Zateplování fasád - Uherské Hradiště

Výstavba nového domu nebo kompletní rekonstrukce starého se v dnešní době neobejde bez důkladného zateplení fasády. Dnešní doba klade vysoké nároky na příznivé klima v interiéru a na snižování výdajů za spotřebu tepla. To vše vám zaručí stavební firma.

 

Zateplení fasády, zateplení domu profesionály Uherské Hradiště

Zateplení fasády svépomocí s sebou vždy nese hodně rizik. Ač se to nemusí na první pohled zdát, zateplení domu patří k náročným pracím, u nichž jsou velmi důležité klíčové detaily, které amatéři většinou přehlíží a zanedbávají. I pokud zateplování provádí firma, vyžaduje tato práce obezřetnost. Informujte se o referencích firmy, která již zateplení prováděla, ať víte, zda jste vybrali správně.

Zateplení fasády polystyrenem, zateplení fasády minerální vlnou

Důležitou roli hraje hlavně tloušťka izolačního materiálu, který budete používat. Záleží na vás, pro jaký materiál se rozhodnete. Nejčastěji se používá polystyren nebo minerální vlna. Než si materiál a jeho tloušťku zvolíte, je potřeba se poradit s projektantem. Nezapomínejte, že zateplení domu by mělo vždy vycházet z dokonale vyhotoveného projektu zateplení.

Jak připravit fasádu na zateplení domu?

Před samotným zahájením zateplovacích prací musí být povrch fasády důkladně připraven. Je potřeba dbát na to, aby byl suchý a pevný, a aby byl odmaštěný a zbaven všech nečistot. Je nutné odstranit i veškeré uvolněné částí fasádu. To udělejte za všech okolností, tedy v případě, že budete provádět zateplení kontaktní nebo bezkontaktní. Na závěr dočasně odstraňte všechny fasádní prvky, které by zateplování mohly překážet. Poté, co bude zateplení provedeno, se opět tyto prvky namontují na své původní místo. Tyto práce můžete provést sami, ale pamatujte na to, že pokud je váš dům vícepodlažní, budete potřebovat lešení. Jeho půjčení nepatří k nejlevnějším a jeho montáž také není rychlá. Proto pokud jste se rozhodli pro profesionální firmu, která vám zateplení provede, je nejlepší jí přenechat i tyto přípravné práce. Bude to pro vás pohodlnější.

Sádrokartonové podhledy Uherské Hradiště

Dnešním trendem jsou ekologický šetrné stavby, vestavby nebo rekonstrukce podkroví. Takové stavby razantně šetří energii a jsou u nich nižší náklady na pořízení si takové stavby. K výstavbě se používá sádrokarton, který je ideální po všech stránkách. Sádrokartonové desky na sebe vážou nadměrnou vlhkost vzduchu, díky čemuž je v místnostech vytvářeno příjemné klima. Sádrokarton společně s minerálními izolacemi zabraňuje horku, chladu, hluku a již zmíněné vlhkosti, ale je také odolný vůči požáru.

Sádrokartonové konstrukce při stavbě podkroví

Sádrokartonové konstrukce jsou především pro realizaci obytného podkroví to pravé ořechové. Tím, že se sádrokartonové desky zkombinují s minerální izolací, splní se tak veškeré potřebné požadavky na hospodárnost budovy a samozřejmě se tím výrazně zvýší komfort bydlení. Ihned po dokončení stavby s použitím sádrokartonu jsou místnosti obývatelné. A navíc vás tento materiál, ani práce s ním nebude příliš stát. Suché podlahy ze sádrokartonu se také do podkrovních místností hodí. Jsou totiž lehké a jejich výstavba je rychlá a jednoduchá. Díky tomu, že práce se sádrokartonem nevyžaduje vodu, tak při stavě podlah se do konstrukce domu nedostane vlhkost. Takové podlahy jsou potom rovné, levné a udržují uvnitř příjemné mikroklima.

Sádrokartonové příčky, stavba dělících příček Uherské Hradiště

S pomocí sádrokartonu dochází k dělení obydlí. Sádrokarton se využívá nejen při výstavbě obytného podkroví, ale také při výstavbě dělících příček v přízemí domu. Je potřeba zmínit, že tyto příčky nejsou nosné. S použitím sádrokartonu můžete esteticky vylepšit původní povrchy. Zlepšíte jím i tepelnou izolaci a zvýšíte zvukovou izolaci.

Stavba domu, projektová dokumentace, budování základů

Stavba domu začíná u přesně a kvalitně položené základové desky. Nerovnosti základové desky přináší mnoho komplikací a komplikují i následnou pokládku tepelné izolace podlah. Při budování základů domu je potřeba vždy a za každých okolnost dodržovat stavební postup a používat k tomu předepsaný stavební materiál, který je uveden v projektové dokumentaci. Ta je ostatně nutností každého domu. Díky správně položené základové desce bude následná výstavba domu rychlá a plynulá bez zbytečných prostojů. Základovou desku vám může vybudovat stavební firma. Budete tak mít jistotu, že všechny nutné postupy byly dodrženy.

Hrubá stavba domu Uherské Hradiště

Hrubá stavba domu je realizace holého domu bez jakýchkoliv estetických úprav. Každý si pod realizací hrubé stavby představuje něco jiného. Někdo obvodové stěny, střechu a krytinu, někdo totéž včetně základové desky a oken a dveří a někdo se domnívá, že hrubá stavba je kompletní stavba bez vnitřního vybavení. Každý může mít pravdu, protože různé firmy nabízejí různé služby. V každém případě by do hrubé stavby mělo patřit následující: terénní, zemní a výkopové práce včetně realizace přípojek inženýrských sítí, realizace základových pásů a základové desky (ta bývá v dnešní době ovšem výjimečnou součástí hrubé stavby a většinou si ji musíme zvlášť zaplatit), hydroizolace základové desky, realizace svislých nosných konstrukcí, realizace vodorovných nosných konstrukcí, izolovaní stavebních konstrukcí, a vyplnění stavebních otvorů okny a dveřmi. Lidé často mají přesnou představu, jak by měl jejich interiér vypadat, a zpravidla žádají stavební firmy, aby jim postavily hrubou stavbu na klíč s tím, že vnitřek si již udělají sami, svépomocí, podle svých vlastních představ.

Rekonstrukce domů Uherské Hradiště a okolí

Pokud jste se rozhodli rekonstruovat váš dům, jistě jste tento krok náležitě promyslely tak, aby rekonstrukce splňovala současné požadavky na hospodárnost bydlení. Rekonstrukcí se rozumí veškeré úpravy a opravy prováděné ať už v jedné malé místnosti, nebo na celém domě. Nejčastěji dochází k rekonstrukcím u starých domů, které se snaží jejich majitelé přestavit na moderní nové bydlení. Nejčastěji do rekonstrukce majitelé investují z toho důvodu, aby zlepšili komfort bydlení a snížili vysoké náklady za spotřebované energie. Rekonstrukci si můžete provést sami, nebo se obrátit na stavební firmu. S tou budete mít jistotu, že bude použito takového materiálu a technologického postupu, aby se účelu rekonstrukce náležitě dostálo. Rekonstrukce domu nebo bytu v sobě zahrnuje mnoho výhod. Především se pojí zlepšení technické stránky bydlení se stránkou estetickou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17607 (novesluzby.cz#23790)


Přidat komentář