Zednické práce Karlovy Vary

Zednické práce jsou podstatnou součástí jakékoliv stavební realizace. Ať již se jedná o kompletní novostavbu, rekonstrukci, nebo jen o drobné zásahy v interiérech či exteriérech. Které to jsou a na koho se obrátit, se dočtete dále.

Pojem zednické práce je velmi obsáhlý a obsahuje celou škálu prací od těch nejdrobnějších a jemných zásahů v již zařízených bytech až po obrovské stavby s masivním nasazením těžké stavební techniky. Takové práce jsou stále potřebné a zejména řemeslníci, kteří se zabývají prováděním zednických prací, jsou neustále vyhledávaní. Proto může být obtížné sehnat dobrého řemeslníka, protože ti kvalitní jsou vytížení.

Zednické práce v Karlových Varech

Pokud se tedy pouštíte do nějaké stavební realizace, je určitě žádoucí pozvat si na pomoc odborného zedníka s bohatými zkušenostmi. Mezi takové patří i pan Miroslav Sartolen z Karlovarského kraje. Jeho firma se zabývá veškerými zednickými pracemi, pokládkou obkladů a dlažeb, fasádami, montáží sádrokartonů, zateplováním rodinných domů apod. Rovněž nabízí kompletní rekonstrukce bytů, včetně sanitního vybavení a malířských prací. Zednické práce

Tato firma je spolehlivá a flexibilní. Jestliže se rozhodnete pro firmu pana Miroslava Sartolena, budete spokojeni s rychlostí, kvalitou provedených prací i vstřícným jednáním. Pana Miroslava Sartolena můžete kontaktovat na tel. čísle +420 722 535 582, případně na e-mailu: sartolen@seznam.cz.

 

Zednické práce Karlovy Vary

  • Miroslav Sartolen
  • +420 722 535 582
  • sartolen@seznam.cz

 

Zkušený zedník Karlovy Vary

Dříve než se pustíte do plánované stavby, přestavby nebo i jiné úpravy většího či menšího rozsahu, je vhodné oslovit zkušeného řemeslníka, který vám může hodně pomoci již v samotných počátcích. Určitě máte nějakou představu, jak by měl konečný výsledek vypadat, nebo alespoň přibližnou vizi toho, čeho chcete dosáhnout.Zedník vám může pomoci zvolit nejlepší postup, navrhnout různé alternativní řešení při výskytu potíží, poradí s výběrem vhodného materiálu a v neposlední řadě vám v případě zájmu dokáže na míru navrhnout kalkulaci a rozpočet. Stavby

Mnozí šikovní kutilové jsou schopni zvládnout různé zednické práce sami a je i mnoho těch, kteří sice nemají tolik zkušeností, ale zdá se jim příliš drahé platit řemeslníkovi a raději se rozhodnout realizovat projekt svépomocí. Je třeba si ale uvědomit, co vše je třeba pro realizaci díla zajistit, a v konečném důsledku se nám toto rozhodnutí může také vymstít. Nemůžeme si být jistí, že výsledek bude takový, jaký očekáváme. Například jestli se nám něco nepovede, budeme muset stejně objednat zedníka, který by práci opravil a provedl dle našich představ. Jako příklad si můžeme vzít rekonstrukci bytového jádra, což je velmi častá stavební realizace.

Rekonstrukce bytového jádra Karlovy Vary

V prvé řadě je potřeba demontovat původní umakartové jádro, odsekat dlažbu, obklady, případně vybourat některé příčky a oškrábat starou omítku. To vše se musí nějakým způsobem zlikvidovat a musíte tedy počítat s odvozem tohoto stavebního odpadu. Dále opět musíte navozit nový stavební materiál, což jsou nové obklady, dlažba, sanitární vybavení, ytongy pro nové vyzdění, lepidla, omítky, zkrátka vše, co budete ke své práci potřebovat.

Samotná práce vám může také trvat daleko déle, než zkušenému řemeslníku. Budete si dávat pozor, aby byly stěny rovné, omítka dobře natažená, rozvody vody, případně plynu a elektřiny byly dle norem a sanitární vybavení dobře zapuštěné. Opravdu to není jednoduchá záležitost a případné chyby se vám mohou projevit později, když už je vše hotovo. Rekonstrukce bytového jádraPředělávání a opravování zednických prací je pak daleko složitější a nákladnější. Nakonec vám opět vznikne stavební odpad, který je třeba znovu odvézt. Konečné náklady pak mohou být daleko vyšší, než jste původně počítali.

Objednejte si profesionální firmu

Skutečně stojí za to zvážit, zda není lepší objednat si řemeslníka, případně celou zednickou firmu, která se o vše postará. Veškeré ruční bourací práce v interiéru, demontáž starého vybavení, naložení suti a její odvoz na ekologickou likvidaci na skládce a odvoz suti. Celá práce bude odvedena daleko dřív a profesionálně. Také vám garantuje záruku na provedené práce, a jestliže bude potřeba, případné nedostatky vám řádně a bezplatně v rámci reklamace napraví.

Montáž sádrokartonů Karlovy Vary

Jak již bylo řečeno, zednické práce zahrnují mnoho činností. Mimo staveb a rekonstrukcí zahrnují také sádrokartonářské práce, které jsou stále žádané a sádrokartony se v současnosti těší veliké oblibě. Sádrokarton je oblíbeným materiálem pro svou nízkou cenu, spolehlivost, lehkost, variabilitu a také rychlost montáže. Se sádrokartonem se pracuje velmi čistě, efektivně a suše. Ale pozor, pokud pracujeme se sádrokartony, je třeba také znát různé technologické postupy, které se mohou jednotlivě odlišovat podle toho, kde budou instalovány. Rozdíl bude v použití na stropy, nebo v místnostech, které budou suché či naopak do prostor, kde se s vlhkostí bude počítat. Na to jsou pak používány speciální sádrokartony se speciální impregnací. Mezi další zednické práce se řadí zateplování. Montáž sádrokartonů

Zateplování domů, zateplování fasád Karlovy Vary

Proč se zateplují domy? Samozřejmě jde v prvé řadě o snižování nákladů. Díky zateplené fasádě se vám až o polovinu sníží spotřeba energií na vytápění. Počáteční investice může některé od zateplení fasády odrazovat, avšak po několika letech se díky úspoře za vytápění navrátí. Díky zateplení obvodové zdi budovy pohlcují a akumulují teplo. V místnostech bytu se po zateplení snižuje množství vodních par, a proto je omezen výskyt plísní. Vedlejším pozitivním efektem zateplení budovy je i hluková izolace, která přijde vhod těm, kteří bydlí v centrech měst nebo kolem vytížených silnic a do bytu doléhá ruch ulic.

Dále se díky zateplení zvýší životnost budovy a zdi budou lépe chráněny proti nepříznivým vlivům počasí, větru, dešti, mrazu atd. Tržní cena bytu v zatepleném domě nabude na hodnotě, a atraktivita takového bytu se na trhu ještě zvýší. Výhodou je i vylepšení vzhledu budovy.

Jak se zateplují fasády?

Jak se fasády zateplují? Postup zednických firem by měl být vždy stejný. Povrch původní fasády je třeba vyčistit od všech nečistot, které se na zdech usadily v průběhu let. Poté se odstraní vlhkost ze zdí a nanese se penetrace zdí. Fasáda je nyní připravena na upevnění izolačního materiálu. Tím bývá nejčastěji polystyren, ale používá se i kamenná vlha, čedičová vlna či jiný materiál. Izolace se tedy namontuje a ukotví se fasádní desky. Až je tato část prací hotová, přichází na řadu začištění parapetů a podhledů, veškeré plochy musí být zbroušeny do roviny. Zedníci následovně aplikují krycí hmotu fasády a zatmelí spáry kolem oken. Namontují se parapety a posledním krokem je nátěr omítky. Fasáda nemusí být jednobarevná, často se volí jiná barva pro okolí oken a dveří, nebo jak si kdo přeje podle vlastního vkusu. Fasáda

Zednické práce od profesionálů Karlovy Vary

Protože veškeré popsané práce vyžadují zkušenosti a šikovné ruce, je nanejvýš důležitý výběr vhodné firmy. Zedník by měl mít vlastní profesionální zkušenosti a třeba vás i odkázat na referenční stavby, které již v minulosti realizoval. Výhodou je, pokud vám firma dokáže provést veškeré zednické práce včetně sádrokartonářských, výmalbu i konečný úklid.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17449 (novesluzby.cz#23534)


Přidat komentář