Umělecké kovářství - Příbram a okolí

Asi každého z Vás někdy zaujal složitě tvarovaný a bohatě zdobený kovový výrobek, který jste spatřili u domu, restaurace či u veřejné budovy. Právě takové kovové umělecké výtvory jsou chloubou uměleckého kováře.

Umělecké kovářství je vysoce odborná řemeslná práce, která se zabývá uměleckým zpracováním kovů. Toto umělecké zpracování kovů se provádí v podstatě pouze za použití ruční práce. Ve velkých nákupních řetězcích se často můžeme setkat s levnými výrobky, které jsou nazývány jako kované brány, ploty, apod., jedná se však většinou o strojově vyráběné díly, které opravdovou ruční práci pouze napodobují. Opravdový kovářský mistr, který se uměleckým kováním zabývá, je schopen na zakázku vyrobit téměř cokoliv, od kovaných bran, plotů, zábradlí, až po nábytek nebo různé doplňky. Jestliže si u takového mistra necháte vyrobit nějaký kovaný kus, můžete si být jisti, i když je cena vyšší než ze supermarketu, že za své peníze dostanete jedinečný originál, který byl zhotoven například dle Vašeho návrhu a který neztrácí svoji krásu ani po mnoha letech. Dnešní kovářské produkty bývají opatřeny moderními povrchovými úpravami, mezi které patří speciální barvy, žárové zinkování, apod., což ještě více zvýší životnost a atraktivitu daného výrobku.

Umělecké kovářství – Příbram a okolí

Kovářství patří mezi nejstarší způsob zpracování kovů vůbec. Ručním kováním se již dávno před naším letopočtem zhotovovaly zbraně, pracovní nástroje nebo ozdoby. Kovářské řemeslo bylo vždy vysoce ceněno a váženo a kovářští mistři patřili mezi vážené osoby. Již od nepaměti se používali a používají téměř stále stejné nástroje, mezi které patří zejména kovadlina, výheň, kladivo a kleště. Ve středověku se začaly objevovat tzv. hamry, což byly kovárny, kde se při pohánění bucharu využívalo vodního pohonu. Ve středověku mohli kovářské řemeslo vykonávat pouze mistři, kteří ovládali dokonale všechny základní kovářské práce, na což dohlížely kovářské cechy. Doklady o zručnosti starověkých a středověkých kovářů nám dávají jak dochované výrobky, tak i archeologické nálezy. Kovářské řemeslo se postupem času začalo mimo hospodářkou a vojenskou oblast projevovat i v činnosti umělecké a výtvarné. Svůj rozkvět tato umělecká tvorba zažívala zejména s příchodem renesance, kdy dodnes můžeme s údivem obdivovat například různé mřížové výplně a jejich složitost. I dnes v době vyspělé techniky má ruční umělecká práce kovářského mistra stále svůj význam a své kouzlo.

Práce kováře, kovář Příbramsko

Umělecký kovář používá při zpracování kovů celou řadu technik a nástrojů. Aby byl kov tvárný, je v drtivé většině ve výhni ohřátý na vysokou teplotu, při které ztrácí svoji tvrdost a pevnost. Mezi základní kovářské techniky patří například sekání, kterým se kovaný materiál odděluje nebo jen z části nasekává či prosekává. Tato technika se provádí většinou za tepla, záleží však na tloušťce materiálu. Významnou technikou je také prodlužování, což jak název napovídá, slouží k prodlužování kovaného materiálu. S prodlužováním souvisí i kování materiálu do šířky. Dále je to osazování, kdy se průřez kovaného polotovaru v požadovaném místě zmenšuje, případně mění svůj geometrický tvar. Mezi další techniku je možné zařadit pěchování, kdy se v určitém místě mění průřez kovaného materiálu, na úkor délky, která se tímto zmenšuje. Nesmíme zapomenout také na ohýbání, díky kterému vznikají různé voluty nebo i ostré hrany. Další technikou je děrování, různé způsoby spojování, kovářské svařování, a další. Díky dokonalému zvládnutí těchto základních technik a jejich kombinování je možné vytvořit opravdu dokonalá kovaná umělecká díla.

Jaké nástroje potřebuje umělecký kovář?

Aby mohly být výše uvedené techniky provedeny, je zapotřebí kromě odborných znalostí a šikovnosti také speciální kovářské nástroje. Mezi ty nejdůležitější patří všem známá kovadlina, která by měla mít minimálně 100 kg a výše, a která je umístěna na dřevěném či jiném podstavci. Do otvoru v kovadlině se umísťují různé pomůcky, díky kterým je možné materiál sekat, ohýbat nebo osazovat. Dalším základním nástrojem je výheň, kde je možné za použití kovářského uhlí nebo koksu ohřát kov na požadovanou teplotu. Kovář se dále neobejde bez různých druhů kladiv a kleští. Kromě těchto základních nástrojů a pomůcek je potřeba celá řada dalších doplňkových nástrojů, které usnadňují kováři práci. Patří sem různé druhy sekáčů, průbojníků, hřebovnic k výrobě hřebíků, dále to jsou osazovací sedlíky, oblíky, a mnoho jiného. Žádná kovárna se také neobejde bez kovářského a zámečnického svěráku, brusky, svářečky, měřidel a dalšího různého zámečnického vybavení.

Umělecké kovářství Příbram - brány, nábytek, štíty

V současné době jsou kovové výrobky vytvořené uměleckým kovářem stále velmi oblíbené a žádoucí. Zkušený kovář je schopen na přání zákazníka vytvořit jak velmi ozdobné klasické tvary, vycházející například z renesance, tak i moderní designové záležitosti, často ve spojení s jinými materiály, kterými může být dřevo, kámen, apod. Jestliže máte od uměleckého kováře vyrobenou například bránu či plot, zcela jistě zaujme nejednoho kolemjdoucího. Samozřejmostí dnešních uměleckých kovářů je opatření kovaných bran elektrickým pojezdem na dálkové ovládání, apod. Mezi hlavní kované výrobky zcela jistě patří jmenované ploty a brány, ale také zábradlí, ať již do exteriéru nebo k interiérovému schodišti, dále pak ozdobné mříže na okna, kované krbové doplňky nebo kované poštovní schránky. Mezi oblíbené produkty patří i kovaný nábytek, ať již venkovní nebo interiérový, různé venkovní kované květináče nebo v neposlední řadě kované ozdobné plastiky. Dnešní kováři také často spolupracují s architekty nebo památkáři. Špičkový umělečtí kováři tak často vlastní oprávnění restaurovat kované historické skvosty, kterými mohou být různé zámecké výplně mříží, zábradlí a mnoho jiného. Své uplatnění mají i pro různé provozovatele obchodů, restaurací, vinoték, kdy dle přání vyrobí kované vývěsný štíty či reklamní poutače.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17371 (novesluzby.cz#23428)


Přidat komentář