity.

Jak je již výše uvedeno, vyšší věk nemusí nutně znamenat konec aktivnímu pohybu nebo sportování. Naopak vhodně zvolená pohybová aktivita nebo cvičení může i starší osobě zvýšit fyzickou kondici, utužit zdraví a protáhnout tělo. Dnes je také nespočet různých klubů a zkušených instruktorů, kteří právě pro seniory připravují speciální cvičební programy a kurzy, v nichž jsou zahrnuty mimo jiné i zdravotní cviky.

Cvičební programy, rehabilitační cviky pro seniory

Tyto cvičební programy pomohou nejen zlepšit fyzickou kondici, ale jsou schopné odstranit potíže s bolestí zad, páteře nebo kloubů. Takové posilovací a rehabilitační cviky pozitivně ovlivňují celkový zdravotní stav, zpevňují svaly, pomáhají udržet správné držení páteře a zabraňují potížím s pánevní oblastí. Tempo, výběr cviků, jejich náročnost jsou vždy přizpůsobeny věku cvičence a jeho schopnostem, samozřejmě i jeho zdravotnímu stavu. Pokud patříte mezi starší osoby anebo máte nějaké zdravotní omezení, jsou kromě těchto speciálních cvičebních programů ideální méně náročné pohybové aktivity, při kterých je nejdůležitější, abyste se cítili dobře a aby Vás pohyb bavil. Mezi takové ideální aktivity patří pohyb na čerstvém vzduchu, ať již se jedná o nenáročnou cyklistiku, turistiku, golf nebo stále populárnější nordicwalking. Velice prospěšné je také plavání či aqua cvičení, nebo nenáročná jóga. Při volbě sportovní aktivity záleží, na co si troufáte, v každém případě zbytečné přeceňování by mohlo mít katastrofální následky.

Nordicwalking - cvičení vhodné pro seniory

Vzhledem k tomu, že pohybových aktivit pro seniory je opravdu nepřeberná škála, není možné zde podrobně popsat všechny možnosti. Je možné se zde ale zmínit o některých méně známých sportech, které jsou doslova ideální pro osoby vyššího věku. Mezi takové sportovní aktivity patří i nordicwalking, který má sice původ ve Finsku, ale své příznivce si našel již po celém světě. Jedná se v podstatě o běžnou chůzi, při které si pomáháte hůlkami, podobné lyžařským. Díky těmto hůlkám a správné technice, při chůzi zapojujete do pohybu i horní část těla. Tato chůze je ideální pro všechny věkové skupiny, tedy i pro seniory. Nordicwalking se provozuje na čerstvém vzduchu, což samo o sobě má blahodárný vliv na zdraví a pokud se správně provádí, zlepšuje se držení těla, uvolňuje se zatuhlé krční svalstvo a posilují posturální svaly. Je prokázáno, že při tomto pohybu je zapojeno až 90 procent svalů. Tím, že si při chůzi pomáháte hůlkami, nadlehčujete a významně šetříte svojekolena, kyčle, kotníky, apod.

Aqua aerobic - cvičení vhodné pro seniory

Mimo plavání si můžete zpestřit pobyt v bazénu i aquaaerobicem pod dohledem vyškoleného instruktora. Jakýkoliv pohyb ve vodě sám o sobě má blahodárný vliv na páteř a pohybový aparát. Oproti klasickému aerobicu je cvičení ve vodě nejen velice šetrné na klouby a páteř, protože nedochází k žádným otřesům, ale chrání i kardiovaskulární systém. Cvičení může probíhat v různé hloubce i za použití nadnášecích pásů. Aqua aerobic je také určitě velmi vhodný pro seniory, protože při cvičení se nezvyšuje významně tepová frekvence, nezatěžují se klouby, nepřetěžují se svaly. Naopak se při cvičení ve vodě rozvíjí síla a vytrvalost, dochází k psychickému i fyzickému uvolnění. Mimo uvedené pozitivní účinky dochází ve vodě i k rehabilitaci a díky odporu vody i k masáži.

Aqua aerobic a nordicwalking je jen zlomek aktivit, které jsou vhodné pro seniory. Jsou zde zmíněny především proto, že nejsou tak známé a přitom mají obrovský blahodárný vliv na zdraví a přitom jsou šetrné k tělu. Jak je již výše uvedeno, další ideální aktivity jsou lehčí turistika, cyklistika, golf, a mnoho jiného, vždy záleží na fyzické kondici, na zdravotním stavu, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17973 (novesluzby.cz#23107)


Přidat komentář