Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Česká Lípa

Zvolit si levnější způsob vytápění znamená nejen úsporu nákladů, ale i lepší tepelný komfort. Proto je zapotřebí oslovit odbornou firmu, která dokáže vybrat pro každý objekt nejúčinnější otopný systém.

Jak vytápět? Tuto otázku si klade stále více lidí. Zvláště pokud mají vysoké náklady na vytápění a zejména po vyúčtování, kdy zjistí, že i když protopili stejně, nebo dokonce méně, tak platba je zase vyšší než vloni. Mnoho lidí hledá vytápění, které bude nenákladné, ale úsporné. Zde však většinou každá varianta zklame. I když zvolíte vhodný otopný systém, ale ušetříte na materiálu, pak se vše bude kazit. Klíčem k úspoře je nešetřit na pořízení otopného systému, vybrat opravdu kvalitní systém s vysokou úsporností a minimálními provozními náklady na daný objekt, kdy návratnost bude maximálně do 8 let, a pak bude dlouhodobě otopný systém pracovat. Přitom je vhodné využít všech možností, které tyto systémy nabízí. Pak jich můžete využít nejen pro celé objekty, ale i pro jednotlivé byty. Dnešní nabídka je vysoce kvalitní a umožňuje široké využití. Proto je vhodné obrátit se na odbornou firmu Česká Lípa, která dokáže vybrat pro klienta jen to nejvhodnější.

Co je tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch znamená, že prvním označením je míněn zdroj tepla, tedy prostředí, ze kterého se teplo odebírá – okolní vzduch objektu. Druhé slovo vzduch značí teplosměnné médium, tedy látku, která teplo odebírá a předává. Jinými slovy to znamená, že teplo je rozváděno pomocí teplovzdušného vytápění. Jde tedy opravdu o tepelná čerpadla, která umí vytápět studeným vzduchem. Pracují na principu odběru tepla z okolí, tedy z okolního vzduchu a předávají ho do systému, který ve výsledku vytápí objekt teplovzdušným vytápěním. Přitom celý princip tepelného čerpadla vzduch – vzduch je shodný s ostatními. Jiný je jen zdroj tepla a médium, které teplo odebírá a předává.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Princip je stejný jako u klasické chladničky, jen je vše obráceně. Zdroj, tedy teplo je odebíráno v okolí objektu venkovním výměníkem a jde přímo do výparníku chladicího média. Odebrané teplo zde ohřeje chladící médium. Vzhledem k tomu, že chladící médium je vždy studenější než okolní vzduch - zdroj, tedy i v zimě, dojde ke změně skupenství na páru a ohřáté médium postupuje do kompresoru, kde je stlačeno a tím dojde k nárůstu jeho teploty. Pak ohřáté médium předá teplo do teplovzdušného otopného systému, kde je dále rozváděno pomocí teplovzdušných rozvodů po celém objektu. Tím se chladivo ochladí a změní se opět na kapalinu. Vrací se zpět přes expanzní ventil, ve kterém se sníží tlak. Následkem expanze dojde ke ztrátě energie a tekuté chladící médium se vrací zpět do venkovního výměníku k dalšímu ohřevu. Tento koloběh se stále opakuje.

Využití tepelného čerpadla vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch je ideálním způsobem pro vytápění i klimatizaci objektu. V zimě slouží jako účinné vytápění, v létě pak jako levná klimatizace. Ale to není vše. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch může být napojeno na** filtraci**, která bude čistit a obměňovat vzduch v objektu. V nabídce je celá řada velmi účinných filtrů, které zajistí zdravý a čistý vzduch. Podle potřeby můžete instalovat filtr prachový, pachový, antibakteriální nebo pylový. Možná je instalace i více filtrů.

Vytápění tepelným čerpadlem vzduch – vzduch Česká Lípa

Pro využití vytápění, klimatizace a filtrace vzduchu se výborně hodí napojení na rekuperační systém vytápění, což zajistí ekonomické a vysoce účinné vytápění. Přitom velkou výhodou je řízená výměna vzduchu a řada dalších možností, které plynou z potřeb majitelů objektu. Další kombinací je** tepelné čerpadlo vzduch – vzduch a teplovzdušné podlahové vytápění**. Jde vlastně o obdobu klasického podlahového vytápění, kdy v instalovaných podlahových rozvodech netopí voda, ale ohřátý vzduch. I v tomto případě je možné spojení s klimatizací. Prozatím nejčastěji se rozvody teplovzdušného vytápění spojené s tepelným čerpadlem vzduch – vzduch vedly pod stropem, kde je zakrývaly stropní podhledy.

Montáž tepelného čerpadla vzduch - vzduch Česká Lípa

Tepelné čerpadlo je konstrukčně velmi jednoduché a jeho montáž je velmi rychlá. Přesto není možná jeho montáž laikem. Odborníci zajistí kompletně celou dodávku tepelného čerpadla vzduch – vzduch od potřebných výpočtů, návrhu nejvhodnějšího řešení vytápění, řešení klimatizace, usazení a montáže tepelného čerpadla, potřebných stavebních prací a napojení tepelného čerpadla vzduch - vzduch do teplovzdušného otopného systému objektu. Po instalaci provedou všechna potřebná nastavení automatické prostorové regulace teploty domu, odzkoušení, a uvedou tepelné čerpadlo do provozu. Samozřejmostí je i naučení majitele objektu, jak se tepelné čerpadlo obsluhuje.

Kam se hodí tepelné čerpadlo vzduch – vzduch?

Toto tepelné čerpadlo je výbornou volbou u všech domů s řízenou rekuperací. Stejně tak i u domů s teplovzdušným vytápěním, ať již stěnovým, podlahovým, nebo vedeným pod stropem. Je obrovským přínosem pro všechny alergiky. Přitom je možné ho instalovat nejen do domů, ale i do jednotlivých bytů. Důležité je jen vybrat odpovídající typ tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Přitom není třeba se bát hlučnosti. Moderní tepelná čerpadla jsou tichá až by se dalo říci nehlučná.

Výhody tepelných čerpadel vzduch – vzduch

Výhody jsou:

  • Jde o konstrukčně jednoduché zařízení s rychlou instalací. Přitom s nejnižšími náklady ze všech tepelných čerpadel.
  • V zimě topí, v létě chladí.
  • Ve spojení s filtrací je skvělou pomocí pro alergiky.
  • Nezasahuje zásadním způsobem do konstrukce domu, ani není náročné na okolní prostor objektu.
  • Je ekologické, úsporné, nezávislé, energeticky nenáročné.

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch – vzduch

Nevýhody jsou:

  • Pro teplovzdušné vytápění je třeba instalovat rozvody.
  • Není možné jím ohřívat vodu, a to ani užitkovou ani bazénovou. Zde je pak možné využít solárních panelů.

Prodej a montáž tepelných čerpadel vzduch – vzduch Česká Lípa

Ačkoli jsou nabízena tepelná čerpadla vzduch – vzduch na internetu k prodeji a samoinstalaci, nenechte se nikdy zlákat jejich výhodnou cenou. Tato čerpadla patří k méně kvalitním, navíc rozhodně neumožňují vytápění a klimatizaci, stejně jako filtraci vzduchu, podle potřeb objektu. Správně fungující tepelné čerpadlo musí být vypočítáno odborníkem, a musí být i odborně instalováno a nastaveno. Jen tak bude plnit svou funkci na sto procent a to dlouhodobě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17851 (novesluzby.cz#24268)


Přidat komentář