Tesařské a pokrývačské práce - Opava

Kvalitní střecha je základem bezproblémového bydlení i domu. Proto by měla být vždy kvalitně provedena, měla by mít izolaci proti vodě i izolaci tepelnou. Jen tak může účelně chránit dům a poskytovat spokojené bydlení.

Střecha, ať již jakákoli, by měla být postavena podle pravidel, která zaručují její bezpečnost, ochranu domu, ochranu proti zatékání, tepelnou ochranu, a poskytují příjemné bydlení za příjemnou cenu. Tedy myšleno náklady na vytápění. Kvalita střechy totiž přímo ovlivňuje výši ročních nákladů na teplo. Střechou uniká až 30% tepla a to není málo. Okamžik, kdy je střecha nebo střešní prostory zateplena, poznají obyvatelé domu na mnohem vyšší tepelné pohodě a následně se to projeví i při ročním zúčtování energií. Investice do opravy, rekonstrukce a modernizace střech se tedy vždy vyplatí. Návratnost vynaložených prostředků je většinou velmi rychlá, a navíc můžete získat i další obytné prostory. Odborníci zásluhou moderních materiálů dokáží vybudovat skvělé podkrovní bydlení, které je příjemné po celý rok. Navíc každá úprava střechy zhodnotí celý dům.

Odborná prohlídka celé střechy

Rekonstrukce střech potřebuje komplexní přístup, který začíná velmi podrobnou prohlídkou celé střechy. Je nutné projít střechu z podkrovních prostor a prohlédnout ji i zvenčí. V podkrovních prostorách je třeba věnovat pozornost celé střešní konstrukci. Tedy jednotlivým trámům krovu, jejich stavu, napadení nebo hnilobě. Výhrou je, pokud se zde žádná závada neprojevuje. Pak postačí krovy pouze nově ošetřit proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Dále je nutné prohlédnout celou střechu, zda nezatéká, posoudit stav oplechování, střešní krytiny, izolace proti vodě i tepelné izolace. Teprve po vyhodnocení stavu střechy je možné udělat návrh potřebných řešení, která se konzultují s majitelem střechy.

Liberec opravy a rekonstrukce všech druhů střech

Střech je samozřejmě více typů. Základní rozdělení je na šikmé střechy a rovné. V převážné většině se u nás vyskytují šikmé střechy a často se rovné střechy dodatečně zastřešují střechou šikmou. Při správném provedení izolací a použití moderních materiálů to však není třeba. Tedy pokud nechcete dodatečně postavit obytnou střechu. Šikmé střechy se lépe udržují, jsou však dražší, ale za to nabízejí mnohem více prostoru. Když už střechu tak proč ne obytnou? Pod střechou může vzniknout prostorný byt i další pokoje pro děti či hosty, nebo třeba pracovna či ateliér. Možností je mnoho. Odborníci vám s vaším záměrem vždy poradí. Někdy pak stačí jen střechu opravit a hned je možné instalovat půdní vestavbu. Jindy je zapotřebí kompletní rekonstrukce nejlépe na klíč. A možná, že bude zapotřebí jen vyměnit střešní krytina, či oplechování. Možností oprav a rekonstrukcí je řada. Důležité je jejich správné provedení odborníky. Ostatně střechu svépomocí ani stavět či opravovat nelze.

Zateplení střech

Ať již obytná nebo neobytná střecha, vždy by měla být zateplená. To opravdu není žádný nadstandard, ale velmi důležitý aspekt střechy, který vám ušetří finance a přinese tepelnou pohodu pro celý dům. Zateplit střechu je možné mnoha způsoby, přičemž pro každou střechu i záměr je vhodný jiný způsob. Nejlépe je, pokud se zateplená zvolí po pečlivé kontrole střechy odborníkem, který navrhne nejvhodnější možné způsoby zateplení. U obytného podkroví je jasné, že půjde o zateplení, které bude součástí střešního pláště. Zde může být použito minerálního zateplení, nebo i moderních stříkacích pěn, či foukané celulózové izolace. Pro střechy, které nevyužívají obytný prostor, je možné zateplit podlahu podkroví. Ta dokonale odizoluje střechu a obytné prostory a tak se zvýší tepelný komfort a sníží se náklady na vytápění.

Posouzení izolace střech

Izolace střechy by měla být samozřejmostí. Bohužel u starších střech buď zcela chybí, nebo je provedena ze špatných materiálů. Moderní izolace dříve zcela chyběly. Mělo se za to, že je dostačující kvalitní střešní krytina a oplechování střechy. To však není pravda. Nezateplená střecha znamená nebezpečí zatékání, podfouknutí, špatné mikroklima v budově, stejně jako velké náklady na energie za teplo. Odborníci posoudí stav střechy a navrhnou nejvhodnější izolaci. Většinou jde o kompletní hydroizolaci a tepelnou izolaci. Určitě není vhodné toto posouzení střechy odkládat, ani odkládat realizaci zateplení. Vložené investice se velmi rychle vrátí v úsporách.

Realizace hydroizolace střech

Hydroizolace střech moderními materiály, jsou velkou úlevou pro řadu domů i jejich obyvatel. Dokáží zbavit dům nejen zatékání, ale i celkově vlhkosti a také plísní. Kvalitně provedená hydroizolace znamená klid a pohodu po mnoho dalších let. Navíc je více než jisté, že kvalitní práce a kvalitní materiál hydroizolace vás přežije. Realizace hydroizolací se odvíjí od toho, jaká je střecha, a kde je prováděna, případně je důležité o jak velkou rekonstrukci půjde a zda bude její součástí i tepelná izolace. Pak je hydroizolace součástí pláště střechy, který ve svém dokonalém a správném provedení má složení z hydroizolace, tepelné izolace, parozábrany a odvětrávání. Tak je střecha účelnou ochranou domu.

Návrh izolace základů

Kromě izolace střechy potřebuje dům i správně izolované základy. Ty je nutné provádět hned po jejich dostavění. Odborníci dnes využívají nových materiálů, které mají celou řadu výhod. Tou největší je jejich odolnost proti jakémukoli poškození a následnému vzlínání vody. Většinou jde o moderní izolační folie, které jsou až tak odolné, že nemají problém ani s pronikáním agresivních látek. Druh a kvalita folie se stanovuje podle daného místa stavby a provedených měření. Kromě izolace vlhkosti a vody je nutné izolovat i záření radonu. To vyžaduje speciální izolace podle síly záření.

Realizace izolace proti radonu

Někde je záření radonu jen velmi nízké, jindy naopak až tak vysoké, že stavět se na tomto místě vůbec nedoporučuje, nebo jen v případě velmi silné izolace proti radonovému záření. Radonové záření působí na lidské tělo karcinogenně. Radon je radioaktivní plyn, který vzniká samovolným rozpadem radia vzniklého přeměnou uranu. V přírodě se vyskytuje v zemině, horninách i ve vodě. S pomocí vzduchu v půdě pak proniká záření radonu až do stavby. Naštěstí je možné radonové záření zcela odizolovat. Podle naměřených hodnost, se používají speciální izolace, které zcela odizolují celou stavbu. Je však důležité odborné provedení, které zajistí vysokou kvalitu izolace. Stačí totiž jen malá skulinka, a izolace je k ničemu. Odborníci dokáží protiradonové izolace provést ve vysoké kvalitě a tak, že budou plně funkční po celou životnost stavby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17871 (novesluzby.cz#24301)


Přidat komentář