Zateplování fasád - Hodonín

Že zateplování fasády není práce pro každého domácího kutila či dokonce naprostého amatéra, si ne každý uvědomuje. Tato práce vyžaduje odborné znalosti i zkušenosti a provádí se ve výškách, takže je i nebezpečná. Proto byste měli oslovit stavební firmu.

Zateplování fasád, čili obvodových plášťů domů a budov, je v posledních letech častější než dříve. Je to pouze drahá móda, nebo má zateplování své opodstatnění a stává se návratnou investicí? Přečtěte si více o důvodech pro zateplování a o tom, co vás v průběhu této akce čeká.

Co vše zahrnuje komplexní revitalizace panelových domů?

Mluvíme zde o výměně oken, zateplení obvodového pláště, lodžií a balkonů, střechy, snížení hlučnosti v bytech. Pojďme si tuto problematiku a její výhody přiblížit.

Úspora nákladů za vytápění Hodonín

Proč byste měli přistoupit k revitalizaci panelového domu?Přesvědčování ostatních vlastníků bytů nebude tak složité, pokud jim nadnesete veškeré informace, které nutnost revitalizace zdůvodní. V prvé řadě se jedná o výrazné snížení energetické náročnosti celé budovy, což samozřejmě zahrnuje i byty. A to o třicet až šedesát procent. Tepelné ztráty snížíte zateplením fasády, výměnou oken, zateplením střechy. Odstraněním tepelných mostů dosáhnete teplotní stability v každém ročním období i počasí. V letních měsících se místnosti v bytech nebudou přehřívat, v zimě budou dokonale izolovat teplo a nebude docházet i prochlazování obytných prostor. Tím, že umožníte topné soustavě pracovat na nižší výkon, navíc dosáhnete její delší životnosti.

Zlepšení protihlukových vlastností domu Hodonín

Při takto rozsáhlé akci, kterou je kompletní revitalizace panelového domu, dochází k efektu odhlučnění v bytech. Pokud se použijí zvukově izolační skla a potřebných zateplovacích materiálů, lze dosáhnout snížení indexu neprůzvučnosti až o třicet dB.

Prodloužení životnosti domu - zateplení Hodonín

Jak už bylo řečeno výše, zateplení kladně ovlivňuje i statiku domu, dokáže regulovat nepříznivé vlivy teplotních výkyvů, jako je například praskání zdí, a tím prodlužuje životnost budovy, a to o dvacet až dvacet pět let. Dalšími funkcemi a výhodami kompletní revitalizace domu je zvýšení estetického vzhledu, zvýšení tržní ceny domu a jeho bytových jednotek, eliminace vzniku plísní, snižuje se riziko kondenzace vodní páry na povrchu a celkově se zlepší komplexní stav domu. Nyní se budeme soustředit na průběh zateplování fasády domu.

Zateplování obvodových plášťů domu Hodonínsko

Hlavním a podstatným důvodem, proč se lidé rozhodnou pro zateplení fasády, je úspora energie. Při nedostatečné izolaci uniká drahé teplo doslova okny a vy jen platíte a platíte. Kromě úspory nákladů za vytápění poskytuje zateplení obvodového pláště další doplňující funkce.

Kvalitní provedení zateplení fasády Hodonín

Není třeba si dlouze vysvětlovat, že finanční náklady na zateplení fasády jsou vysoké a že provedené práce představují nevratný stav. Právě proto je ale nutné přistoupit k této akci maximálně zodpovědně, to znamená začít s výběrem zhotovitele důkladně a nic nepodcenit. Zateplení bude stát hodně peněz, mnozí čerpají úvěry ze stavebního spoření, či si vyřizují státní dotace, proto je třeba eliminovat předem možné chyby a nedostatky, kterých se dopouštějí jak investoři celé akce, tak stavební firmy, které zateplování provádějí. Jak probíhá zateplování fasády a jaké jsou jednotlivé fáze? Dozvíte se dále.

Audit stávajícího stavu domu Hodonín

Prvním krokem, který byste měli jako investor udělat, je nechat provést audit aktuálního stavu obvodového pláště vašeho do

mu, či panelového domu, a to z několika hledisek, přičemž vyčíslení nákladů na energii, které ročně zaplatíte, je samozřejmé. Za takový audit samozřejmě budete muset zaplatit, ale tyto náklady je třeba chápat jako součást investice. Neboť správné zhodnocení stavu je podstatným krokem pro to, abyste zvolili nejvhodnější řešení celé realizace.

Zpracování projektu zateplení fasády Hodonín

Projekt zateplení fasády popisuje problémy budovy a obsahuje návrh řešení a postup realizace. Jeho součástí je i posudek z hlediska tepelného, vlhkostního, statiky, hygienického a požárního. Obsahuje také výkresy zateplení a popis prací, které s touto akcí souvisejí. Je to například řešení hromosvodové soustavy, klempířské práce, které dokončují zateplovací práce na fasádě, a další. Pokud je tato přípravná dokumentace zkompletována, čeká vás jako investora vyřízení stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu.

Jak vybrat kvalitní firmu na zateplování Hodonín?

Stavební firma by se měla specializovat na zateplovací práce a sanace a revitalizace domů, stejně jako například firma pana Libora Blahy, a klást důraz na dlouhodobé záruky. Firma by měla detailně předem řešit postup prací i materiál, jeho jednotlivé součásti s uvedením kvality. Nic z toho by nemělo v cenové kalkulaci chybět. Pohlídejte si, aby dodávka prací zahrnovala i ony detailní práce, které se řeší nakonec zateplení, jako jsou zakládací a začišťovací lišty, skladování materiálu, klempířské práce, finální úpravy, atd.

Cenová nabídka stavební firmy musí samozřejmě řešit i termín realizace. Jak časové rozpětí v případě příznivého počasí, tak i rezervy v opačném případě, dobu na technologické přestávky pro správné pracování materiálu. Dodavatel se taktéž může odkázat na referenční stavby, které již realizoval, a které jsou jeho nejlepší vizitkou a vám, kteří se rozhodujete o volbě dodavatele, hodně napoví. Nic nepodceňte, platit to budete vy.

Ke kterým chybám může při zateplování docházet?

Špatnou funkci zateplení může způsobit zanedbání úpravy podkladu a jeho nerovnosti. Dále vysoká vlhkost v původní obvodové konstrukci, ke které nebylo přihlédnuto, a tedy nebyla řešena. Též by měly být odstraněny původní obklady, nástřiky, nátěry. Jinak se přistupuje k řešení zateplení různých místností, je rozdíl při zateplování koupelny, suterénu, či balkonové stěny.

Dále může nastat problém s hromosvodem, pokud při návrhu realizace tato záležitost nebyla předem vyřešena. Například se po provedení prací znovu nenapojí odpojené svody, zanedbají se spoje a může dojít ke vnikání vody, nepřichytí se důkladně nové konzoly a nakonec zapomenete nechat provést revizní zprávu. Při samotné realizaci může dojít k pochybení v průběhu klempířských prací, kdy nejsou správně provedené přesahy okapnic nového oplechování. Toto oplechování je třeba též kvalitně připevnit a dbát na již zhotovené výtokové otvory v okenních rámech.

Pokud se předem pečlivě informujete o možnostech revitalizace domu a jednotlivých druzích zateplování, včetně způsobu financování, vaše investice se vám vyplatí. Proto nepodceňte žádný detail a na celou stavební akci se odpovědně připravte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17593 (novesluzby.cz#23751)


Přidat komentář