Solární systémy, tepelná čerpadla - Turnov a okolí

Energie pro ohřev vody i pro vytápění jsou čím dál dražší. S tím už asi nic nenaděláte. Šetřit však například tím, že budete méně topit, není zrovna moc dobrý nápad. Máme pro vás lepší řešení.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak ušetřit za vytápění či ohřev vody, a to bez toho, aniž byste omezovali vytápění nebo spotřebu teplé vody? Existuje způsob, jak za vytápění a ohřev vody výrazně ušetřit, navíc se stát soběstačnějším a ještě k tomu se chovat ekologicky. Chytré, ekonomické i ekologické řešení pro levnější ohřívání vody nebo vytápění spočívá v solárním systému či** tepelném čerpadle**.

Na jakém principu pracují tepelná čerpadla a solární systémy?

Tepelné čerpadlo dokáže odebírat tepelnou energii ze země a koncentrovat ji v teplonosné kapalině. Ovšem existuje více typů tepelných čerpadel, která čerpají teplo i z různých jiných zdrojů. Tepelnou energii z tepelného čerpadla lze pak využít pro ohřev vody nebo pro vytápění. Oproti tomu solární systémy pracují na principu, kdy se na teplo přeměňuje sluneční energie. Tato tepelná energie se koncentruje v teplonosné kapalině a díky tomu je možné ji dále využívat a to nejčastěji pro ohřev vody. Pokud vás tepelná čerpadla nebo solární systémy zaujaly, máme pro vás tip na firmu, která provádí instalaci těchto zařízení.

Solární systémy - Turnov a okolí

Největší výhodou solárních systémů je to, že v porovnání s ostatními zdroji energie, a to jak těmi klasickými, tak těmi ekologickými (tzv. obnovitelnými), dokáží produkovat energii téměř zadarmo bez dalších výrazných provozních nákladů zařízení. Fototermické systémy, které dokáží přeměnit sluneční energii na tepelnou energii, dokáží využít až 80% energie přijaté ze slunečního záření. Celoroční průměrná účinnost fototermického solárního systému včetně zimního období je přibližně 50-60%. Solární systémy se nejčastěji používají pro ohřev teplé vody, ovšem lze je požít také na přitápění domu nebo ohřev bazénu.

Fototermické solární systémy celoroční a sezónní

Fototermické solární systémy je možné členit na celoroční a sezónní systémy. Již z názvu vyplývá, v čem bude jejich rozdíl. Jednotlivé systémy se odlišují od možné doby využitelnosti během ročního období, s čím souvisí i jejich konstrukce. Sezónní fototermický solární systém je levnější, jednodušší. Na druhou stranu je však náchylnější na teploty, které jsou pod bod mrazu. Celoroční fototermický solární systém je možné využít po celý rok, s čímž souvisí větší složitost konstrukce i větší finanční zátěž.

Využití solárního systému k ohřevu a vytápění

Solární energie, pro kterou se můžete rozhodnout, Vám nabízí hned několik možností využití. Především se jedná o solární ohřev teplé užitkové vody TUV, dále solární ohřev bazénu a solární vytápění. Jednotlivé možnosti je možné libovolně kombinovat. Jednotlivé možnosti, či kombinace možností se odlišují objemem zásahu do stavebních částí, ale také svoji náročností po stránce technické.

Solární ohřev teplé užitkové vody

Hledáte-li nejméně náročnou variantu na peníze, a současně i po stránce technické, pak jí je právě možnost v podobě využití solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody. Varianta solárního ohřevu vyžaduje pouze elektrickou energii a příslušný tlakový zdroj studené vody, nepočítáme-li obecné technické podmínky. Je vhodné si však zvolit instalaci solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody, který bude větší než 200 litrů, tedy, budete-li chtít ekonomickou návratnost. Pokud byste si zvolili menší objem litrů, pak se Vám dané zařízení po ekonomické stránce nevyplatí. To, kolik má solární systém ohřát, je odvislé od počtu členů rodiny, a jejich potřeb. Počítejte s tím, že taková tříčlenná rodina využije zhruba onen zmíněný 200 litrový solární systém.

Princip fungování solárního ohřevu teplé užitkové vody

Jak solární systém pro ohřev teplé užitkové vody funguje? Jakmile teplota na kolektoru přesáhne teplotu, než je současná teplota teplé užitkové vody v zásobníku, spustí se oběhové čerpadlo, kdy se voda v zásobníku začíná ohřívat. Tento proces pak trvá do té doby, než se obě hodnoty teplot vyrovnají. Po celou dobu, kdy se voda ohřívá, je náhradní zdroj vytápění odstavený. Náhradní zdroj můžete využít pro odpolední hodiny, abyste mohli v maximální možné míře využít právě solární energii, která se Vám nabízí.

Solární ohřev bazénu

Po stránce finanční je varianta solárního ohřevu bazénu o něco náročnější, a to z důvodu nutnosti většího počtu kolektorů. Po stránce technické je však obdobná s variantou solárního ohřevu teplé užitkové vody. U bazénu dochází k největším tepelným ztrátám při odpařování. Na tento fakt je brán ohled při zjištění potřebného počtu solárních kolektorů. Menší potřeba účinné plochy kolektoru bude v případě, je-li bazén krytý. U solárního ohřevu bazénu je však nutné si říci, zda budete využívat bazén celoročně, nebo jen v sezóně. V případě, že chcete mít bazén s příjemně vyhřátou vodou jen během letního období, pak je ovšem nutné, abyste zajistili odbírání tepla z kolektoru i mimo období, kdy nebude bazén v provozu.

Solární vytápění

Co do finanční a technické náročnosti, je varianta využití solárního vytápění, nejnáročnější. K této variantě se povětšinou přistupuje u objektů, které jsou ve výstavbě, či se jedná o novostavbu, nebo dochází k rekonstrukci objektu. Jistá nevýhoda u solárního vytápění spočívá v tom, že když slunce svítí, tak zároveň není nutné tolik přitápět, čímž získanou energii u přímotopného systému nevyužijete v maximální míře. Což je velká škoda. Pro takový případ se pak častokráte přistupuje ke kombinaci využití tepelného čerpadla se solárním systémem.

Tepelná čerpadla a jejich montáž- Turnov a okolí

Pro vytápění domu se ovšem více než solární systémy hodí tepelné čerpadlo, které tento účel splňuje efektivněji, ovšem stejně tak lze tepelné čerpadlo využívat pro ohřev vody. Tepelná čerpadla se dělí podle toho, odkud berou tepelnou energii a čemu ji dodávají. Existují tyto typy tepelných čerpadel: země – voda – využívá hloubkový vrt nebo zemní kolektor, voda – voda – využívá vodní nádrž nebo podzemní vodu, vzduch – voda – využívá venkovní vzduch. I v případě tepelných čerpadel máte možnost výběru, jako u solárních systémů. I zde je potřeba disponovat dobrou orientací v tepelných čerpadlech, schopností vybrat vhodný typ tepelného čerpadla pro konkrétní objekt, a v neposlední řadě si ho nechat odborně namontovat, zapojit a uvést do provozu. Veškeré činnosti související s návrhem, dodáním, instalací tepelného čerpadla, Vám zajistí profesionální zkušená firma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17730 (novesluzby.cz#24031)


Přidat komentář