Vedení účetnictví - Olomouc

Nejen konec roku představuje pro firmy řadu povinností, spojených s vedením jejich účetnictví. V tomto případě není prostoru a času pro dělání chyb. Velmi snadno by se nesprávně vedené účetnictví odrazilo v samotné prosperitě firmy.

Čeho jiného by se měla podnikají osoby „chytit“, než právě dat. Dat o stavu hospodaření. Podle nich může stanovit prvotní strategii firmy, cíle i cesty, jak se k cílům dopracovat. Rok je však velmi dlouhá doba a konkurenční tlak sílí čím dál více. Čekat na informace o stavu hospodaření, které například obdržíte jednou za půl roku, Vám jen těžko umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci uvnitř Vaší firmy, ale i na podnikatelském trhu.

Zpracování účetnictví profesionály Olomoucko

Říkáte-li si, že se na nikoho jiného nemůže spolehnout, jen na sebe samotné? Jenže, co když nejste znalí a zkušení v oblasti účetnictví, mezd, daní? A i kdyby, skutečně budete mít tolik času, abyste firmu řídili, vedli, a ještě k tomu spravovali účetnictví a vše okolo? Nebylo by lepší si „uvolnit ruce“ a předat oblast účetnictví, a třeba i daní, mezd některé z profesionálních firem? Na znalou, zavedenou profesionální firmu se rozhodně spolehnout můžete. Můžete očekávat kvalitně odvedenou práci v podobě správně a včas vedeného účetnictví. Navíc Vás může firmy také zastupovat při jednáních a kontrolách na příslušných úřadech.

Vedení účetnictví a daňové evidence – ušetření financí, nižší náklady

Přínosy profesionálně vedeného účetnictví oceníte záhy, co uzavřete s Vámi vybranou společností smlouvu „o spolupráci“. Již následující měsíc zaznamenáte nižší náklady. Každý měsíc po celou dobu, co Vám bude firma vést účetnictví, můžete ušetřit finance spojené se mzdami pro Vaše interní účetní. Ovšem nejsou to jen mzdy, na kterých můžete ušetřit Vaše výdaje. Externí firma Vám „nespotřebuje“ energii, kancelářské potřeby, nebude potřebovat výpočetní techniku včetně účetního programu a jeho update. Nebudete muset firmě zajišťovat a platit zákonná školení aj. A takto bychom mohli pokračovat.Vedení účetnictví

Včasné a správné vedení účetnictví a daňové evidence

Ovšem přínosy externího vedení účetnictví a daňové evidence nejsou spojené jen s ušetřením. To stěžejní, i když peníze „navíc“ nejsou rozhodně k zahození, je však správnost a včasnost vedení. Díky správně a včas vedenému účetnictví můžete dát do podnikání maximum. Budete se mít skutečně „o co opřít“. A v rámci pravidelných kontrol z finančního úřadu? Můžete s téměř 100% jistotou očekávat, že úřad žádnou chybu, opomenutí nenajde a případná pokuta, penále nebudou na pořadu dne. Samozřejmě však, že nikdo z nás není neomylný a oblast účetnictví je opravdu široká a náročná. Pokud by přesto finanční úřad našel nějakou nesrovnalost, pak uložená pokuta bude na bedrech firmy, ne Vašich.

Když je Vaše účetní nemocná, na dovolené, odchází

Jak to máte vyřešené v případě, onemocní-li Vaše účetní, ekonomka? Máte za dotyčného pracovníka kvalifikovaný a zkušený zástup? Nebo prostě po tu dobu nebude účetnictví „fungovat“ a vše bude „dohnáno“ po návratu do práce? Druhá možnost rozhodně není ideální. A v případě první se musíte spolehnout, že onen externí zástup bude mít zrovna „volno“. Nebo snad zaměstnáváte „pro jistotu“ dvě účetní, kdyby jedna vypadla? To je však poněkud neekonomické platit více zaměstnanců, než je ve skutečnosti třeba. Rozhodnete-li se pro externí vedení účetnictví, daňové evidence, pak nebudete muset řešit žádné „výpadky“ spojené s nemocí, ale také dovolenou, či skočením pracovního poměru aj.

Vedení účetnictví, daňové evidence – možnosti

Kdo Vám v současnosti zpracovává účetnictví, daňovou evidenci? Jste to Vy sami, nebo zaměstnáváte interního pracovnDaňové poradenstvííka, či několik pracovníků? A pak je otázka, zda se v celé míře potýkáte s problémy při vedení účetnictví, daňové evidence, nebo spatřujete „mezery“ a nedostatečnosti jen v určité oblasti? V obou případech můžete využít odborných služeb účetního specialisty. V rámci vedení účetnictví totiž máte možnost ho komplexně předat Vámi vybrané firmě, nebo se jen dohodnout na určitých oblastech, které jsou pro vás, či účetní, ekonoma příliš složité a komplikované.

Zpracování řádných, mimořádných účetních závěrek Olomouc

U firmy se specializací na účetní služby, můžete poptávat celý komplex služeb. Je však také možnost využít dílčích služeb. K nim patří také zpracování řádných i mimořádných účetních uzávěrek. Objednáte-li si u firmy kompletní vedení účetnictví, pak můžete zpracování uzávěrek očekávat v ceně.

Vedení personální a mzdové agendy Olomouc

S účetnictvím úzce souvisí účetnictví mzdové. V případě, že zaměstnáváte alespoň jednoho pracovníka, ať už na klasickou pracovní smlouvu, nebo na některou z dohod, pak máte povinnost nejen vést mzdovou agendu, ale také personální. Ani u** mzdové a personální agendy** nelze hovořit, že se jedná o jednoduché oblasti, do kterých se může samostatně pustit i řadová mzdová účetní, personalista. I v tomto případě můžete využít odborných služeb profesionální firmy. Pokud tak uvažujete nad externím vedením účetnictví i vedením mzdové agendy, je pro Vás výhodnější, nMzdové účetnictvíajdete-li si jednu firmu, která Vám bude spravovat vše tzv. pod jednou střechou. Odpadne Vám případné komplikace při předávání prací, komunikaci apod. Navíc nebudete muset „odkrývat“, jak si Vaše firma vede, jak je na tom stran zisku apod.

Daňové poradenství Olomoucko

Říkáte si, že to není možné, že tolik platíte na daních? Rádi byste znali názor odborníka, zda není možné legální cestou nějakou tu částku ušetřit? V tom případě se Vám určitě vyplatí kontaktovat daňového poradce, který se specializuje na daňovou optimalizaci a plánování. Profesionální daňový poradce, který nabízí tuto službu, se může pochlubit širokým záběrem a přehledem daňových znalostí a dokáže najít možnosti, které Vy sami, nebo Váš ekonom, nevidíte, či je neznáte.

Zpracování veškerých druhů daňových přiznání Olomouc

U daňového poradce můžete poptávat i další, neméně důležitou službu, spočívající ve zpracování veškerých druhů daňových přiznání. U daňového poradce máte jistotu včasného a správného vyplnění potřebných daňových přiznání. Můžete se dohodnout na zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z převodu nemovitostí aj. Navíc s daňovým poradcem můžete využít odkladu termínu pro podání daňových přiznání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17789 (novesluzby.cz#24136)


Přidat komentář