Zednické práce a elektroinstalace Mladá Boleslav a okolí

Při současném růstu cen energií, a to i za teplo, se žádná rekonstrukce nebo stavba nového domu neobejde bez kvalitního zateplení. K rekonstrukci patří samozřejmě i rekonstrukce bytového jádra a výměna elektroinstalace.

Zednické práce a elektroinstalace - Mladá Boleslav

Každá větší rekonstrukce, ať už bytu nebo domu, se zcela jistě neobejde bez zednických prací, bez nové elektroinstalace a dalších stavebních prací, které jsou důležité ať už z estetického hlediska, nebo, a to především, z hlediska funkčního. Profesionální stavební firmou, která realizuje stavební práce se specializací na kvalitní zateplování objektů, rekonstrukce fasád a bytových jader a na elektroinstalace, elektrikářské práce a revize, je firma Zednictví – Elektro Stanislav Pšenička.

 

http://www.psenicka.mladoboleslavsko.com

 

Firma klade důraz na kvalitu odvedené práce, vždy dodržuje termíny a zaměstnává pouze zkušené a spolehlivé řemeslníky. Firma pana Stanislava Pšeničky dále provádí veškeré zednické práce, základové desky, hydroizolace, obklady, sádrokartony, rekonstrukce a opravy fasád, štukování, omítky a mnoho dalších stavebních prací. Tato firma zaručuje kvalitu použitých materiálů a dostatek zkušeností. Navíc nabízí i výstavbu ekologických slunečních kolektorů.

Zateplení a fasádyPokud upřednostňujete při stavebních pracích kvalitu, preciznost, profesionalitu a spolehlivost, využijte služeb stavební firmy Zednictví – Elektro Stanislav Pšenička. Telefonní číslo do firmy je +420 603 822 869 a emailová adresa je: stanislav.psenicka@centrum.cz.

Zednické práce a elektroinstalace v Mladé Boleslavi naleznete na: http://www.psenicka.mladoboleslavsko.com/.

Zateplení objektu na Mladoboleslavsku

Zateplení objektu

Velké procento rodinných a jiných domů v naší republice je v nevyhovujícím technickém stavu. Tento stav bohužel vznikl špatnou a nedostatečnou údržbou. Jestliže necháte váš dům nadále chátrat a nebudete se o něj starat, velmi rychle dojde ke snížení jeho užitných vlastností a v budoucnu vyhodíte zbytečně moc peněz za rostoucí náklady na provoz takového neudržovaného domu. A proto je nejvyšší doba nechat dům kvalitně zateplit. Firem, které se zateplením objektů zabývají, je sice hodně, ale zdaleka ne všechny pracují profesionálně, kvalitně a spolehlivě. Je potřeba z celkového množství firem oslovit tu, která má s danou problematikou dostatečné zkušenosti a která používá ke své práci jen kvalitní materiály.

Důvody pro zateplení objektu

Zateplení domu s sebou nese pouze samé výhody. Samozřejmě je nutná prvotní investice do zateplení domu, která není nejmenší, ale tato se vám za poměrně krátkou dobu vrátí. Díky zateplení objektu dojde k podstatnému snížení energetické spotřeby domu, s čímž samozřejmě souvisí i snížení nákladů na vytápění domu. Zateplení zapříčiní také prodloužení celkové životnosti domu, zvýší tržní cenu vašeho domu, což oceníte v případě, pokud se rozhodnete váš dům prodat nebo pronajat. Nově zateplený dům získá i nový a estetický vzhled, bude plně funkční a zlepší se jeho celková odolnost proti nepříznivým vlivům počasí. Všechny výše uvedené důvody pro zateplení jsou patrné bezprostředně po zateplení. Proto máte-li možnost, nečekejte se zateplením a oslovte odborníky. Čím dříve se pro zateplení rozhodnete a zrealizujete ho, tím dříve se vám investice, kterou jste do této stavební úpravy vložili, vrátí.

Rekonstrukce fasády Mladá Boleslav a okolí

Rekonstrukce fasády

Pokud je vaše fasáda již stará, oprýskaná, neúčelná a nesplňuje požadavky, které by splňovat měla, aby zajistila nejen plně funkční bydlení, ale také aby nedělala ostudu vašemu domu, nechejte ji zrekonstruovat. V současné době existuje několik moderních fasádních systémů a vždy je lepší tuto práci přenechat profesionální firmě. Jediným důležitým kritériem by pro vás neměla být barva fasády, ale především nároky na tepelnou pohodu vnitřního prostoru, s čímž souvisí již výše zmíněné zateplení. Fasáda na domě není pouze pro okrasu, i když i to je velmi podstatné na domě a každá krásně zpravená a barevně provedená fasáda připoutá pozornost každého kolemjdoucího. Pokud by nebyla fasáda odborně provedena, můžou se časem objevit plísně nebo mokré skvrny.

Rekonstrukce bytového jádra Mladá Boleslav a okolí

Rekonstrukce bytového jádraPlánujete-li rekonstrukci bytového jádra, počítejte s tím, že vás to bude stát hodně nervů, času a peněz. Jestliže však oslovíte profesionální firmu, která provádí rekonstrukce bytového jádra, můžete si být jisti, že ušetříte jak čas, tak i nervy a žádná trpělivost nebude potřeba. Peníze vás celá rekonstrukce bude jistě něco stát, ostatně jaká každá jiná větší stavební práce. Stavební firma je schopna pro vás připravit potřebnou dokumentaci, která bude nutná k odsouhlasení správci bytu, a k následnému předání na Stavební úřad. Stavební firma za vás může vyřídit celé stavební povolení a rekonstrukci bytového jádra zvládne dokonce již za týden až dva. Vše se odvíjí od toho, zda budete mít zájem např. o obložení koupelny nebo kuchyně nebo o pokládku dlažby. S rekonstrukcí bytového jádra jde ruku v ruce i nová elektroinstalace, která musí odpovídat současným platným normám a pokud bydlíte v původním panelovém bytě, který dosud rekonstruován nebyl, jistě taková elektroinstalace platnou normu nesplňuje.

Nová elektroinstalace Mladoboleslavsko

Elektroinstalace

Jestliže jste se pustili do rekonstrukce bytu nebo domu, do rekonstrukce bytového jádra nebo do jiné větší stavební úpravy, zřejmě se nevyhnete ani rekonstrukci elektroinstalace. A pokud byste přece jen měli na výběr, zda původní elektroinstalace ponechat či nikoliv, vždy je lepší nechat zrekonstruovat i ji. Zejména pro bezpečnost a také proto, abyste nemuseli za několik let opět podstupovat bourací práce a stavební úpravy kvůli její výměně. Nejfrekventovanějšími problémy původních elektroinstalací bývají nedostatečné počty zásuvek, ale také vypadávání pojistek, anebo hoření instalace. I když světelná instalace funguje, vypínače bývají často staré a již špatně fungují. I tyto poruchy, které jsou nejčastější ze všech v oblasti elektroinstalace, stačí k tomu, aby byla elektroinstalace vyměněna.

Kdy se elektroinstalace provádí?

Rekonstrukce elektroinstalace přichází na řadu hned po rekonstrukci rozvodů vodovodu, plynu nebo kanalizace. Je to zejména proto, že již před elektrorekonstrukcí víte, kudy přesně vedou jednotlivá potrubí a vyhnete se tak možným kolizím jednotlivých instalací. Každá elektroinstalace má svá pravidla. V každé místnosti, kterou obýváte, by měly být minimálně dva různé obvody, kdy každý z nich musí být samostatně jištěný.

Revize elektroinstalace Mladá Boleslav a okolí

Revize elektroinstalaceRevize elektroinstalace se provádí podle normy ČSN 331500 nebo 332000-6. Jejich cílem je zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem, nebo před možným požárem či výbuchem, který by mohl být vyvolán elektrickou instalací.

Důvody pro revizi elektroinstalace

Elektrorevize je důležitá pro kolaudaci. Bez dokladu o provedené revizi byste svůj dům jen těžko zkolaudovali. Revize elektroinstalace poskytuje právní ochranu provozovatele. S řádně provedenou revizí se nemusíte obávat problémů spojených s pojistným plněním v případě, že by vznikl požár od elektrického proudu nebo nějaký úraz elektrickým proudem. Odborně provedenou revizí elektroinstalace zabráníte požáru, úrazu nebo újmě na zdraví, či dokonce usmrcení, kterých je bohužel stále ještě hodně.

Druhy revizí elektroinstalaceElektroinstalační rozvody

Revize dělíme podle toho, kdy k jejich realizaci dochází, na revize výchozí, pravidelné a mimořádné revize.

Výchozí revize elektroinstalací

Tento druh revize je prováděn již při prvním uvedení zařízení do provozu nebo při celkové rekonstrukci elektroinstalace.

Pravidelné revize elektroinstalací

Tyto se provádí u těch zařízení, které jsou již provozované.

Mimořádné revize elektroinstalací

Této revize bývá nejčastěji využíváno po úpravě elektroinstalace nebo po její opravě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17283 (novesluzby.cz#23275)


Diskuze a zkušenosti

Pavel | 09.11.2013 17:05
Re: Zednické práce a elektroinstalace Mladá Boleslav a okolí Pšeničku v žádném případě nedoporučuju, je to fušér!


Přidat komentář