Výškové práce - Brno

Asi každý podnikatel by rád zvýšil počet svých zákazníků a celkově zviditelnil svoji firmu. Dobrým prostředkem je již z dálky viditelný reklamní nápis na stěně domu či jeho štítu. Díky odborné firmě je možné mít takovou reklamu i na těžko dostupném místě.

Profesionální práce ve výškách Brno a okolí

Jak již název výškové práce napovídá, jedná se o práce, které se provádějí ve výškách na těžko přístupných místech bez nutnosti stavby lešení. Specializované firmy, jež se touto činností zabývají, používají k práci ve výškách nejrůznější techniku, jako jsou speciální zabezpečené** vysokozdvižné pracovní plošiny** nebo horolezecké techniky. Pracovníci, jež používají horolezeckou techniku, musí navíc disponovat speciálním platným certifikátem a musí splňovat přísné bezpečnostní předpisy. Výškové práce nacházejí své uplatnění například při odklízení sněhu v zimním období ze střech, při mytí oken u výškových budov, při rizikovém kácení stromů nebo při tvorbě reklamních nápisů na fasádách a při mnoha dalších činnostech. Pokud byste rádi zviditelnili Vaši firmu dobře viditelným reklamním nápisem na fasádě domu, je vhodné oslovit zkušenou odbornou firmu, která se touto činností zabývá.

Výškové práce - Brno

Jak je již výše uvedeno, pokud si přejete zviditelnit vaši firmu kvalitně a profesionálně vytvořenou reklamou na fasádě domu, je nutné oslovit profesionální firmu. Mezi takové opravdu profesionální a zkušené firmy patří i firma pana Ing. Radka Bolfa. O jejích zkušenostech svědčí fakt, že svou první reklamu realizovala již v roce 1994. Reklamní nápisy tvoří firma pana Ing. Radka Bolfa nejen na klasických fasádách domů, ale také ve** velkých výškách na špatně dostupných místech za pomoci horolezecké techniky**. Díky horolezecké technice není nutné stavět klasické lešení. Pokud vás nabídka firmy zaujala, nahlédněte na její internetové stránky: http://www.bolf.nasiti.cz, kde se o jejích službách vše potřebné dozvíte.

Firmu pana Ing. Radka Bolfa naleznete na adrese: Myslbekova 2882/1, Brno-Židenice, 615 00. S firmou se můžete spojit také prostřednictvím e-mailu:** bolf@nasiti.cz** nebo telefonicky na čísle: +420 775 180 165.

výškové práce

Reklama na fasádě domu Brno

Pokud chcete mít reklamu Vaší firmy dobře viditelnou, která upoutá zrak mnoha lidí, je nutné ji umístit na opravdu viditelné místo. Mezi taková místa zcela nepochybně patří velké plochy fasád domů, štíty domů apod. Reklama na fasádě domu nebo** průmyslového objektu** zcela jistě posílí povědomí o vaší firmě a firemním logu. Ideální je, když je taková reklama umístěná ve větší výšce, díky čemuž bude viditelná i z větší dálky. K provedení nápisu na fasádě domů je nutné oslovit profesionální a zkušenou firmu, která se touto činností dlouhodobě zabývá. K aplikaci nápisů a maleb na zdi domů se musí používat vysoce kvalitní fasádní barvy, přičemž se často využívá šablony. Pracovníci, jež se tvorbou takových nápisů a reklam zabývají, musí být zruční, musí mít určité umělecké cítění a musí mít také základy písmomalířství. Na těžko dostupných místech se často využívá k tvorbě reklamních nápisů horolezecká technika, jež je obvykle levnější, ale je možné použít i výškové plošiny nebo lešení.

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky na Brněnsku

V některých případech je nutné při výškových pracích nutné použít horolezeckou techniku. Horolezecká technika má oproti ostatním technikám mnohé výhody. Horolezeckou techniku je možné použít při různých pracích, oprav a udržovacích pracích i v opravdu velkých výškách, kdy se může jednat o výškové budovy, věže, komíny apod. Velkou výhodou této techniky je také to, že je obvykle mnohem levnější, než použití výškové plošiny a je i rychleji použitelná. Při horolezecké technice je víceméně použito jen speciální k tomu účelu určené** lano a slaňovací sedák**, uzpůsobený k výškovým pracím. Jedná se o činnost, která nikoho nějak neomezuje, je nenápadná a není potřeba nikterak omezovat provoz budovy ani okolí. Své využití nachází v místech, kde není možné plošinu nebo lešení použít. V zimních měsících je například možné díky horolezecké technice shazovat nebezpečný sníh či led ze šikmých střech. Firmy, zabývající se výškovými pracemi za pomoci horolezecké techniky, jsou schopné provést opravdu pestrou paletu různých prací, od mytí oken, opravy fasád, natěračských prací až třeba po tvorbu reklamních nápisů. U posledně jmenovaného je vždy lepší oslovit specializovanou firmu, která se na tvorbu reklamy a nápisů na fasádách zaměřuje. Při výškových pracích pomocí horolezecké techniky je nutné mít platný certifikát opravňující k této činnosti a dodržovat** přísná bezpečnostní opatření**.

Výškové práce pomocí vysokozdvižné plošiny Brno

V některých případech, kdy to charakter práce ve výškách vyžaduje, je vhodnější horolezeckou techniku nahradit** vysokozdvižnou plošinou**, případně montáží lehké hliníkové konstrukce. Může se jednat zejména o případy, kdy je potřeba k práci ve výškách neúměrného nákladu na 1m2, těžkých břemen, apod. Může se jednat například o zateplování budov, rozsáhlejší stavební úpravy, o montáž velkých billboardů, práce na elektrickém vedení, a mnohé další. V některých případech se také může stát, že vynaložené náklady na výškového specialistu by v konečném důsledku výrazně převýšily náklady za pronájem výškového zařízení a obsluhu. Použití těchto vysokozdvižných plošin a lešení je náročnější na čas a také do určité míry může omezit kolemjdoucí či projíždějící auta. I zde je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnost práce.

výškové práce na budově

Kdy práce ve výškách nachází své uplatnění

Většina typů** prací ve výškách** je již výše v článku zmíněna, ale pro úplnost je dobré se o některých ještě zmínit. Jak je uvedeno, mezi velice specifické a vysoce odborné činnosti patří tvorba reklamních nápisů a reklam ve vysoko položených a těžko dostupných místech, např. na fasádách domů, komínech, věžích, apod. kdy je třeba mimo jiné umět pracovat s barvami a mít znalosti z písmomalířství. Avšak i další práce ve výškách, zejména za pomoci horolezecké techniky, vyžadují široké odborné znalosti z mnoha řemeslných odvětví, jako je lakýrnictví, natěračství, pokrývačství apod. Konkrétně se jedná například o opravy a čištění omítek, jejich penetrace a nátěry, nátěry a opravy střech, malby v interiérech, nátěry a demontáže ocelových konstrukcí, opravy komínů a mnoho dalšího. Své využití nacházejí práce ve výškách i při různých udržovacích pracích. Mezi takové práce patří odklízení nebezpečného sněhu a rampouchů, mytí oken a skleněných plášťů budov, čištění okapů, opravy fasád, apod. Některé firmy, zabývající se touto činností, jsou schopné provést například aranžovaní vánoční výzdoby, zajistí pomocí horolezců natáčení z výšky různých společenských akcí, fotodokumentaci a mnoho dalšího.

Na co je třeba dát pozor při výškových pracích

Pokud byste rádi zviditelnili svoji firmu a měli** firemní logo na fasádě domu**, je nutné oslovit firmu, zabývající se výškovými pracemi. Při výškových pracích, zejména pomocí** horolezecké techniky**, je nutné, aby pracovníci disponovali potřebným certifikátem, který je k této činnosti opravňuje. Obdobně to platí i u zařízení a horolezecké výbavy, kdy se musí jednat o certifikované zařízení bez prošlé doby platnosti. Takové vybavení se musí pravidelně a poctivě kontrolovat, zda nedošlo k nějakému poškození. Je nutné pravidelně kontrolovat a obměňovat zejména lana, sedáky, karabiny a další vybavení horolezce. Jak je již několikrát zmíněno, při výškových pracích je nutné bezpodmínečně dodržovat bezpečnost práce, aby nedošlo k žádným mimořádným událostem. Při výběru vhodné firmy je dobré hledět nejen na cenu služeb, ale také na její reference, zkušenosti, vybavení, apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17820 (novesluzby.cz#24212)


Přidat komentář