Stavby zděných nízkoenergetických domů - Jičín

Nízkoenergetický dům je šance pro všechny, kteří chtějí úsporně bydlet bez velkých nákladů na energie. Ale ne vždy se musí jednat o dřevostavbu. Nízkoenergetický dům může být i zděný.

Úsporné bydlení ve zděném domě

Ne každý je příznivcem moderních dřevostaveb. Jsou lidé, kteří se cítí dobře jen v klasickém zděném domě. Ovšem to ještě neznamená, že musí nutně vynakládat velké částky na provoz domu. Úsporné bydlení se dá vždy realizovat. Otázkou je jen s kým. Dnešní odborníci na zděné stavby vám dokáží postavit zděný dům v nízkoenergetickém provedení, ale dokáží vám i zděný dům upravit do nízkoenergetické podoby. Samozřejmostí je nejen stavba samotného domu, ale i dokončení jeho okolí. Což většina firem zabývajících se dřevostavbami již nedělá.

Co jsou nízkoenergetické domy?

Nízkoenergetický dům je budova s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, tedy pod 50kWh na metr čtvereční plochy, která je oproti běžným novostavbám, které sice splňují normové požadavky, ale nevyužívají nových možností, poloviční nebo často i menší. V porovnání se staršími stavbami se u nízkoenergetických domů dosahuje úspor na vytápění až 75 procent, většinou však více. Daleko větších úspor než dosahujínízkoenergetické domy lze dosáhnout upasivních domů, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby. Samozřejmě pouze s precizními novými technologickými opatřeními.

Z jakých materiálů mohou být nízkoenergetické domy?

Velmi módní se staly u nás nepříliš zažité dřevostavby. Určitě nabízejí celou řadu úsporných řešení. Dřevostavby mají výhodu rychlé výstavby, poněvadž se většinou montují z již hotových panelů. Často jejich konečná podoba nejde rozeznat od klasického zděného domu. Další možností je systém betonování obvodových stěn do ztraceného bednění. Tento systém patří mezi méně používané. Mezi další alternativy patří domy ze slámy, hlíny i dalších materiálů, které splňují podmínky nízkoenergetické výstavby. Ovšem u těchto alternativních materiálů není prozatím jistota dlouhodobé trvanlivosti. V našich podmínkách je nejvíce zažitý zděný konstrukční systém. Výhoda tohoto systému spočívá v dlouholetých, neustále zdokonalovaných technologiích a v materiálech, které mají stále lepší a lepší vlastnosti. A tak zděný systém dnes dosahuje naprosto bez problémů nízkoenergetických hodnot.

Nízkoenergetický dům realizovaný jako zděná stavba Jičín

Je opravdu o klasickou variantou, kterou volí stále větší množství stavitelů. Nízkoenergetický dům realizovaný jako zděná stavba dosahuje maximálních možných celoročních úspor na nákladech za vytápění. Velká většina nových zdících materiálů dnes má výborné tepelně izolační parametry a nabízí tudíž jednu z kvalitních variant konstrukce nízkoenergetického domu. Cihelné zdivo kromě toho nabízí hned několik výhod, akumuluje teplo, zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a má dobré akustické vlastnosti. Pokud tedy využijete nejkvalitnějších zdících materiálů, skloubíte je s novými stavebními postupy, pak získáte nízkoenergetické a vysoce kvalitní bydlení.

Jaké jsou předpoklady pro stavbu nízkoenergetického domu

Samozřejmě samotná nízkoenergetická stavba potřebuje odpovídající pozemek a podle něho i plány na stavbu. Celá výstavba pak musí být dopodrobna zdokumentovaná v projektové dokumentaci. Při stavbě nízkoenergetického domu záleží více než kde jinde na maličkostech. Důležitá je i samotná orientace domu. Pak samozřejmě jeho tvar a konstrukce, řešení tepelných mostů a vazeb, těsnost a způsob větrání, vytápění a ohřev vody, výběr oken a samozřejmě i kvalitních materiálů a izolace.

Výběr pozemku pro nízkoenergetický dům Jičín

Pozemek určený k výstavbě domu s nízkou spotřebou energie vybíráme s ohledem na místní klima, terén a jeho orientaci a vegetaci. Důležité je odkrytí v jižním směru.

Orientace nízkoenergetického domu

Nejideálnější je postavit nízkoenergetický dům na jižním svahu. To však není až tak podstatné. Mnohem důležitější je orientace velkých prosklených ploch na jih a také dostatek světla z jižní strany. Tedy nemělo by z této strany nic stínit, ale zároveň by celková orientace stavby na pozemku měla zajišťovat soukromí. Naprosto nevýhodné je situovat stavbu na východ až západ. Toto situování vede k přehřívání stavby a snížené možnosti tepelné regulace.

Tvar nízkoenergetického domu

Nízkoenergetický dům by měl mít kompaktní tvar, který by se měl blížit co nejvíce ke kvádru či krychli. Je nutné se vyvarovat členitých staveb. Stavbu nevytápěných prostor je vhodné realizovat samostatně. Nejlépe jako přidaný nebo také přilepený objekt. Týká se to zejména garáží.

Konstrukce nízkoenergetického domu

Samotná konstrukce nízkoenergetického domu je velmi důležitá. Začíná to již tím, že dům se zapouští minimálně do země. Pokračuje to výběrem stavebního materiálu a samozřejmě důkladnou izolací. U zděného systému do tloušťky 0,5 metru je nutná dodatečná tepelná izolace. Pouze v případě, že jsou takzvané dutinkové tvárnice již zatepleny, tedy dutiny jsou vyplněny tepelnou izolací, je možné zateplení jen zvenčí. Častěji se však používají sendvičové konstrukce, kdy se izolace umisťuje mezi dvěma vrstvami zdiva, nebo zdivem a vnější lehkou fasádou.

Tepelné mosty a vazby

Zde je nutné dát velký pozor. Jde o místa, kde je tepelná izolace z nějakého důvodu ztenčena a také místa jako jsou kouty a rohy. Zde pokud je izolace zanedbána dochází k tepelným ztrátám.

Těsnost a větrání nízkoenergetického domu

Aby mohl být dům označen za nízkoenergetický, je nutné vyřešit jeho nízkou spotřebu. Té lze dosáhnout vzduchovou izolací, řízeným větráním, rekuperací a klimatizací. Spojení všech technologií dosahuje opravdu komfortního a úsporného bydlení.

Vytápění nízkoenergetických domů a ohřev vody

Vybrat správný typ vytápění je opravdu problém. Zvláště, když dnes je nabídka velmi široká a kombinace vyžadují velké znalosti. K nejvíce využívaným patří kombinace nízkoenergetického kotle a kolektorů. Pak tepelné čerpadlo, teplovodní krbová vložka a solárně termické kolektory. Dále je určitě namístě kombinace s elektrickým vytápěním pomocí topných inteligentních kabelů, které se řadí k vysoce úsporným nebo pomocí infrapanelů.

Okna nízkoenergetických domů

Samozřejmá je jejich kvalita i technické parametry. Ovšem je třeba si uvědomit, že ne všechna tato okna musí být otevíratelná. Naopak se doporučuje, co nejméně otevíratelných oken a větrání pomocí rekuperace. To zajišťuje opravdu maximální úspory.

Sádrokarton a zděné stavby Jičín

Tyto dvě technologie se navzájem opravdu nevylučují. Právě naopak. Sádrokarton se doporučuje zejména na stavbu podkroví a také na architektonické prvky. Určitě je vhodný jako akustický izolant. Zejména u studentských pokojů, ze kterých se line hlučná hudba. Jeho vlastnosti ho přímo předurčují pro jakoukoli stavbu, ať již nízkoenergetickou nebo klasickou.

A co závěr?

Tedy ne závěr článku, ale vaší stavby. Dobré je vybrat si stavební firmu, která postaví nejen dům, ale i garáž, zídky, ploty a přístupové cesty. Protože teprve pak je bydlení hotové. Proto je dobré vybírat stavební firmu podle doporučení těch, kteří vědí, co daná firma umí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17467 (novesluzby.cz#23563)


Přidat komentář