Sanace a odstraňování plísní Praha

Sanace čili ozdravění můžete provádět sami nebo s firmou. Sanační firmy však dosáhnou daleko větších sanačních úspěchů než vy, kteří jste odkázáni na nabídku drogerií. Jak úspěšné tedy sanační firmy jsou?

Co je vlastně sanace?

Lze ji definovat jako odstraňování vzniklých škod způsobených buď lidskou činností nebo přírodními vlivy nebo škůdci na majetku nebo krajině. Sanace je vlastně název samotného odstranění příčin i následků způsobených škod. Sanovat můžete vlastně cokoli, co došlo k újmě. Nejčastěji se však mluví o sanaci v důsledku odstranění problémů bydlení, tedy vzlínání vlhkosti, plísní, napadení škůdci, ale i například rzí. Sanace se provádí po záplavách nebo požárech. Sanovat můžete beton, zeminu, železo, ale i nábytek. Dnes dokonce i solární panely. Prostě sanace je vlastně očišťující úklid od zdraví škodlivého napadení nebo ušpinění vedoucí k obnovení původního zdravého stavu.

Jaká je nabídka sanačních firem Praha?

Sanační firmy nejčastěji nabízejí sanaci vlhkých prostor. Zde se zabývají nejen odstraněním vlhkosti, ale především zdraví škodlivých plísní. Dále jsou nabízeny sanace** po požárech** a samozřejmě po povodních a záplavách. K sanacím patří i deratizace, i když to je již poněkud jiný soudek. Sanační firmy většinou nabízejí veškeré práce na klíč. Můžete si zde však půjčit i přístroj na vysoušení zdiva. Pro firmy je nabídka sanačních prací širší. Jde o sanace velkých staveb, kde se sanují betonové konstrukce, železo, a další stavby, které potřebují určitý druh očisty.

Sanace a odstraňování plísní - Praha

Opravdu širokou nabídku sanačních prací nabízí firma ČE-NOVA CZ spol. s r. o. Obrátit se na ni můžete s objednávkou** sanací po požáru, při odstraňování plísní, se sanací elektrických rozvodů, ale i s odrezováním, vysoušením stavebních objektů či úpravou různých povrchů**. Tato sanační firma si opravdu zaslouží jen doporučení. Její pracovníci jsou skutečnými odborníky na sanace a dokáží si s nimi poradit tak, že po problému nezůstane památky.

logo

Sanační firmu ČE-NOVA CZ spol. s r. o. najdete na adrese Zavadilova 29, Praha 6.

Pokud však máte zájem o schůzku a objednání služeb, můžete rovnou využít e-mailové adresy mail@cenova.cz nebo telefonního čísla 222 965 999.

Více se o firmě dozvíte na jejích internetových stránkách www.cenova.cz. ** **

Odborníci na sanace v Praze

To nejsou nějací uklízeči s jarem. To jsou lidé, kteří dokáží pracovat se speciálními prostředky a technologiemi, které zaručí, že po problému nezůstane ani památky. Umí odstranit veškeré nánosy sazí a dehtu po požáru ze zdí, stropů, nábytku, technických zařízení s tak jemnou mechanikou jako jsou telefonní ústředny nebo počítačová pracoviště.Za samozřejmé považují i odstranění zápachu, i tak neústupného jako je spálenina. Umí ošetřit železné předměty a železné části staveb, které byly vystaveny plynům hořících plastických hmot a tak je ochránit před vážnou korozí. Samozřejmostí je pro ně odstranění rzí, plísní nebo čištění elektromotorů. Zkrátka jsou to lidé, pro které chemie není cizí slovo. Umí s ní zacházet a tak alespoň zmírnit dopady některých nepříjemných problémů.

Sanace po požárech Praha

Požár je neštěstím pro každého. požárProto by se každý měl snažit o minimalizaci škod. Neměl by se nikdy nikdo pouštět do  odklízení nebo čištění prostor po vyhoření. Již z důvodu možné otravy a dalšího poškození věcí. Tato práce náleží jiným. Je zapotřebí si uvědomit, že zplodiny se dostanou i do uzavřených místností, kde vůbec nehořelo. A pozor zplodiny jsou** jedovaté.** Navíc i kouř a saze se dostanou tam, kde vlastně** požár** ani nebyl. Dostanou se i do jinak nepoškozených přístrojů a zařízení. Proto je důležité na nic nesahat, nic nezapínat a v první řadě zavolat odborníky. Ti vás po velmi pečlivé kontrole budou informovat o stavu věcí a domluví se s vámi na sanaci. Před samotným zahájením** sanace** je nutné velmi a nezvratně poškozené části demontovat a odvést na skládku. Zároveň je nezbytná kontrola budovy z pohledu statika. Ten potvrdí stav budovy a pak je nutné zajistit stávající zdi proti povětrnostním podmínkám.

Mokrá sanace, suchá sanace Praha

Sanace po požáru lze provést několika způsoby. Záleží na místních okolnostech a podmínkách, ale vždy jde především o to, aby samotný sanační proces nezpůsobil další tzv. doprovodné škody. Je nutné mít na paměti ekologické dopady.

Rozlišujeme v zásadě 2 metody - Mokrou a Suchou:

U mokré se zpravidla jedná o chemické ošetření kontaminovaných povrchů s následným oplachem tlakovou vodou. Výběr speciálních chemikálií je nutnou podmínkou, přičemž kaly vzniklé oplachem, resp. jejich odsátím je nutné likvidovat v čističkách.

*** *Suché metody představují ** ** tryskání suchých abrazivních médií, jako jsou hydrogenulhličitan sodný (soda bicarbona) nebo hydrogenuhličitan vápenatý (mletý krystalický vápenec).

V neposlední řadě existuje kryogenní metoda (částice CO2). Každá z těchto metod má své přednosti, nicméně u prvních dvou se vždy jedná o přísun abraziva, které představuje tzv. dodatečný odpad, který lze snadno likvidovat.

V případě kalů je to obtížnější, neboť zatečení se těžko ubráníme. Nejekologičtější je metoda kryogenní, protože tryskáním částic CO2 nánosy prudce zmrznou a odpadnou, takto vzniklý odpad je ovšem zcela minimální (odpadlé saze, které se dají rychle odsát). Vyšší cenu této technologie (odvislá od ceny suchého ledu a PHM) ovšem vyrovná rychlost provedení a úspora dodatečných pracovních nákladů. Metoda je bezodpadová, tudíž ekologická!

U všech metod lze nebo je záhodno použít dodatečnou deodorizaci, tj. odstranění zbytkového zápachu po spálenině. Nejvhodnější metodou je fogging – zamlžování prostoru vhodnými deodorizačními látkami. Lze použít i ozónový generátor, ale to může provádět jen odborně školený pracovník, mimo jiné v místě nasazení veškerá umělá hmota ztrácí svůj původní tvar, navíc pobyt v místnosti při ozonizaci je zdraví nebezpečný.

Sanace plísní Praha

Plísně jsou snad všude. Najdete je na zdech na ovoci, zelenině, zkrátka všude, kde jim dovolíte kvést a vypouštět spory.** Plísně** mají rády zejména vlhko a teplo. Proto se jim výtečně daří v koupelnách, kuchyních, jídelnách, kolem oken, na vlhkých zdech, ale i v málo větraných prostorách. Člověk by se však s plísněmi neměl nikdy smiřovat.** Plísně** jsou totiž velice nebezpečné. Ačkoli my vidíme jen samotnou plíseň, tak její spory létají vzduchem a mohou u člověka i zvířat vyvolat nebezpečné a nepříjemné nemoci. Právě to je důvod proč s plísněmi bojovat. A nejlépe s pomocí odborníků na sanace. Je sice pravda, že například postřik savem, či jiným přípravkem krátkodobě pomůže. Ale opravdu ne na dlouho. Odborníci na sanace dokáží plísně zlikvidovat důkladně a dokonce tak, že k vám již cestu nenajdou.

Jak se sanují plísně?

V prvopočátku je důležitá analýza plísní a** mikrobiologický rozbor.** To je cesta, která určí, čím vlastně** plíseň** zničit. Pak se zakryjí vlhká místa a utěsní se netěsnosti. Následuje odstranění viditelného napadení pak dezinfekce všech postižených materiálů a předmětů. Následně se všechna ošetřená místa vysuší. Teprve nyní se odstraňují všechny napadené materiály, jako jsou omítky, tapety, dřevěné obklady nebo beton. Po odvezení všech sutin na skládku se vyčistí vzduch a může proběhnout rekonstrukce odstraněných částí.

Vzlínání vody kvůli plísním

I zde je nutná sanace. koupelnaAle zde již sama sanace nestačí. Jde o to, že základním problémem je izolace. Porušená nedostatečná nebo vůbec žádná izolace umožňuje vzlínání vody a následné vlhké mapy, výkvěty solí a plísně na zdech pokojů i na zdech domu. Tento stav se řeší metodami, které se navzájem kombinují. Jde o přímou, nepřímou sanaci a o doplňkové metody. Mezi přímé metody sanace patří podřezávání zdiva, vrážení nerezových plechů, chemické injektáže a podsekání zdiva s odizolováním. Mezi nepřímé sanace patří odvodnění okolí stavby, vysušování pomocí vysoušeče a terénní úpravy pomocí drenážních trubek. Jako** doplňkové metody** se pak používají sanační omítky a větrací systémy. Důležitý je pohled na vlhkou zeď jako na celek. To znamená, že pouze správná kombinace uvedených metod zajistí suchou zeď bez škodlivých plísní.

Sanace na klíč Praha

Na trhu je opravdu celá řada přípravků proti plísním i proti vzlínání vody. Jenže tyto přípravky jsou jen na krátkou dobu. Pokud však necháte celé řešení na sanační firmě, budete mít záruku kvalitních zdí bez soli, plísní i vlhkosti na velmi dlouhou dobu, která se nečítá na měsíce, ale na roky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17369 (novesluzby.cz#23426)


Přidat komentář