Řemeslnické práce - Praha 4

Zdravý a spokojený život bývá spjat s kvalitně vybudovaným zázemím, místem, kde trávíme spoustu svého času, ať je to domov, místo podnikání nebo prostor určený pro odpočinek. K vybudování takového zázemí potřebujeme stavebníky, kteří nám s tím pomohou.

Řemeslnické práce, stavba, oprava, rekonstrukce

Každá stavba, ať oprava, výstavba nová nebo rekonstrukce, vyžaduje náš pohled do budoucna, vizi při které naše představy tak trochu předcházejí událostem. Jisté je to, že určitě nestavíme pro okamžik nutné potřeby, ale pro zajištění komfortního života nebo kvalitních podmínek práce, s výhledem na několik desítek let dopředu. Abychom se vyhnuli přehmatům, finančním ztrátám i časovým prodlevám, je při plánování zapotřebí věnovat svou péči rovným dílem dialogu s architektem, optickému vyznění stavby, výběru stavebního materiálu a technologií, které budou použity a lidem, kteří budou veškeré** stavební práce** vykonávat. Přes veškerý pokrok a vývoj, je lidský element základem úspěchu každé práce. A zvlášť u stavebních činností záleží na tom, jak se řemeslník k práci postaví. Nehledáme tedy někoho, kdo si chce přivydělat a tvrdí, že vše zvládne, ještě předtím než se  dozví co a čas na výkon má až po své práci, která se týká naprosto jiného oboru. Musíme vyhledat takové řemeslníky, kteří pracují ve svém oboru a navíc jsou vybaveni potřebným nářadím a nástroji a navíc dokáží zajistit i potřebný materiál.

Jak snížit tepelné ztráty a zkvalitnit odhlučnění?

Potřeba kvalitně odvedeného díla je pro každého stavebníka jistě zásadní, protože stavba už od samého počátku musí být vedena tak, abychom si byli jisti co nejnižšími tepelnými ztrátami, kvalitním odhlučněním, vytvořením co nejvhodnějších klimatických podmínek a zároveň dostáli technickým normám, ekologickým závazkům i estetickým požadavkům. Naše představy a plán architekta musí pak dostat hmatatelnou podobu. Všechny stavební práce vyžadují řemeslnou znalost, zkušenost, um a spolupráci mezi řemeslníkem a zadavatelem práce. Protože všechny práce na sebe navazují už od přípravných, až po dokončovací, mělo by být tempo práce plynulé a hlavně bez  prodlev. Pokud stavebník osloví stavební firmu, která toto dokáže zajistit, má předem vyhráno. Ze stavebníka se stává klient, který jen dozoruje průběh stavby, dodržení všech norem a odpovědnost za odvedenou práci přenechá druhým.

Řemeslnické práce

Často slýcháváme, že najít dobrého řemeslníka je jako hledat jehlu v kupce sena. V takových případech je dobré spolehnout se na kladné reference nebo zhlédnout už odvedenou práci, o kvalitě firmy vypovídá také délka jejího trvání na trhu a šíře nabízených odborných služeb.

Stavební práce

Stavební práce nejsou jen zedničina, kterou si všichni pod tímto termínem asi nejčastěji představují. Meliorační práce, odpadní jímky, stavba bazénů, příprava terénu pro chodníky, hřiště nebo parkoviště, to vše jsou stavební činnosti, které vyžadují stroje a lidi, kteří s nimi umějí pracovat. Ale i příprava stavby samotné vyžaduje zemní práce, které připraví plochu a prostor pro stavební činnost. Úprava terénu, případná demolice, zhotovení zázemí pro inženýrské sítě a následné práce na základové desce jsou jen počátečními kroky realizace stavby.

Následující zednické práce musejí být vykonávány souběžně s jinými odbornými pracemi např. elektro a instalatérskými. Samotné zdění zdí může být prováděno různými postupy a technikami, záleží na složení materiálu, který byl pro stavbu vybrán. Vnitřní i vnější omítky, štukatérské práce a dlažba, vyžadují naprosto přesně a odborně zvládnutou řemeslnou činnost, na jejímž výsledku se odráží první vizuální hodnocení celého stavebního snažení.

Svépomoc v tomto případě opravdu není namístě, protože některé stavební postupy vyžadují cvik a manuální zručnost, která se zakládá na letitých zkušenostech. Toho si lze velice dobře všimnout, když někdo spoléhá na vlastní síly a pustí se do rekonstrukce koupelny nebo si sám troufne na výstavbu půdního bytu, většinou časem stavebníkovi dojdou síly, přešvihne svůj rozpočet a zastaví ho zdánlivě neřešitelný problém, pak dojde k tomu, že musí vyhledat firmu, která započaté práce dotáhne do konce.

Jaký zvolit stavební materiál?

Výběr** stavebního materiálu** bývá obvykle podřízen účelu stavby a ekonomickým možnostem investora. Cíleně preferovat konkrétní druh zdiva není potřebné, protože všechny certifikované stavební materiály na našem trhu, mají potřebné požadované vlastnosti a jejich výběr, bližší určení a specifika se pak mohou podle typu stavby lišit. Je spíše vhodné brát na zřetel, kde je stavební činnost prováděna a co budoucí obyvatelé od stavby očekávají. Samozřejmě, že nosnost zdících prvků limituje životnost stavby a zvukově izolační schopnosti zdiva předcházejí pozdějším investicím do dalších izolačních prvků. Stejně tak důležité jsou akumulační schopnosti a protipožární odolnost. To jsou vlastnosti, které někdy běžný klient z neznalost zbytečně opomíjí a věnuje se jen otázce finanční náročnosti a možnostem rychlosti práce se stavebními komponenty.

Bagr

Úprava okolí domu, pokládka dlažby

Pokud se někdo rozhodne pro rekonstrukci domu či jen jeho opravu, stává se, že zapomene na úpravu okolí stavby. A při tom teprve detaily dotáhnuté do konce dávají vyniknout úpravám, které byly provedeny. Vhodně zvolená** dlažba** na příjezdové komunikaci od hlavní cesty k domu, stejně jako chodník a cestičky v zahradě, jsou linky, které dávají vyniknout charakteru celé stavby, Navíc prostor který vyhrazují, určuje zbývající plochu vhodnou k ozelenění nebo jiným stavebním úpravám. Materiál zvolený pro dlažbu musí být nejen efektní, ale vzhledem k našim klimatickým podmínkám samozřejmě mrazuvzdorný, také by měl být odolný proti mechanickému opotřebování s protiskluzovým povrchem a zároveň péče o něj by měla být jednoduchá. Jeho barva i způsob kladení by měl vždycky korespondovat se zdivem plotu, střechou nebo obložením domu. Tyto prvky a činnosti dotažené do detailu zajistí stylovou čistotu celého pojetí stavby.

Proč nespoléhat na vlastní šikovnost

Šíře stavebního oboru je veliká, ale pokud hledáme odborníky, jejich znalosti by měly být komplexního rázu a je jedno, jde-li nám o stavbu na klíč nebo jen vyžadujeme stavební úpravu bytu či zateplení zdiva. Pokud nejsme profesionální zedníci nebo třeba dlaždiči, těžko si napoprvé poradíme a podruhé se už ke stejné činnosti málokdo dostane. Kvalitní řemeslník pracující ve stavebním oboru musí tyto činnosti bravurně ovládat a navíc jeho znalosti stavebního materiálu a postupu práce, korespondují s vývojem moderních technologií a jejich zaváděním do běžné praxe, to svépomocí nikdy nedokážeme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17333 (novesluzby.cz#23355)


Přidat komentář