Stavby domů, dřevostaveb - okres Jihlava a okolí

Jestliže jste se rozhodli pro stavbu domu, zcela jistě se neobejdete bez tesařské firmy. Dobrá tesařská firma Vám dnes nejen zrealizuje stavbu střechy, ale mnohé jsou schopné na přání zákazníka postavit celý moderní dřevěný dům, tzv. na klíč.

Tesařské práce okres Jihlava

Bez tesařských prací se pravděpodobně neobejde v podstatě žádná nově vznikající stavba. Tesařské práce jsou především hlavním prvkem dřevěných nosných střešních konstrukcí, a proto je velmi důležité dbát na kvalitu jejich provedení. Stavbu dřevěných nosných konstrukcí střech je třeba vždy přenechat profesionální firmě, která se drží daných předpisů a má mnohaleté zkušenosti, jen díky tomu bude Vaše střecha dlouhodobě sloužit a bude odolná vnějším klimatickým vlivům. Tesařské firmy však nabízejí mnohem více, než jen stavbu střešních konstrukcí. Pod tesařské práce tak lze zahrnout především stavbu dřevěných domů, roubených staveb, hrázděných staveb, dále různé přístřešky, brány, vrata, altány, zimní zahrady, pergoly, verandy, a mnoho dalšího. Tesařské práce jsou spíše hrubšího charakteru, kdy se zpracovává masivní dřevo a příliš se nehledí na milimetrovou přesnost. Jako další produkty tesařů lze zmínit bednění pro základy nebo třeba podlahové či stropní nosníky.

Stavby domů, dřevostaveb – okres Jihlava a okolí

Tesařské firmy se často zabývají mimo jiné i stavbou domů, zejména dřevostaveb. Mezi takové firmy patří i** firma Madera pana Patrika Lopatky**. Tato firma se specializuje na montování moderních sendvičových dřevostaveb, kdy se jedná o jedinečnou technologii, díky které můžete mít postavený za velice krátký čas plnohodnotný rodinný dům. Firma také provádí další klasické tesařské práce, jako je stavba či rekonstrukce krovů, stavba verand, pergol a mnoho dalšího. Firma pana Lopatky se vyznačuje kvalitou odvedené práce a individuálním, vysoce profesionálním přístupem ke každému klientovi.

Jestliže Vás nabídka této firmy zaujala a rádi byste se dozvěděli něco více o ní, o dřevěných domech, či dalších nabízených službách, prohlédněte si její internetové stránky: http://www.madera.ic.cz/. Uvedenou firmu naleznete na adrese: Telečská 2896/37, 586 01 Jihlava. S firmou** Madera** je také možné se spojit prostřednictvím e-mailu: plopatka@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: +420 604 504 861.

Výstavba dřevěných domů na Jihlavsku

Dřevo je stavební materiál, který provází lidstvo již od nepaměti, a je tudíž prověřený mnoha generaci. Jestliže jsou dřevěné stavby správně ošetřovány, mohou neporušené přečkat celá staletí, o čemž svědčí dodnes dochované historické dřevěné domy či chalupy. V posledních letech se dřevo opět stalo velice oblíbeným a preferovaným stavebním materiálem, především z ekonomických a ekologických důvodů. Za dřevostavbu lze označit tu stavbu, která má hlavní nosnou konstrukci vytvořenou ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva.  Dnešní moderní dřevostavby je v mnoha případech na první pohled obtížné rozeznat od klasického zděného rodinného domku. Jako dřevostavby tak mohou být označeny domy, jejichž dřevěná konstrukce je tzv. přiznána, to znamená, že jsou viditelné třeba dřevěné nosné sloupky, dřevěný obvodový plášť, apod. Může se tak jednat například o stylové roubené chalupy, chaty, apod. Další skupinou dřevostaveb jsou domy, kdy je dřevo nebo spíše materiál na bázi dřeva, použit pouze jako stavební materiál, který je ukryt uvnitř konstrukce. Dřevěná konstrukce je tak přikryta omítkou nebo nějakým obkladovým materiálem.

Montované sendvičové dřevostavby Jihlava

Jak je již výše zmíněno, moderní montované dřevostavby jsou rovnocenným partnerem domu postaveného z klasického materiálu. Montované sendvičové dřevostavby jsou v posledních letech čím dále oblíbenější především díky nižší ceně. Cena u dřevostavby postavené tzv. na klíč může být až o 30 % nižší, než je tomu u zděné stavby. Dalším velkým plusem tohoto typu stavby je vysoká rychlost při výstavbě, přičemž se nečeká, až dům vyschne a sedne si, dřevěný dům je naopak ihned obyvatelný. Stavba dřevěného montovaného domu na klíč trvá přibližně tři měsíce. Při volbě dřevostavby je možné si vybrat z katalogových typových domů, nebo si nechat vytvořit projekt dle vlastních představ. Mimo zmíněné výhody je třeba také zmínit, že se jedná o ekologický, přírodní a zdravotně nezávadný materiál, který dokáže regulovat vlhkost a má dobré izolační vlastnosti. Díky tomu, že se jedná o poměrně lehkou stavbu, nemusí být základy a základová deska tak masivní, jako u zděných domů.

Stavba krovu, tesař okres Jihlava

Stavba krovu patří mezi hlavní pracovní náplň tesařů. Jak je již výše uvedeno, krov je nosná konstrukce střechy, jenž má za úkol snést velké zatížení. Krov musí nést střešní krytinu, například tašky nebo plech. Mimo toto zatížení je třeba počítat s další zátěží, což může být sněhová přikrývka, poryvy větru, déšť, apod. Z těchto důvodů je nesmírně důležité, aby byl krov kvalitně a profesionálně postaven v souladu se všemi předpisy.  Krov musí být postaven především v závislosti na velikosti stavby, sklonu a tvaru střechy a v neposlední řadě na účelu využití celé stavby. Při stavbě je nutné vzít v úvahu budoucí využití podkrovních prostor, zda budou obytné či nikoliv. Pokud je chcete v budoucnu obývat, musí být krov konstruován tak, aby umožňoval bezproblémový pohyb v podkrovních místnostech. Krov zatěžuje podpůrnou konstrukci ve svislém směru, přičemž šikmé tlaky se zachycují prostřednictvím vodorovných příčných prvků, kterými jsou vazní trámy, kleštiny a táhla. V dnešní době se staví krovy jednodušší, než tomu bylo v minulosti, právě z důvodu využití podkrovních prostor pro bydlení. U starších domů je obvyklé, že díky složitější konstrukci krovů je půda částečně neprůchozí.

Rekonstrukce střech a krovů Jihlavsko

Aby střecha dokázala odolat všem nepříznivým vlivům, je důležité, aby byl krov v dobré kondici. Pokud rekonstruujete starší dům, kde není krov zcela v pořádku, nebo kde je nutné změnit jeho uspořádání z důvodu budování obytného podkroví, je možné provést jeho částečnou rekonstrukci. I při rekonstrukci krovů je bezpodmínečně nutné, aby ji provedl odborník a nedošlo tak k nějaké nepříjemnosti. Při rekonstrukci je nejdůležitější správná volba vhodných materiálů a technologických postupů. V místech viditelného poškození trámů, například dřevokazným hmyzem, je nutné provést důkladný průzkum v napadené oblasti. Důkladný průzkum je třeba také provést v místech, které s ním nepřímo souvisí. Je třeba zjistit celkový rozsah a druh poškození a navrhnout optimální řešení. Některé úpravy je rozhodně lepší konzultovat se statikem.

Oprava poškozených krovů okres Jihlava

Poškozené a hmyzem napadené trámy lze vyměnit celé, nebo jen jeho část. Poruchy jednotlivých trámů je možné odstranit rozličnými způsoby, mezi které například patří podepření, zesílení, protézování, výměna, injektáž, a další. Druh opravy je také závislí na statickém výpočtu. Samozřejmostí je dodatečná impregnace dřeva, či změna uspořádání trámů, aby bylo možné prostor upravit na obytnou místnost. Některé překážející trámy je možné odstranit, ale je nutné brát zřetel na celkové působení konstrukce. Pokud se provede nějaký neodborný zásah, například se nesprávně odebere ztužidlo krovu, může dojít k celkovému narušení konstrukce. Zbytky trámů, které byly napadeny biologickými škůdci, je vhodné odstranit spálením nebo odvozem na sládku. Jednotlivé části krovu je možné opravovat pomocí podepření dočasných či trvalých trámů, jež přenesou zatížení do nosných konstrukcí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17510 (novesluzby.cz#23626)


Přidat komentář