Zateplení fasád Kolín

Jak zamezit, aby nedocházelo k energetickým, tepelným ztrátám objektu? Účinné řešení přináší kontaktní zateplení fasády, ať už polystyrenem, nebo vatou. Důležité také je vybrat si profesionální firmu, která využívá k zateplení výhradně kvalitní produkty.

Profesionální firma, kterou si vyberete pro zrealizování zateplení fasády, Vám nabídne komplexnost služeb. V prvé řadě dojde na obhlídku Vašeho objektu. Následně s Vámi firma probere jednotlivé možnosti a poradí Vám a nabídne to nejvhodnější řešení přímo Vám na míru. V neposlední řadě, ještě než přijde na samotnou montáž zateplovací fasády, firma vše potřebné změří a zpracuje Vám cenovou kalkulaci. V dohodnutý termín Vám firma dodá materiál, a zrealizuje vybranou metodu zateplení fasády.

Zateplení fasády Kolín - úspora nákladů na vytápění

Každý objekt vykazuje v menší či větší míře tepelnou ztrátu a také vlhkost. Na základě současné tepelné ztráty Vašeho objektu a současně na základně množství vlhkosti, Vám specializovaná firma doporučí nejvhodnější metodu zateplení. A to s cílem, abyste se mohli těšit z každoroční úspory nákladů za vytápění, ale také ze zlepšeného celkového mikroklimatu domova. Firmu si najměte nejlépe takovou, která používá ověřené kvalitní materiály, a může Vám předložit, že je znalá a zkušená v realizaci zateplení fasád, a to například prostřednictvím certifikátů.

Zateplení fasády Kolín – odhlučnění objektu

Vedle úspory nákladů na vytápění a zlepšení mikroklimatu domova se můžete také těšit z dalšího „přidaného“ bonusu navíc. Zateplení fasády se do jisté míry také postará o odhlučnění Vašeho objektu. Pokud jste se tedy například potýkali s tím, že Vás rušila projíždějící auta, kdy bydlíte v rušnější části města, nebo často slýcháváte štěkání psů apod., pak budete moci po zateplení fasády zaznamenat příjemnou změnu.

Kontaktní zateplení fasády na Kolínsku

Co si představit pod kontaktním zateplením fasády? Kontaktní zateplení fasády je často používaným a ověřeným způsobem jak efektivně zateplit fasádu. Izolantem může být polystyren, či minerální vata. Zvolený izolant se pevně připojí k fasádě. Fasádní polystyren je cenově dostupný, snadno se aplikuje a vykazuje dobrou opracovatelnost. Minerální vata je cenově výše, problematičtěji se aplikuje.

Kontaktní zateplení fasády nezpůsobuje plíseň

Rozhodnete-li se pro kontaktní zateplení fasády polystyrenem, můžete si být jisti, že nejenže ušetříte, ale současně Váš dům bude volně dýchat, tj. nedojde ke vzniku vlhkosti, která by měla za následek vznik plísní. Fasádní systém provedený kontaktní metodou, je možné přirovnat k určité ochranné obálce, která umožňuje, aby v ní volně proudil vzduch. Díky tomu není možné, aby došlo „k zapaření“, vzniku vlhkosti a plísní. Fasáda Vašeho domu bude volně dýchat, přestože bude profesionálním způsobem zateplená.

Jaký je postup zateplení fasády

Jak probíhá kontaktní zateplení fasády? Nejprve je třeba připravit povrch. Ten musí být suchý, pevný, bez jakýchkoli nečistot. Dojde také k odstranění hromosvodů, větrací mřížky aj. Poté se přistoupí k penetraci, která umožní lepší přilnutí podkladu i lepící vrstvy. Poté dojde k samotné montáži izolačních desek. Desky se kotví za pomoci hmoždinek a na rohy fasády se použijí rohové lišty. Rohové lišty nejsou žádnou zbytečností. Mají za úkol zpevnit roh fasády, čímž ji chrání před případným poškozením. Jakmile je montáž dokončena, firma přistoupí k přestěrkování, kdy do stěrkového tmelu použije perlinku. Jakmile bude stěrka dokonale vyschnuta, může se přejít k omítnutí fasády. I zde se můžete setkat s tím, že firma opětovně použije penetraci před samotnou omítkou, aby došlo k zlepšení přídržnosti a zároveň snížení nasákavosti podkladu. Jakmile je penetrace dokončena, firma zatmelí spáry okolo oken za pomoci tmelů. Současně se provedou klempířské práce, tj. opětovné navrácení hromosvodů atd. Finální omítka, ke které firma přistoupí, bude fasádu chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, a současně plní funkci estetickou.

Cena za zateplení fasády Kolín

Zateplení fasády Vám přinese větší tepelný komfort a současně každoroční úspory za vytápění objektu. Než se však budete moci těšit z první finanční návratnosti, je třeba zateplení fasády zrealizovat, respektive do zateplení zainvestovat. Možná, že právě cena je tím jediným parametrem, který Vás od realizace doposud odrazoval. Firmy, které se zabývají zateplením fasády, mohou mít na svých webových stránkách uvedenou orientační sumu, kterou můžete za provedení zateplení fasády očekávat. Uvedená cifra však může být značně zavádějící, zkreslená. Nelze totiž přesně stanovit obecnou cenu pro všechny objekty. Každá stavba se totiž může lišit hned v několika ohledech. A krom toho jsou zde i individuální požadavky majitelů objektů. Ještě tedy, než se rozhodnete oželit zateplení fasády, protože se Vám zdá příliš drahé, určitě kontaktujte vybranou firmu, a nechte si stanovit přesné nacenění. Přesnou kalkulaci je možné provést po změření, ale i vyjasnění podrobností.

Parametry, které udávají cenu za zateplení fasády

Které parametry udávají, jaká bude konečná cena za zateplení fasády Vašeho objektu? V prvé řadě je to samozřejmě množství v m2, kolik se bude zateplovat. Dalším rozhodujícím parametrem je druh materiálu, který převažuje v obvodových zdech. Jiná cena může být u plné cihly, duté cihly, tvárnice, škvárové tvárnice, betonu, kamenu, dřeva aj. Pak je tu další nezanedbatelný fakt, a to tloušťka obvodové zdi objektu. S tloušťkou obvodové zdi pak také souvisí, jakou Vy sami budete chtít, aby byla tloušťka tepelné izolace. U zateplení fasády také máte možnost se rozhodnout, zda budete chtít současně zateplit sokl. Tepelná izolace na soklovou část se provádí buď extrudovaným polystyrenem, či tvrzeným polystyrenem. S tím opět souvisí Vámi požadovaná tloušťka tepelné izolace, tentokráte na sokl. A když jsme již u tepelné izolace, pak se cena také odvíjí od druhu tepelné izolace, který Vám firma pro kontaktní zateplení doporučí, či si sami vyberete. Již v úvodu jsme zmínili, že se nejčastěji můžete setkat s fasádním polystyrenem, ale také šedivým polystyrenem, či fasádní vatou. A v neposlední řadě jsou zde ochranné rohové lišty, které se používají kolem dveří, oken, rohů. Zapomenout bychom také neměli na omítku, kterou budete chtít, ať už akrylátová, silikonová, silikátová, silikonsilikátová aj. Sami tedy vidíte, že cenu udává množství faktorů, které mohou cenu posunout od obecně stanovené směrem nahoru, ale i dolů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17827 (novesluzby.cz#24233)


Přidat komentář