Výkopové a úklidové práce - Ostrava

Stavba domu zahrnuje mnoho různých činností. Základem pro ni jsou výkopové práce, díky nímž napojíme naši nemovitost na inženýrské sítě. Kvalitní přístup do našeho domu oceníme hlavně v deštivém a zimním počasí.

Přípravné a dokončovací stavební práce Moravskoslezský kraj

V souvislosti se stavbou domu budeme potřebovat i jiné doplňkové činnosti. Z těchto přípravných a dokončovacích stavebních prací využijeme nejspíše výkopy pro instalaci vysokého či nízkého napětí, telefonního vedení nebo osvětlení. Technická rekultivace a úprava terénu jsou taktéž důležité pro konečný vzhled stavby. Ten můžeme ještě umocnit pokládkou vhodné dlažby. Rovněž udržování prostředí prostor domu a přilehlých pozemků v čistotě je nutné pro to, abychom jsme se v naší nemovitosti cítili skutečně dobře.

Demoliční činnost nás zbaví nepotřebných a nevyužívaných budov a uvolní pozemky pro lepší využití. Demolici lze provádět odstřelem nebo mechanicky pomocí koule nebo bouracích hydraulických nůžek. Ocelové skelety budov lze řezat pomocí autogenu.

Zemní práce, úprava terénu, hloubení základů

K základním zemním pracím patří hloubení základů a následná úprava terénů. S tím souvisí i velkoobjemové přesuny zeminy a skrývkové práce. Výkopové práce jsou důležité při instalaci služeb spojených s využíváním nemovitosti. Pomocí nich napojíme náš dům na inženýrské sítě a zaručíme tak dodávku vody nebo plynu. Pomocí výkopů si můžeme vybudovat bazén nebo studnu.

Bagr - pomocník při výkopových pracích

Při výkopových a zemních pracích je nezbytným pomocníkem bagr. Tento stroj se skládá z podkopu s pracovním zařízením (lžíce), kabiny s pracovištěm obsluhy a podvozku. Dnes se můžeme setkat s různými druhy bagrů. Nejrozšířenějším jsou hydraulická rypadla. Jejich jednotlivé funkce jsou ovládány pomocí hydraulických válců. Lanový bagr má lžíci zavěšenou na lanech, které ovládají její pohyb při těžbě. Může taktéž používat vlečný koreček nebo drapák. Oproti hydraulickým rýpadlům má větší dosah. Jeho nevýhodou je však nepřesnost a pomalost. Proto se s ním již nesetkáváme ve stavebnictví, ale spatřit jej můžeme ještě například při těžbě písku. V členitém terénu své využití našel kráčivý bagr, který je vybaven čtyřmi hydraulicky ovládanými nohami, z nichž každá může být ovládána nezávisle. Velikost dnešních rýpadel se různí. Svou oblibu hlavně při napojování inženýrských sítí našly minibagry. Podle druhů pohybu dělíme rýpadla na pásové a kolové. Mohou být však umístěna na korbách nákladních automobilů.

Zednické práce, obklady, omítky, sádrokartony

Dnešní práce zedníků jsou kromě vlastní stavby zdí především obkladačství, omítkářství a sádrokartonářství.

Obklady vnitřní a venkovní

Obklady dělíme na vnitřní a venkovní. Nejčastěji se jedná o keramickou desku, ale obkladačky se vyrábějí také ze skla, kamene nebo plastu. Setkáme se s nimi především v koupelnách, kuchyních a toaletách. K dříve nejrozšířenějším rozměru 15 x 15 cm se v poslední době přidaly i další velikosti například 20 x 25 cm a 25 x 33 cm. Vnitřní obkladačky jsou citlivé na teplotu a v mrazech je nebezpečí odprýskání glazury. Některé druhy mají zvláštní dekorace. Patří k nim listely, které jsou bohatě zdobené a jsou páskového tvaru. Při jejich pokládání se kombinují různé velikosti. Bombato je podobný listelám, avšak má reliéfní dekoraci. Inzerto neboli také celoplošný dekor rovněž spojuje obkladačky jiných rozměrů. Asi nejznámější sestavou je mozaika, která vzniká obložením různobarevných čtvercových obkladaček malých rozměrů. Nejčastěji jde o kousky o velikosti od 2 x 2 cm do 10 x 10 cm.

Omítky vnitřní a venkovní

Podobně jako u obkladů se i u omítek setkáváme s vnějšími a vnitřními. Vytváří nám rovný a hladký povrch stěn a stropů. Omítky nám také kryjí elektrorozvody a vodovodní a odpadní potrubí. Běžné druhy se zhotovují z malty. Ta vzniká smícháním vody s vápnem, pískem případně cementem. Dnes se však více využívají speciální omítkové směsi pro svou jednodušší přípravu. Ty stačí pouze rozmíchat ve vodě. Vnitřní omítky obsahují několik vrstev.  Úplně vespod přímo na zdivo se nanáší cementový postřik. Pokud omítka na svém podkladě nedrží, což může být například u betonového překladu, překrýváme jej před omítáním kovovým pletivem. To lze doplnit o nalisované kousky cihlářské hlíny, čímž se zvýší jeho pojivové vlastnosti. Cementový postřik se nanáší nerovnoměrně, aby zdrsnil povrch. Na něj se pokládá jádrová omítka. Její tloušťka může mít i několik centimetrů. Tato vrstva nám slouží k vyrovnání povrchu. Svrchní omítkou je pak štuk. Jemná štuková malta vyhladí povrch tak, aby byl připraven pro nátěry, malbu nebo tapety. Keramické obklady se pokládají přímo do jádrové omítky.

Venkovní omítky musí být odolné vůči změnám teplot a povětrnostním vlivům. Proto u nich štuková vrstva obsahuje více cementu a hrubší zrnitost písku. Máme také speciální druhy omítek. Na rentgenových pracovištích se používají barytové typy. Omítky s příměsí slídu mají dobré protipožární vlastnosti. Při sanacích domů jsou nejvhodnější druhy s porézní strukturou. Takové to omítky rovněž dokážou tlumit hluk. K tepelným izolacím se přidávají materiály málo vodící teplo, jakými jsou například polystyren nebo perlit. Štukatérské druhy si déle drží svůj tvar tak, aby z nich bylo možno vytvářet ozdobné prvky.

Sádrokarton - pevnost, dlouhá životnost, dobrá izolace

Sádrokartonové desky se používají ke stavbě vnitřních stěn a stropů. Skládají se z dvou papírových kartonů, mezi které je vložena sádrová hmota. Místo papíru může být použit také laminát, který zabraňuje tvorbě plísní. Hlavní výhodou sádrokartonu je rychlá a snadná konstrukce. K dalším jeho kladným vlastnostem patří lehká tvarovatelnost, pevnost, jednoduché řezání, dlouhá životnost a dobré izolační vlastnosti.

Kamenná dlažba, dlažba z žuly, mramoru

Dlažba nám umožňuje snadnější pohyb ve venkovních prostorách a zkrášluje pozemek kolem naší nemovitosti. Zpravidla na ní využívá kámen, ale lze použít i jiné materiály například betonové či keramické dílce nebo cihly. Z kamenů se k dláždění využívá žula, mramor, vápenec, pískovec, čedič andezit, břidlice a travertin. Dlažební kostky však mohou být i betonové nebo dřevěné.

Úklidové práce

Pravidelná údržba našeho domu či bytu je také důležitá. Ne každý má čas a chuť se po náročném pracovním dnu pustit večer do úklidu a toho málo volného času, který mu zbude o víkendu, chce věnovat svým koníčkům nebo rodině. Naštěstí existují firmy, které se o pořádek našeho domova postarají. Navíc často disponují technickým vybavením, které my nemáme. To platí třeba u čištění koberců. Nabídka jejich služeb nejčastěji zahrnuje zametení a vytření schodiště, utření prachu ze zábradlí a madel, zametení a vyklepání rohoží a úklid sklepních prostor.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17391 (novesluzby.cz#23461)


Přidat komentář