Účetnictví a daně - Ostrava a okolí

Pro jedince, kteří se rozhodnou nebýt jen zaměstnancem, číhá v podnikatelském světě řada úskalí, ať už v podobě konkurence, nedostatku financí nebo kvalitních pracovníků. U posledního se zastavíme. Kdo Vám spravuje účetnictví a mzdy?

Nebo jste teprve na začátku podnikání, a teprve zvažujete všechny možné alternativy a možnosti? Ať už budete podnikat v poskytování služeb, nebo se zaměříte na prodej produktů, ať už budete malou, nebo velkou firmou, nevyhnete se vedení účetnictví, či daňové evidence a mzdové agendě, budete-li zaměstnávat alespoň jednoho pracovníka. Oblast účetnictví, daní a mezd však pro Vás nemusí být žádnou noční můrou. Můžete totiž využít služeb některé z profesionálních účetních Ostravě a okolí. **
**

 

Specialisté v oblasti účetní, daňové, mzdové Ostrava a okolí

Každá práceDaně Jablonec nad Nisou, ať už manuální, nebo administrativní, vyžaduje nejen patřičné postupy, ale také teoretické znalosti, které pracovníci následně aplikuji do praxe. Některá práce není tolik odvislá a závislá na externích pravidlech, legislativě, jako práce jiná. A právě oblast účetnictví, daňová, mzdová, je velmi spjatá s legislativou, která je poměrně často měněna, doplňována, upravována.

Znalosti v účetní oblasti, zkušenosti s účetnictvím

A když se pak dá dohromady značné množství zákonů, vyhlášek, nařízení, předpisů, k tomu se přidá individuální zaměření konkrétní firmy, interní směrnice a řády atd., dostaneme se ke zjištění, že účetní, aby se mohl považovat za specialistu, musí disponovat značnými znalostmi a zkušenostmi. Takovými, kterých se jen těžko dopracuje během několika měsíců. V případě, že zaměstnáváte „řadové“ účetní, mzdové účetní, nemůžete očekávat bezchybně odvedenou práci. U profesionální firmy však ano.

 

Zpracování účetnictví, daňové evidence Ostrava a okolí

Rozumíte dobře svojí práci, kterou děláte? Ať už sami dáte tzv. ruku k dílu a vytváříte hodnoty, nebo své zaměstnance vedete, motivujete? A co Vaši zaměstnanci, kteří Vám spravují účetnictví, daňovou oblast? Máte jistotu v tom, že od té doby, co jste je přijali do zaměstnaneckého poměru, tak se stále briskně orientují v měnících se legislativních úpravách, pracují na sobě, aby byli experty ve svém oboru? Takové otázky, nebo snad prověřování znalostí, doufání, že odvedená práce je zpracována kvalitně, bezchybně, není potřeba, obrátíte-li se na některou z profesionálních externích účetních kanceláří.

Možnosti zpracování účetnictví, daňové evidence

V případě vedení účetnictví, daňové evidence, máte hned několik možností pro zvolení. První možností je účetní supervize, neboli dohled na zpracováváním Vašeho účetnictví. Druhou možností je zpracování účetnictví online. Poslední, třetí možností, která je nejvíce poptávaná, je externí zpracování účetnictví, daňové evidence. V tomto případě Vám firma zpracovává a předkládá účetní data a informace v dohodnutých termínech.

Zpracování mezd Ostrava a okolí

Vedle zpracování účetnictví, daňové evidence, je velmi žádanou službou také zpracování mezd. Vyhotovení mezd není o nic jednodušší, než oblast účetní. Pod zpracováním mezd si nezasvěcená osoba může představit pouhé spočtení výplaty a následné zaslání příslušné částky na účet zaměstnance. Jenž tak prosté to zase není.

Od kontroly docházky po zadání příkazu do banky

Než se ocitne zasloužená výše odměny na účtu, čeká mzdovou účetní řada dílčích činností. Je třeba například projít docházku, zkontrolovat formální správnost vyplnění dovolenek, propustek, výkazů služebních cest, ošetřovného, nemocenského, žádosti o mateřské aj. Při zpracování mezd je třeba také neopomenout provést odvod na sociální a zdravotní pojištění. Jakmile jsou mzdy spočteny, přichází na řadu krok v podobě zadání příkazu do banky. Zde je třeba pamatovat na datum splatnosti mzdy, aby se výplata včas dostala na účet zaměstnanců. Následuje pak tisk sestav, jejich založení aj. A to jsme stále jen u pravidelných, měsíčních povinnostech mzdové účetní.Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy Ostrava – roční povinnosti

Vedle pravidelných měsíčních činností, které mzdovou účetní čekají, tu jsou také roční činnosti. K nim patří například zpracování ELDP, evidenčních listů důchodového pojištění, zpracování mzdových listů, roční zúčtování daně aj.

Vedení mzdové agendy Ostrava – příležitostné povinnosti

To, zda je mzdová agenda správně a včas vedena dle příslušné legislativy, je kontrolováno ze strany řady úřadů. Do firem tak dochází na kontroly zástupci z finančního úřadu, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, úřadu práce. Jakékoli opomenutí, ať už z nedbalosti, nebo neznalosti, bohužel s sebou přinese nejen upozornění na chybu, ale také případné uložení pokuty, či dokonce penále.

Zastupování při jednáních na úřadech Ostrava

Oslovíte-li profesionální účetní kancelář se specializací na mzdy, pak veškeré výše uvedené povinnosti budete moci odejmout ze svých beder. Navíc se s firmou také můžete dohodnout, že Vás bude na základě plné moci zastupovat při zmíněných kontrolách, ale také jednáních. Ušetříte tak nemálo času. K Vám se dostane jen výsledek z jednání, kontroly. Samozřejmě, že můžete být i informováni o probíhajícím jednání, kontrole. Vše je na domluvě a Vašem přání. Je výhodné, pokud firma, která Vás bude zastupovat, Vám současně bude vést mzdovou agendu, případně i účetnictví, daňovou evidenci. Vše totiž bude mít pod kontrolou a bude schopna velmi rychle reagovat na položené dotazy.

Daně a problematika daňových přiznání

Pro mnohé podnikatele nepředstavuje ani tak problém účetnictví, daňová evidence, jako oblast daní, respektive daňových přiznání. Práce okolo je příliš a termín pro podání zpracovaných daňových přiznání, se neúprosně blíží. Můžete si však zažádat o posunutí termínu podání daňových přiznání, využijete-li služeb daňového poradce. Daňový poradce pro Vás může být velmi stěžejní osobou, odborným rádcem, ale také Vám sám může veškerá daňová přiznání zpracovat a podat. U koho jiného můžete větší jistotu ve správnosti zpracování daňových přiznání, když ne u kvalifikovaného daňového poradce?

Zpracování daňových přiznání veškerého druhu Ostrava

Ten, kdo doposud neměl tu „čest“ vypracovat daňové přiznání, si může představit, že jde jen o pouhé vyplnění standardizovaného formuláře. Kdyby to bylo tak snadné, pak by ubyla práce finančním úřadům, snížilo by se množství uložených pokut apod. Kromě samotného tiskopisu je nutné také vyhotovit další nezbytné přílohy, a přitom brát v potaz všechna ustanovení daňového zákona. S Vámi vybranou účetní kanceláří se můžete dohodnout na metodické pomoci, kdy daňový poradce dohlédne, aby nedošlo k žádnému opomenutí při zpracování daňového přiznání. Můžete však také žádat o kompletní zpracování daňových přiznání, a to na základě podkladů, které účetní kanceláři poskytnete. V neposlední řadě vyhotovené daňové přiznání s přílohami Vám může účetní kancelář také podat na příslušný finanční úřad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17790 (novesluzby.cz#24139)


Přidat komentář