Voda, plyn, topení - Plzeň

Kvalita domovních rozvodů ovlivňuje nejen fungování celého domu, tedy komfort bydlení nebo užívání pracovních prostor, ale i vaši peněženku. Proto je vhodné provádět pravidelné revizní kontroly, a případně přistoupit k modernizaci rozvodů.

voda, plyn, topení

Nové rozvody jsou moderní, úsporné, funkční a dodávají zdravou vodu. Ty starší jsou na tom různě. Jak, to zjistíte nejlépe pravidelným prováděním revizních kontrol odborníkem. Ten zjistí stav vašeho rozvodu a doporučí, co a jak je potřeba upravit, vyměnit nebo zmodernizovat. Pravdou je, že každý instalační rozvod po určitém čase vyžaduje opravu, nebo i kompletní rekonstrukci. To záleží na materiálu, ze kterého je proveden, a pak na tom, kolik chcete za vodu, plyn a vytápění platit. Starší systémy jsou jen málo úsporné. Ty moderní mohou uspořit až 60% ročních nákladů na provoz domu. U nově postavených domů, zejména těch pasivních a nulových je to však mnohem více. Ani starší domy však nemusejí zbytečně platit vysoké náklady za provoz. Stačí, když** revizní technik** projde celý systém a na základě zjištěného stavu doporučí a nabídne možnosti, které usnadní a mnohonásobně zlepší a zlevní majitelům život.

Voda, plyn, topení – Plzeň

Montáže a revize rozvodů plynu, vody a topení provádí firma pana Jaroslava Opata. Jde o prověřenou firmu, která má za sebou celou řadu zkušeností, referencí i spokojených zákazníků. Výhodou firmy pana Jaroslava Opata je především to, že ke každé zakázce přistupuje individuálně, poctivě a snaží se najít ten nejvhodnější způsob řešení daných problémů. Nic tedy nenutí, ale řeší společně s majitelem a s nabídkou znalostí moderních materiálů i technologií daný problém. To vede k efektivním a opravdu fungujícím rozvodům, které slouží po mnoho dalších let. Navíc firma pana Jaroslava Opata vždy dodržuje sjednané termíny. Montáže a revize rozvodů plynu, vody a topení si můžete objednat přímo na adrese provozovny firmy** Jaroslav Opat, Lesní 367, Plasy, 331 01**, nebo pomocí e-mailové adresy j.opat@volny.cz, či telefonního čísla +420 606 839 196.

Moderní rozvody – Plzeň

voda, plyn, topení

Současná nabídka materiálů a technologií umožňuje snížit výdaje na provoz domu na minimum. Pokud stavíte nový dům, půjde nejspíš o nízkoenergetický nebo pasivní či nulový, který počítá s využitím alternativních technologií, které mají nejnižší možné náklady. Takovéto technologie počítají s ohřevem vody solárními panely, s využitím tepelného čerpadla, rekuperace, anebo podlahového topení. Přitom všechny tyto systémy se spolu** kombinují** tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti za minimálních nákladů. Z uvedeného jasně vyplývá, že kvalitní instalatérské rozvody nezvládne nikdo svépomocí. Zde jsou vždy důležití odborníci, kteří nejdříve provedou instalace, zkoušky a následně vystaví i** revizní zprávu.**

Rekonstrukce instalačních rozvodů Plzeň

U nových rozvodů vše končí revizí, u těch starších to revizí začíná i končí. Základem je tedy** kompletní revizní zpráva,** která zjistí stav současných rozvodů a zařízení a navrhne řešení, která ozdraví celý systém a zlevní jeho provoz. Nejčastěji se provádí takzvaná zdravotní instalace. Jde o kompletní řešení rozvodů vody, kanalizace, plynu, včetně instalace umyvadel, záchodů, baterií, a to vše v moderním úsporném provedení. Většinou se k tomu připojuje také rekonstrukce otopného systému. Zde často dochází k propojení ohřevu vody s otopným systémem, který se doplní některou alternativní technologií, jako je například solární systém.

  • Jaroslav Opat
  • Tel: +420 606 839 196
  • E-mail: j.opat@volny.cz

voda, plyn, topení

Rozvody vody a kanalizace Plzeň

Starší rozvody vody mívají dva základní problémy. Ten první je hlučnost při napouštění vody i jejím vypouštění do kanalizace, tím druhým je nekvalitní voda. Starší rozvody totiž postrádají nejen dostatečnou** izolaci**, ale i kvalitní trubky. Staré trubky, jsou většinou železné a zanášejí se, a tudíž do vody uvolňují více železa než je zdrávo. Tuto vodu pak uživatel pije, a pije-li ji dlouhodobě, může mít negativní dopad na jeho zdraví. Moderní rozvody využívají trubek plastových, nebo měděných. Plastové trubky jsou levnější, a přitom jejich životnost i zdravotní nezávadnost je vynikající. Navíc mají plastové trubky nový unikátní způsob spojování, což jim zajištuje možnost pozdějšího rozebrání, nebo rozšíření. Nelepí se ani nepájí. Spoje jsou pro teplou i studenou vodu, stejně tak i odpady mezi sebou flexibilně propojeny systémem gumových kroužků, které chrání speciální mazivo. Kromě toho jsou všechny rozvody perfektně izolované, což znamená, že jsou tiché, a úsporné. Ano, izolace přináší i úspory. Studená voda se při procházení trubkami neotepluje, a horká neochlazuje. Není tedy zapotřebí dlouhého odpouštění vody ani neustálého přihřívání.

Rozvody plynu, plynařské práce na Plzeňsku

Starší rozvody plynu se vedly vždy na povrchu. Moderní materiály umožňují vedení pod omítkou. To znamená, že trubky nijak nehyzdí interiér, přitom jsou zcela bezpečné. Pro rozvody plynu se využívá dnes také měděných trubek, ale i speciálních plastových, které mají atesty pro rozvody plynu. Tyto trubky plně nahradí ty starší a zároveň zajišťují naprostou bezpečnost domu i obyvatel. K jejich kladům patří to, že nekorodují, ani nijak jinak nechátrají, a je možné je běžně spojovat s dalšími materiály, včetně kovů. Přitom nedochází k žádným únikům plynu. Vysoká je i jejich životnost. Součástí plynových instalací je domovní rozvod zemního plynu, připojení domovní plynové instalace na veřejný plynovod, instalace plynoměru a připojení plynových spotřebičů, včetně nezbytné tlakové zkoušky a revize, kterou dokladuje revizní zpráva.

  • Jaroslav Opat
  • Tel: +420 606 839 196
  • E-mail: j.opat@volny.cz

Rozvody vytápění, topenářské práce Plzeň

Většina starších rozvodů otopného systému byla vedena v hodně tlustých trubkách. Tak trvalo velmi dlouho, než se ohřála voda v otopném systému a začalo být v objektu teplo. Navíc tyto trubky byly vedeny na povrchu a tak kazily vzhled interiéru.** Moderní rozvody otopných systémů** jsou velmi tenké, což znamená teplo téměř okamžitě, a jsou z materiálů, jako je měď nebo moderní plast. Plast je výhodný nejen z hlediska ceny, ale zejména z důvodu, že je tvárný, je možné ho vést pod omítkou, spojit s různými druhy materiálu, má dlouhou životnost a je přímo vyvinut a testován pro otopný systém. Plastové rozvody jsou navíc vhodné pro téměř pro všechny druhy otopných systémů.

Revize instalačních rozvodů Plzeňsko

voda, plyn, topení

Každý instalační rozvod potřebuje pro své spuštění a připojení k síti revizní kontrolu a revizní zprávu, která je dokladem o jeho bezchybné funkčnosti. Tato první revize však nemůže zůstat jako jediná. Revizní kontroly je třeba pravidelně opakovat. Intervaly jsou dány zákonem. První revizní kontrola u novostaveb i rekonstrukcí většinou obsahuje nejen revizní zprávu, ale i zprávu o tlakové zkoušce, zprávu o topné zkoušce, a také revizi od kominíka. Nejjednodušší revizní zpráva je u vody a odpadů. Revizní zpráva je zapotřebí také při výměně staršího kotle za modernější nízkoenergetický.

Odborníci – instalatéři – Plzeň

Voda, plyn, topení, to jsou instalační rozvody, které potřebují profesionální odborníky, kteří mají potřebné znalosti, atestace i povolení. U profesionální firmy je zajištěna nejen perfektně odvedená práce, ale i veškeré potřebné doklady, které po vás mohou vyžadovat instituce, jako je obecní úřad, stavební úřad, požárníci, nebo dokonce i pojišťovna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17925 (novesluzby.cz#24371)


Přidat komentář