Školení řidičů manipulačních vozíků - Ostrava

Pro řízení manipulačních vozíků je třeba disponovat patřičným průkazem řidiče manipulačních vozíků. K jeho získání je nutné absolvovat výcvik a úspěšně složit zkoušku. Následně je možné také zažádat o rozšíření kvalifikace.

V rámci základního i opakovaného odborného školení řidičů manipulačních vozíků všech typů a druhů, certifikovaná firma seznamuje žadatele, držitele průkazu řidiče manipulačních vozíků s jednotlivými požadavky na bezpečnost obsluhy, dále s nezbytnou údržbou manipulačních vozíků, bezpečnou přepravou zboží, předmětů, a to teoretickou, případně i praktickou formou. O odborné školení řidičů manipulačních vozíků a zařízení můžete žádat, ať už jste fyzickou osobou, nebo zaměstnavatelem, u kterého budou pracovat, nebo pracují jedinci, jejichž náplň práce bude obsahovat také řízení manipulačních vozíků.

Školení řidičů manipulačních a vysokozdvižných vozíků

Potřebujete školení řidičů manipulačních vozíků? A hledáte v Ostravě firmu, která se touto oblastí zabývá? Nemusíte hledat dlouho. Pan Tomáš Sýkora vám nabízí školení řidičů manipulačních vozíků se získáním EURO průkazu, a to pro firmy i fyzické osoby. Pokud nemáte možnost získání praxe na firemním či vlastním vozíku, nabízí se vám i možnost získání praxe. Školení řidiči manipulačních vozíků se dokáží vyvarovat lépe nehodám a umějí přiměřeně zacházet s vozíkem i nákladem. Investice do tohoto školení se vám v každém případě vyplatí.

Na základě možností společnosti je možné se domluvit na školení řidičů manipulačních a vysokozdvižných vozíků v prostorách firmy, tj. zaměstnavatele, nebo v prostorách školící společnosti. Součástí školení, jak již bylo výše sděleno, je jednak seznámení se s druhy vozíků, požadavky na jejich bezpečnou obsluhu i údržbu, ale také seznámení se s bezpečným přepravováním břemen aj. Vámi vybraná společnost Vám může zajistit základní kurz školení, případně i opakované školení, či rozšíření kvalifikace.

Žádost o přijetí k výcviku a zkoušce na manipulačním vozíku

Předtím, než bude moci společnost přistoupit k odbornému školení, bude potřebovat od každého zájemce vyplněnou žádost o přijetí k výcviku a zkoušce. Ve standardizované žádosti, je třeba kromě jiného, uvést třídu a druh manipulačního vozíku, ke kterému chce zájemce buď získat průkaz zvláštní odborné způsobilosti, nebo rozšířit průkaz.

  • Tomáš Sýkora
  • Tel: +420 604 541 759
  • E-mail: t.sykora@seznam.cz

Elektrovozíky, motovozíky, zvláštní vozíky

Jaké manipulační, vysokozdvižné vozíky vyžadují absolvování výcviku a úspěšné složení zkoušky? Manipulační vozíky, jako takové, můžeme rozdělit na elektrovozíky, motovozíky a zvláštní vozíky. Jmenovat pak můžeme například ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače – plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením – vysokozdvižné ručně vedené – vysokozdvižné s volantovým řízením s nosností do 5t, nebo nad 5t – vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny aj. Dojde-li pak k úspěšnému zakončení zkoušky, nic nebrání tomu, aby zájemce obdržel EURO průkaz řidiče manipulačních vozíků, a to pro konkrétní druh i třídu vozíku. Průkaz, který je platný pro všechny státy EU.

Školení řidičů manipulačních vozíků

Součástí školení je praktická i teoretická příprava řidičů manipulačních vozíků všech kategorií v obsluze a řízení tohoto vozidla a manipulace s materiálem. Teoretická část zahrnuje nauku o konstrukci (rozdělení vozíků, údržba, kontrola, zásady pro obsluhu), nauku o provozu, pravidla silničního provozu, bezpečnostní požadavky na vozíky a jejich řidiče, zdravotní přípravu (základní pravidla první pomoci apod.). Praktická část obsahuje jízdu s vozíkem, manipulaci včetně zaučení s přídavným zařízením, denní kontrolu, ověření dovedností.

  • Tomáš Sýkora
  • Tel: +420 604 541 759
  • E-mail: t.sykora@seznam.cz

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky je uchazeči vydán mezinárodní průkaz obsluh motorových vozíků dané třídy a druhu. Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je vydáno řidiči protokol a osvědčení o přezkoušení. Pro kurz není potřeba vlastnit řidičský průkaz na osobní automobil.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17803 (novesluzby.cz#24175)


Přidat komentář