Tepelné izolace a hydroizolace střech Praha

Kvalitní izolace přináší zhodnocení domu, výrazně zlepšuje bydlení i pracovní prostory, a to po celý rok. Navíc zajistí také tepelnou pohodu a výrazné snížení nákladů na energie za teplo. Moderní izolace toho však umí mnohem více.

Kvalitní izolace střech odbornou firmou Praha

Náklady na provoz domu jsou rok od roku vyšší. A to dokonce i v případě, že se vám podařilo spotřebovat méně energie než v předchozím roce. Právě proto je výhodné kvalitně zateplit stavbu. Ať již je využívána k bydlení nebo k výdělečné činnosti. V obou případech dům zhodnotíte, dodáte mu krásný vzhled, a celkově se v něm bude lépe žít i pracovat. Kvalitní izolace se promítne do celého domu. A dnes již neexistuje jen jedna izolace. Dům je možné** izolovat proti vodě, hluku, požáru, tepelně i proti radonu**. Kvalitní materiály a technologie ukazují, že investice do izolací se vždy vyplatí. Stačí si jen najít odbornou firmu, která vše provede přesně podle vašeho přání. Pak vám již nebude vadit, že bydlíte nad hlučnou křižovatkou, nebo že vaší střechou zatéká.** Kvalitní izolace** udělá z objektu moderní dům.

Proč izolovat objekt?

Stačí, když si uvědomíte, kolik procent tepla vám uniká bezdůvodně mimo vytápěné místnosti. Vezmeme-li to od střechy, pak střechou uniká 15 až 20 % tepla, okny a dveřmi 30 až 40 % tepla, podlahou a stropem nad sklepem a suterénem 5 až 10 % tepla a obvodovým zdivem 20 až 25 % tepla. Tato čísla jasně ukazují nehospodárnost starších budov, a odlévání financí z vaší peněženky. Přitom zateplení je velmi účinné a sníží náklady na teplo až o 60%. A to se již opravdu vyplatí.

Jak izolovat objekt?

Samotný objekt je možné izolovat tepelně, což se provádí nejčastěji, tak je možné provést izolaci fasády, podlah i stropů, střechy a oken. Ty je možné nechat přesklít a izolovat, nebo rovnou vyměnit. Vhodné jsou i další izolace, jako je izolace proti hluku, požární izolace nebo izolace proti radonu. Přitom všechny izolace mají široké vlastnosti. Například izolace proti hluku, umí také zateplovat a chránit před požárem.

Opravy a rekonstrukce šikmých střech Praha

K** zateplení střechy** je nutné přistupovat komplexně.To znamená, že je důležité nejdříve střechu nechat prohlédnout odborníkem, a na základě jeho zjištění ji opravit. Pokud to jde, pak se opraví a impregnují jen poškozené části střešní konstrukce. Je-li poškození větší, pak je nutné střechu rozebrat a postavit znovu, Zde je vhodné zvážit, zda se držet stejného tvaru střechy, nebo ho změnit a vybudovat pod šikmou střechou obytný prostor. Běžně probíhá kompletní rekonstrukce střechy stavbou nové střešní konstrukce, obložením střechy** tepelným izolačním materiálem** a hydroizolační fólií, nad kterou se nechá pomocí střešních latí vzduchová mezera a teprve pak se pokládá střešní krytina. Takto nově zrekonstruovaná střecha ušetří velké procento energií za vytápění. A nejen přímo pod střechou, zateplení se promítne do tepelné pohody celého domu. Navíc nový materiál, zejména střešní krytina střechu změní k nepoznání. Náhle bude moderní a krásná, perfektně sladěná s celým domem i jeho okolím.

Opravy a rekonstrukce rovných střech Praha

Dalo by se říci, že oprava a rekonstrukce rovné střechy je jednodušší. Ale jen na první pohled. Právě u rovných střech dochází nejčastěji k poškození izolačních materiálů a k zatékání. Výhodou je, že ne vždy je nutné demontovat celou střechu. Někdy postačí aplikovat tepelnou izolaci i hydroizolaci přímo na starou izolační vrstvu střechy. Vždy je však nutné pamatovat na perfektní a precizní provedení celé izolace.

Zateplení střech v Praze a okolí

Šikmé střechy se zateplují různými materiály. K tradičním a nejvíce využívaným patří minerální vlna, a v některých případech i pěnový polystyren. Z moderních tepelných izolací se pak využívá i izolace foukaná, a izolace stříkaná. Foukaná izolace je z různých materiálů, často z recyklovaných, které jsou však vysoce účinné. Stříkaná izolace využívá pěny, která zcela vyplní dutiny, výborně tepelně izoluje a navíc nechutná hlodavcům. Chrání tedy střechu před teplem i nezvanými návštěvníky. Izolace ploché střechy je možné provádět povlakovými izolacemi, nebo stříkanou pěnou a následným ochranným nátěrem, který nástřik chrání před UV zářením, a tím prodlužuje maximálně jeho životnost. Stříkaná pěna u rovných střech je ideální, poněvadž tepelně izoluje a zároveň plní funkci hydroizolace.

Praha posouzení izolace střech

Kvalitní izolaci střechy je nutné dobře naplánovat. V podstatě se provádí jako jednoplášťová a více plášťová, přičemž jednotlivé pláště odděluje odvětrávací mezera. U nás se nejčastěji provádí dvou plášťové střechy. Větší izolace se provádí pouze v případě, kdy jde o obytné podkroví, nebo objekt stojí ve vyšší poloze, kde bývá opravdu velká zima. Tepelnou izolaci střechy je možné zvýšit použitím odhlučnění, nebo protipožární izolace. Obojí je konstruováno tak, aby navíc tepelně izolovalo objekt.

Hydroizolace střech Praha

Hydroizolace střech se provádí pomocí fólií. Ty je nutné velmi dobře instalovat a kvalitně upevnit, aby nedocházelo k zatékání ani podfouknutí. Kvalitně provedená hydroizolace znamená dlouhou životnost celé střechy a i domu.

Návrh izolace základů Praha

Základy domu je nutné izolovat proti zemní vlhkosti a proti záření radonu, které je škodlivé lidskému zdraví. Izolace základů se navrhuje podle stupně výskytu radonu. Při malém výskytu stačí klasická hydroizolace, která zároveň chrání proti vzlínání zemní vlhkosti. Je-li výskyt radonu vyšší, je nutná speciální izolace v kombinaci s hydroizolací základů. Radonová izolace se provádí na základě měření, které ukáže jak je silná. Podle výsledku se pak vypočítává i síla radonové izolace. Většinou ji při stavbě základů určí stavební úřad. V dřívějších dobách se radonové záření neměřilo. Dnes je toto povinné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17864 (novesluzby.cz#24289)


Přidat komentář