Výtahy Cheb - montáže, servis

S výtahy se člověk setkává téměř na každém kroku, ať již v nákupním středisku nebo v obytném domě. Aby byl jejich provoz bezpečný a spolehlivý, je nutná instalace a pravidelný servis profesionální firmou.

Které výtahy jsou rizikové?

K nejčastějším rizikům, které jsou spojené s provozováním výtahů, jsou ty, které nejsou opatřené dveřmi, tam, kde nefungují uzávěry dveří, které jsou opatřeny Výtahšpatnými zachycovači nebo vybaveny nevhodnými omezovači rychlostí, dále sem spadají výtahy se špatnými nárazníky a rizikem je i výtah s nedostatečnou komunikací v případě uvíznutí ve výtahu. Jde o rizika, která jsou hodnocena jako střední nebo nejvyšší. Pokud by na tyto problémy přišla inspekce, má majitel či provozovatel takového výtahu zaděláno na pořádný problém. Zcela jistě si umíte představit, že je dosti nepříjemné uvíznout ve výtahu, kde není možnost dovolat se pomoci. Stejně nebezpečný a nepohodlný je výtah, který není opatřený dveřmi a ve kterém se může nějaký předmět zachytit mezi jedoucí klecí a stojící šatní stěnou.

Jaké jsou výtahové statistiky?

Závady výtahů nejsou způsoby pouze nevhodným způsobem jejich užívání a servisem, který je ve velké části případů opomíjen, ale také chybami projektantů. Až celých 60 % výtahů se potýká se špatnou přesností zastavování, 80% výtahů je vybaveno nevhodným zastavovacím zařízení nebo žádným a až 80% výtahů má nebezpečně zajištěné šachetní dveře. Obecně lze tvrdit, že drtivá většina výtahů, které byly montované před rokem 1999, což není tak dávno, jsou nevyhovující. Pokud hledáte firmu, která se zabývá výrobou, montáží a servisem výtahů, hleďte na to, aby se jednalo o skutečné profesionály, kteří jsou držiteli potřebných certifikátů, kteří postupují dle závazných norem a nařízení, kteří své práci rozumí a mají v daném oboru bohatou praxi.

Podle jaké normy je výtah provozován?Zdvihací zařízení

Výtahy určené k přepravě osob a nákladů se řídí ČSN 4002. Tato norma stanoví, že výtah musí podléhat pravidelným prohlídkám výtahů, i inspekčním prohlídkám. Rekonstrukce starého výtahu, která spočívá ve výměně technologií, vyjde ale jeho majitele zhruba na půl milionu korun. Nový výtah může stát až jeden a půl milionu korun. Samozřejmě vždy záleží na druhu a typu výtahu, na jeho účelu, velikosti, vybavení, funkcích a firmě, která výtah vyrábí a montuje.

Modernizace výtahů Chebsko

Výtahy patří k podstatným částem domů, administrativních budov, úřadů, firem, nemocnic, škol a jiných zařízení. Bez výtahů se mnoho lidí neobejde. Jejich existence a funkčnost je velmi důležitá např. při rozhodování o koupi bytu v domě. O byt, v jehož domě dosud výtah nainstalován nebyl, není velký zájem, především, nachází-li se byt ve vyšším poschodí. Modernizace výtahů v panelových domech, nebo montáž výtahů v domech, kde dosud výtahy chybí, jsou stále aktuálním tématem. Výtah patří samozřejmě k logickému vývoji sociálních potřeb a nově postavené budovy jsou vždy vybaveny i výtahy. Modernizace starého výtahu představuje montáž původního výtahu a výměnu za nový. Málokterý majitel domu je schopen vynaložit finanční prostředky na koupi zcela nového výtahu a proto častěji dochází k postupným a opakujícím se modernizacím. Častokrát se však jedná pouze o krátkodobé řešení, které se ve finále celkově prodraží a technický stav výtahu je neefektivní. Správným řešením po technické stránce je kompletní modernizace výtahu včetně výtahové šachty.

Modernizace výtahu však nějaký ten den až týden trvá a je proto nutné dočasně přijat taková opatření, aby byli obyvatelé domu se po tuto dobu bez výtahu schopni obejít. Při modernizaci je nutné počítat se stavebních ruchem, neboť se bude v domě vyskytovat a pohybovat více lidí, používat se materiál, zvýší se prašnost a hluk. Po ukončení modernizace však budou všichni s výslednou prací spokojeni a nový výtah, který bude mít nejen nové a bezpečné funkce, ale také novou tvář, bude sloužit po dalších několik desítek let v perfektním stavu.

Montáž nových výtahů v bytových domech Cheb a okolí

V naší republice existuje stále mnoho čtyřpodlažních bytových domů, které nejsou opatřeny výtahem. Stejně jak existuje i mnoho rodinných domů o více podlažích, kde by se jistě výtah také sešel. Vše je samozřejmě otázkou prostoru a peněz. Někteří lidé až po dokončení výstavby usoudí, že by bylo přece jen vhodné výtah od objektu následně doplnit. Pro jeho umístění se využívají vnitřní dispozice uvnitř schodiště nebo se přistaví šachta v exteriéru budovy. Zástavby výtahu do již postavených domů jsou často unikátním řešením kvůli omezeným stavebně dispozičním řešením. Z toho důvodu je velmi důležitá důkladná příprava projektu, které se můžou věnovat pouze skuteční odborníci na danou problematiku. Běžně se používají šachty zděné, ocelové, betonové, které jsou opláštěné cementopískovými nebo sádrovláknitými deskami, nebo které jsou prosklené bezpečnostním sklem. Návrhy šachet je nutné provést podle ČSN 247210.

Servis výtahů Chebsko

Výtahy jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením, u kterých musí být zajištěn řádný servis podle** ČSN 274002 a ČSN 274007**. Odborné firmy zabývající se servisy výtahů řeší jak opravy, tak i údržbu výtahů, včetně preventivní péče o výtahy. Odborná prohlídka výtahů by měla probíhat v 3 měsíční lhůtě, odborná zkouška pak jednou za 3 roky. Odborník popíše stav zařízení a doporučí případně zjištěné potřebné opravy a seřízení výtahového zařízení tak, aby byl výtah v naprostém pořádku a bezpečný.

Odstranění závad výtahu a inspekční zpráva Cheb

Inspekční zprávy jsou klíčem k odstranění závad na starých výtazích. V inspekční zprávě jsou vždy uvedeny termíny, ve kterých je nutné nejpozději zjištěné závady a rizika odstranit. Ne všechny problémy se vyřeší vyhotovením inspekční zprávy. Plnou zodpovědnost za provoz výtahu nese vždy podle současných norem dodavatel výtahu, který zodpovídá i za případná rizika. Samozřejmě vše záleží na zacházení s výtahem, na jeho pravidelné údržbě, servisu, prohlídkách a dodržování zásad a norem. Mnoho povinností plyne i majitelům a provozovatelům výtahů a tyto je potřeba také upozornit na to, že neznalost zákona neomlouvá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17758 (novesluzby.cz#24074)


Přidat komentář