Účetnictví, daně - Praha 9

Účetnictví je rozsáhlá činnost, která musí být vedena přesně, správně a podle zákonů. Navíc musí být z vedení účetnictví jasné, jak podnikatel hospodaří. To je důležité zejména při kontrolách z finančního úřadu.

Kdo má povinnost vést účetnictví

Tu má v našem státě každý podnikatel. Rozdíly jsou jen v tom, jaký druh účetnictví musí vést. Navíc podnikatelé i řada fyzických osob musí podávat daňové přiznání, a to i když v podstatě fyzická osoba nepodniká. Stačí zisk z pronájmu, například polností a již je pro danou osobu podání daňového přiznání povinností. Účetnictví musí být vedeno vždy tak, aby bylo na první pohled vedené jasně, průhledně, přesně, jednoznačně a prokazatelně. Pak podnikatel nemá žádné problémy s kontrolami účetnictví. Ovšem vést účetnictví, ať již v jeho zjednodušené nebo plné podobě není nic jednoduchého. Stát vydává pravidelně i nepravidelně aktualizace zákonů, každý rok vychází nová pravidla pro mzdové zákony, a během roku i různé novelizace zákonů. Je toho opravdu hodně. A tak se podnikateli, který nepodniká v oboru účetnictví, vyplatí najmutí účetní firmy, která za něho převezme celou agendu.

Přehled změn - Hlavní změny pro rok 2014 přinesou:

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci, ta ustanovení zákona o zřízení jednoho inkasního místa, kterým doprovodný daňový zákon mění účinnost na 1. 1. 2014, zákon o dani z nabytí nemovitých věcí – viz níže, zákona o DPH č. 502/2012 Sb., která s účinností od 1. 1. 2014 zavádí povinnost podávat přiznání k DPH výhradně v elektronické formě s výjimkou pro fyzické obraty s obratem do 6 mil. Kč; obrat rozhodný pro povinnou registraci k DPH zůstává pro rok 2014 na úrovni 1 mil. Kč (podle platné úpravy obsažené v zákoně č. 502/2012 Sb. bude tato hranice snížena na 750 tis. Kč k 1. 1. 2015)

  • změny podzákonných účetních předpisů – viz níže ke změně zákona o účetnictví doprovodným daňovým zákonem.

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci obsahuje změnu přibližně 40 předpisů,

např.:

  • velice rozsáhlou novelizaci zákona o daních z příjmů
  • velice rozsáhlou novelizaci zákona o dani z nemovitostí - nové zákon o
  • nabytých nemovitých věcí
  • novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty,
  • novelizaci zákona o dani silniční,
  • novelizaci daňového řádu,
  • novelizaci zákona o účetnictví,
  • novelizaci předpisů o veřejných pojistných.

Kvalitní účetní firma Praha 9

Určitě je dobré orientovat se podle referencí a doporučení. Ta vám řeknou nejvíce. Je třeba si uvědomit, že vedením účetnictví svěřujete účetní firmě choulostivé doklady. A i když máte vše v pořádku, tak pořád jde o další osobu, která zná vaše údaje o vaší podnikatelské činnosti. Ovšem pokud zvolíte kvalitní účetní firmu, pak se není třeba ničeho obávat.** Kvalitní účetní firma** jedná stejně jako lékař. Zachovává tajemství a nikdy nesděluje třetí osobě žádné informace. Je zcela, loajální a diskrétní. Navíc kvalitní účetní firma nedělá rozdíly mezi velkou gigantickou firmou a drobným podnikatelem. Oba jsou pro ni stejně důležití. Oběma poskytuje maximální služby.

Daňová evidence a její vedení účetní firmou Praha 9

Dříve se daňová evidence nazývala jednoduché účetnictví. S různými změnami vznikl nový název, ale dosud se užívá i název starý. Daňovou evidenci vedou drobní podnikatelé. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů, z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku, závazků, příjmů a výdajů. A přestože daňová evidence není až tak náročná na čas a informace jako účetnictví, musí podnikatel znát základní pravidla, orientovat se v zákonech a novelizacích. Forma ani způsob vedení daňové evidence není stanovena. Je plně na podnikateli. Dodržet je třeba vše, co se týká obsahu daňové evidence. Daňová evidence se tedy může vést pomocí deníků, v Excelu nebo také elektronicky. Vždy však musí být přehledná a správná. Vedení daňové evidence se často zdá jednoduché, přesto se podnikatelé dopouští řady chyb, které je stojí zbytečné problémy i peníze. Proto je pro podnikatele lépe svěřit vedení daňové evidence účetní firmě.

Vedení účetnictví Praha 9

Dříve podvojné účetnictví. Dnes se užívají oba názvy a vždy jde o totéž. Účetnictví musí vést velké firmy, kterým to říká zákon. Účetnictví je daleko složitější, a v průběhu roku se ho dotýká mnohem více novelizací, než daňové evidence. Platí, že firma, která musí vést účetnictví je účetní jednotkou, která musí vést účetní záznamy od svého vzniku až do svého zániku. I zde je možné vést účetnictví ručně, nebo elektronicky. Samozřejmě dnes se účetnictví vede v počítačových programech, které usnadňují práci. Ale bohužel, ne podnikatelům. Řada se jich v těchto programech vůbec nevyzná. Chybí zkušenosti, často neumí pružně reagovat na novelizace. Tak dochází k problémům nejen při vedení účetnictví, ale zejména při kontrole finančního či jiného úřadu. Svěření účetní agendy spolehlivé účetní firmě je výhrou. Účetní firma vede veškeré účetnictví podle pravidel a zároveň umí upozornit podnikatele na možnosti investování nebo úspor.

Mzdové účetnictví Praha 9, vypracování mezd zaměstnancům

Jde o část účetnictví, ve které dochází k nejčastějším změnám. Navíc mzdové účetnictví je třeba vždy vypracovat včas. Pokud ho svěříte účetní firmě, tak za vás převezme i další úkoly s účetnictvím spojené. Jde o vypracování mezd zaměstnancům, o jednání s úřady, o odhlášení a přihlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení, zúčtování daní zaměstnanců, vedení evidenčních a mzdových listů zaměstnanců, přípravu podkladů pro kontroly jakéhokoli druhu ve vaší firmě.

Praha 9 zpracování daní

Zpracování daní je možné objednat samostatně, nebo jako součást vedení účetnictví. Mnohem lepší je druhá možnost. Účetní tak má možnost upozornit na možnosti podnikatele v rámci daňového poradenství. Nicméně samostatné zpracování daní je vhodné využít u podnikatelů, kteří nemají žádné zaměstnance, u osob, které podnikají na základě jiných zákonů, například autorského práva. Těmto všem stačí oslovit účetní firmu jedenkrát za rok a nechat si zpracovat daně a daňové přiznání.

Daňové poradenství Praha 9

Jde o širokou paletu služeb daňového poradenství, která zahrnuje posuzování daňových dopadů různých ekonomických jevů, zpracování a podání daňového přiznání, zastupování klientů před finančními úřady, smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daňového poradenství je možné využít i jednorázově v jednoduchých záležitostech, které vám však nejsou zcela jasné. Daňové poradenství také zahrnuje jednoduché činnosti jako je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších plateb, které s daněmi přímo souvisejí. Navíc, pokud si sjednáte daňové poradenství, tak vám účetní pomůže vést vše tak, aby daně a pojistné bylo zaplaceno jen v nezbytné míře a zároveň, aby nepodnikatele netížila obava z následků daňové kontroly.

Daňová přiznání, pomoc s daňovým přiznáním Praha 9

Pro stálé klienty se vypracovává automaticky. Ovšem v době podání daňového přiznání se vypracovává řada přiznání navíc. S daňovým přiznáním se mohou na účetní firmu obrátit fyzické a právnické osoby, ale i ti, kteří řeší opravná nebo dodatečná daňová přiznání.

Účetní firma se vyplatí

V dnešní době se zpracování účetní agendy kvalitní účetní firmou vyplatí. Získáte tak jistotu řádně zpracovaných dokladů, a zároveň i klid při jakékoli kontrole či podání daňového přiznání. Navíc vám účetní a daňové poradenství ušetří i peníze, a poradí, kde je můžete investovat lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17723 (novesluzby.cz#23999)


Přidat komentář