Střechy a kominické práce - Trutnov

Kominíci nám nejen přinášejí štěstí, ale zejména se starají o dobrý technický stav našich komínů a topidel. Někteří navíc nabízejí opravy a rekonstrukce všech druhů střech včetně izolace a zateplení.

Kominické služby jsou hojně užívané nejen v období jara nebo před topnou sezonou. Spousta kominických firem je velmi zaneprázdněných a když poté budete chtít něco opravit, postavit nebo zrekonstruovat, čekací doba může být velmi dlouhá. Zvláště v případě, že kominická firma nabízí také opravy a rekonstrukce všech druhů střech a zateplení střešních krytin. Nenechávejte vše na poslední chvíli a kominickou firmu Trutnov si objednejte s předstihem.

Kominictví a opravy střech Trutnov

Možná se vám může zdát na první pohled zvláštní, že komická firma nabízí současně opravy střech. Zkušenosti ale ukazují, že každá firma, která nabízí komplexní služby, má v dané sezoně plno. Široký rozsah nabízených kominických služeb zřejmě není třeba připomínat, ale co se týká oprav střech, dnes vám představíme celou řadu úkonů, které si můžete objednat. Zateplení střech a izolační práce, opravy a položení tašek, kontroly statiky a podobně. Mějte na paměti, že nejen zkontrolovaná spalinová cesta, ale i střecha je velmi důležitou částí domu, kterou je zapotřebí udržovat.

Proč si nechat prohlédnout stav střechy?

Střecha je nejsvrchnější část každé stavby, je to její podstatná část, která ji chrání, a která přijde intenzivně do kontaktu s vodou, sněhem a větrem. Zatímco po stěnách voda vždy nějakým způsobem steče nebo se odpaří, na střeše může voda ulpívat a začít prosakovat. Pokud střecha není dostatečně izolovaná a někde do ní začne zatékat, nastává opravdu velký problém. Vlhko a voda může narušit nosnou střešní konstrukci, ovlivňovat statiku domu, a nakonec může ohrozit i jeho stabilitu. Hlavní je tedy zajistit, aby střecha byla bytelná, aby nepropouštěla vlhkost a měla stále dobrou nosnost, kdy v zimě musí zvládnout i velký nápor těžkého sněhu. Že je střecha v pořádku, a co je potřeba opravit, to sami asi nezjistíte.

Opravy a rekonstrukce střech na Trutnovsku

Možná si to ani neuvědomujete, ale střecha je velmi zatěžovaný prvek. A nemusí se jednat přímo o plochou střechu – i sedlová střecha dostává „zabrat“. Nejdůležitější je zajištění stability střechy, tedy dlouhodobé udržení její nosnosti. A právě stabilitu umí posoudit pouze odborná firma. V každém případě si prohlídku střechy objednejte včas a střechu nechte pravidelně kontrolovat. Z počátku se může jednat pouze u uvolněnou tašku nebo poškozené oplechování komína, kdy vám odborník poradí, co byste si měli nechat udělat preventivně. Pokud budete drobné opravy dlouho odkládat, může se stát, že nakonec bude třeba zrealizovat komplexní rekonstrukci střechy. Součástí rekonstrukce je obvykle také izolace střechy. Ta zamezí únikům tepla střešní konstrukcí a zajistí, abyste měli v podkroví teplo. Pokud vám firma řekne, že by bylo lepší, kdybyste zvolili hydroizolaci, zvažte její názor, protože odborník ví, o čem mluví.

Pokrývačské práce – oprava střešní krytiny Trutnovsko

Při rekonstrukčních pracích spojených se střechou, se také přistupuje k opravě střešní krytiny, ať už částečné, nebo kompletní. Firmu, kterou si objednáte na opravu střešní krytiny, provede pečlivé prozkoumání střešní konstrukce, kdy součástí analýzy budou nejen viditelné, ale také případné skryté nedokonalosti, poruchy. Na základě zjištěné příčiny, pak firma stanoví nejvhodnější postupy opravy. Zvolený postup opravy by měl být individuální, šitý Vám na míru, a to již s ohledem na stav a typ krytiny.

Tesařské práce Trutnov

Nosné konstrukce střech patří k stěžejním tesařským pracím. V rámci tesařských prací se můžete s vybranou firmou dohodnout na opravě stávajícího krovu, stavbě kompletní střechy. U profesionální firmy můžete očekávat odborné znalosti a zkušenosti, které se promítnou do kvalitně zpracovaného návrhu, pečlivě provedené práce, ať už ručním, nebo strojovým opracováním krovu, kvality vybraného materiálu.

Klempířské práce Trutnov

Střecha, k jejímu provedení je třeba pokrývačských, tesařských, ale také klempířských pracích. Klempířské práce jsou finální součástí realizace, opravy střechy. Cílem klempířů je zajistit dokonalý odvod srážkové vody ze střech, dokonalé ochrany vůči zatékání do objektu. V rámci klempířských prací můžete poptávat montáž okapů, svodů, lemování, oplechování komínu, montáž úžlabí aj.

Rekonstrukce komínů Trutnov

V případě, že komín vykazuje nesrovnalosti, nedokonalosti, a je třeba přistoupit k jeho rekonstrukci, pak se Vám nabízí hned několik možností. Při rekonstrukci komínů se přistupuje k frézování komínů, vložkování komínů, stavbě nadstřešních částí, či ke kombinaci uvedeného. U profesionální firmy můžete očekávat nejen samotné provedení rekonstrukce komínu, ale současně také opravu střešní krytiny, oplechování.

Frézování komínů Trutnovsko

Cílem frézování komínu je dosáhnutí většího vnitřního komínového prostoru. Díky potřebnému zvětšení prostou komínu, mohou opětovně komínem proudit bez omezení spaliny. Výhody frézování komínu spočívají především v eliminaci nutnosti bourat komín. Se speciální komínovou frézou se pracuje uvnitř komínu, kdy současně dochází k odebrání vyfrézovaného materiálu. Při frézování lze odebrat až jednu třetinu ze síly stěn komínu.

Využití frézování komínu

V jakých případech je ideální přistoupit k frézování komínu? Frézování komínů se využívá při již zmíněném docílení většího vnitřního rozměru komínu. Frézování komínů se také využívá v případě, že potřebujete připojit spotřebič s vyšším výkonem aj., hledáte-li efektivní a současně ověřený způsob rekonstrukce komínů, pak ho najdete ve frézování.

Vložkování komínů Trutnovsko

Dalším typem rekonstrukce komínů je vložkování komínů. V jakých případech je dobré uvažovat o vložkování komínu? K vložkování komínu odborníci přistupují v případě, kdy zjistí, že komínový průduch nesplňuje platné předpisy, že tah komína je špatný, kondenzát prochází do stěn komína, v místnosti jsou cítit spaliny, stávající vložka již nesplňuje svoji úlohu. Vložkování komínů se také využívá při přechodu na jiný typ paliva. Komín lze vložkovat keramickým, kovovým, či plastovým materiálem. Nejvhodnější materiál Vám doporučí Vámi vybraná firma.

Trutnov výstavba nových komínů

Stavíte, či plánujete stavět chatu, chalupu, rodinný domek? V otázce topení nebudete připojeni na centrální způsob vytápění? Pak nezbytnou dílčí součástí stavby bude také výstavba komínu. V případě nového komínu můžete u specializované firmy poptávat výstavbu kovového, či keramického komínu. Stěžejní je, aby došlo k navrhnutí optimální komínové konstrukce, která Vám zajistí požární bezpečnost, bezproblémový odvod spalin, estetický vzhled, maximální možnou životnost. Při volbě varianty nového komínu, firma zhodnotí plusy a minusy, posoudí konkrétní dispozice, a následně Vám navrhne řešení na míru.

Parotěsná vrstva střechy

Další vrstva, která se umisťuje pod tepelnou izolací, se jmenuje parotěsná vrstva. Parotěsné zábrany zabezpečují těsnost vnitřního pláště proti prostupu vodní páry do střešní konstrukce, resp. do tepelné izolace. Vrstva parotěsné zábrany musí vzduchotěsně oddělit vnitřní prostory od tepelné izolace. Pro tuto parotěsnou vrstvu bývá využíván různý materiál, podstatná je jeho nízká propustnost vzduchu a vlhkost v něm obsažená. I v případě návrhu parotěsné vrstvy se obraťte na profesionální firmu.

Kominické služby a povinné čištění komínů na Trutnovsku

Čištění komínů představuje mechanické odstranění pevných částic spalin, které se vlivem provozu spotřebiče zachytí na vnitřní straně spalinové cesty. Tato cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší - jedná se o prostor od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komínu. Vyčištění a prohlídka komínu chrání váš dům před hrozbou požáru, ale také vás od případné pokuty. Nařízení o pravidelné prohlídce komínů platí pro všechny majitele nemovitostí a jejich četnost je dána zákonem. Nezapomínejte, že kontrola komínů je povinná a toto nařízení není samoúčelné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17906 (novesluzby.cz#24343)


Přidat komentář