Stavební a zednické práce Ústí nad Orlicí a okolí

Ve vlastním domě či bytě bychom se měli cítit co nejlépe, prostory našeho domova by měly být co nejvíce funkční. K tomu nám mohou dopomoci různé stavební a zednické práce, o kterých si něco víc řekneme v tomto článku.

Sousloví stavební práce je velice široké. Stavební práce totiž v sobě zahrnují velké množství rozličných činností, které se týkají ať už samotné výstavby nového domu, tak i rekonstrukcí stávajících prostor v domech i bytech, včetně různých vestaveb a dostaveb. Práce souvisejí jak s exteriéry, tak s interiéry.

Pojem zednické práce je pak o něco užší, vlastně můžeme říci, že zednické činnosti jsou jedním z typů stavebních prací.

Pokud se rozhodneme něco stavět nebo rekonstruovat, máme na výběr, jestli budeme stavební práce provádět sami, nebo si na ně najmeme odbornou firmu. V následujících třech odstavcích krátce popíšeme výhody a nevýhody těchto způsobů.

Chcete stavět sami?

Stavba či rekonstrukce svépomocí má tu výhodu, že ušetříme náklady na práci, které často tvoří největší položku na stavebním rozpočtu. Pro takové činnosti je však potřeba být zručný, šikovný a hlavně zkušený, aby výsledek práce mohl být kvalitní. Většina lidí je v současné době schopná si udělat alespoň jednodušší dílčí zejména závěrečné práce, jako např. vymalovat si, sádrovat nebo se třeba položit skládací plovoucí podlahu. Vrhnout se sám do stavby domu si troufne málokdo. Stavbou svépomocí sice můžeme ušetřit, avšak toto ušetření se nám nemusí vyplatit, protože pokud odvedená práce nebude stoprocentní, dům nám nebude moci sloužit dlouhou řade let bez výraznějších oprav.

Chcete stavět pomocí subdodávek?

Stavba pomocí subdodávek (materiálu i stavebních prací) je jakýmsi mezistupněm mezi stavbou svépomocí a stavbou na klíč. Materiál si objednáváme u jednotlivých výrobců nebo dodavatelů, dílčí práce pak zadáváme jednotlivým firmám nebo odborníkům-jednotlivcům. Získáme tak stoprocentní kontrolu nad stavebním rozpočtem i kvalitou odvedené práce. Vše si můžeme zvolit tak, jak sami uznáme za vhodné. Výhodou firem je, že sledují, jaké nové materiály se vyskytují na stavebním trhu, mají zkušenosti a dovedou aplikovat moderní technologie.

Stavba na klíč Ústí nad Orlicí

Stavba domu tzv. na klíč znamená, že realizaci celého domu přenecháme jediné firmě, která odvede veškerou potřebnou práci. Na nás je pouze to, abychom firmě sdělili své představy, které budou společně s odborníky z firmy převedeny do stavebního projektu, poté zkontrolovali a odsouhlasili cenovou kalkulaci. Pak už vše přenecháme na firmě a sami se nemusíme o nic starat.

Rekonstrukce domů a bytů Ústí nad Orlicí

Člověk, který se rozhoduje o rekonstrukci svého bytu nebo domu k tomu má obvykle dva důvody. První z nich je důvod praktický, stávající řešení prostor mu jednoduše nevyhovuje nebo se v prostorách vyskytly nějaké chyby a poškození, které je nutné opravit. Jiným praktickým důvodem je také snaha snížení nákladů na bydlení (za vodu, elektřinu, vytápění apod.). Druhým hlavním důvodem je samotný vzhled. Po rekonstrukci může každý interiér a exteriér vypadat mnohem lépe než před rekonstrukcí a v bytě či domě se můžeme cítit příjemněji, i můžeme být na svůj domov pyšní.

Rekonstrukce bytového jádra v Ústí nad Orlicí

Nejčastěji prováděným druhem rekonstrukce v panelových domech je rekonstrukce bytového jádra, během které se z prostor koupelny a WC (případně i kuchyně) odstraní nevzhledné a nefunkční umakartové jádro a nahradí se mnohem vhodnějším jádrem zděným. Tento typ rekonstrukce je finančně i časově náročnější úpravou, rozhodně se však vyplatí do zděného jádra investovat. Po vyzdění prostou pak přichází pokládání obkladů a dlažby, dále pak instalace nové sanitární keramiky, případně i koupelnového nábytku. Dříve bylo u rekonstrukce bytového jádra nutné žádat o stavební povolení, dnes už jsme od této povinnosti oproštěni.

Ústí nad Orlicí obklady a dlažby

Obklady a dlažby se stávají stále žádanějšími prvky domácnosti, jednak díky své poměrně nízké náročnosti na údržbu, na druhé straně také díky velké nabídce, která na současném trhu je co se týče tvarů, velikostí, barev i povrchů. Obklady jsou vhodné do koupelen a kuchyní, dlažby také do chodeb nebo i exteriérů (terasy, balkony apod.). Nová dlažba nebo obklad dokáží stávající prostor značně oživit.

Ústí nad Orlicí zednické práce

Zednické práce zahrnují různé činnosti týkající se zdí. Základem je tvorba nových a oprava stávajících omítek. Zedníci také vytvářejí různé ozdobné štuky jako dekorace interiéru. Služby zedníka budete potřebovat např. i po výměně oken, kdy bude nutné udělat kolem nových oken novou omítku. Omítky dělíme na jednovrstvé a dvouvrstvé. Speciálním typem jsou sádrové strojní omítky. Na práce zednické plynule navazují práce malířské, které dodají omítce barvu.

Zateplení fasád v Ústí nad Orlicí a okolí

Zateplování fasád se provádí nejen u panelových domů, což je v dnešní době velmi časté, ale také u starších rodinných domů. Cílem zateplování je zejména snížit únik tepla z domu ven a tím ušetřit náklady nutné na vytápění. Vložená investice se vám poměrně rychle vrátí. Zateplování se provádí tak, že se zdi domu obloží sádrokartonovými deskami, na kterých se potom vytvoří nové omítka a na ni následně nanese barva. Barvou získá dům novou zajímavější tvář. Často se volí různé kombinace barev. Před samotným zateplováním musíte mít vytvořený energetický projekt stavby, na zateplení je možné požádat o některou z dotací.

Sádrokarton - nízká cena, nízká hmotnost

Sádrokarton je skvělým materiálem, který se využívá stále častěji pro svou poměrně nízkou cenu a také nízkou hmotnost, díky které ani při použití většího množství nezatěžuje statiku stavby. Sádrokarton se využívá pro snižování vysokých stropů, díky čemuž se místnost snadněji vytápí a do prostoru mezi sádrokartonem a původním stropem je možné ukrýt různé rozvody. Dále se používá pro přepažování nebo dělení místností na více částí. Sádrokarton také může být zajímavým dekorativním prvkem, neboť se vyrábí s různou úpravou povrchu.

Půdní vestavby se sádrokartonem Ústí nad Orlicí

Velké množství starších domů má půdu, která se nijak nevyužívá nebo se jsou na ní pouze uložené nepotřebné věci. Není však nic složitého z půdy vytvořit nový plnohodnotný obyvatelný prostor. Stačí k tomu půdní prostor rozdělit do několika místností, což se provádí pomocí lehkého sádrokartonu nebo pomocí klasických zednických technik.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17334 (novesluzby.cz#23356)


Přidat komentář