Rekonstrukce střech - Ústí nad Labem

Zatéká vám do střechy nebo na své peněžence pociťujete úniky tepla z domu? Pak si zřejmě přejete, aby nepršelo či nesněžilo a aby už bylo hezky a teplo. Nebojte se rozmarů počasí a poškozenou střechu si raději nechejte opravit.

Budete stavět nový rodinný dům nebo uvažujete o jeho modernizaci? Stále odkládáte dávno plánovanou rekonstrukci střechy? Ať už Vás čeká jen oprava míst, kde do staré střechy zatéká, pak je vhodné oslovit řemeslníky, kteří nabízejí kompletní rekonstrukce střech. Nikdy totiž nevíte, co čeká pod střešní krytinou za nemilé překvapení. Podívejte se, jaké práce bude možná nutné provést, a co jednotlivé kroky obnášejí. Řeč bude zejména o realizaci a renovaci izolací střech, opravách a rekonstrukcích střech a jejich zateplení, a o službách, které s touto problematikou souvisí.

Klempířské a pokrývačské práce v Ústí nad Labem a okolí

Jakmile u střechy zjistíte sebemenší problém, co nejrychleji se obraťte na firmu, která nabízí klempířské a pokrývačské práce. Do střešní konstrukce totiž nevidíte a nejlepší je, pokud ji zkontroluje profesionál, který se střechami přímo zabývá. Tím je myšleno, že běžná stavební firma nemusí znát důkladně celou problematiku na rozdíl od odborníka, který se na střechy, jejich konstrukce a izolační materiály specializuje. Odborná pokrývačská firma nabízí poradenství, je flexibilnější a také v oblastech úpravy střech vám dokáže nabídnout více možností a efektivnější řešení.

Ústí nad Labem opravy a rekonstrukce střech

Střecha je velmi zatěžovanou součástí domu a co se týká ovlivnění stability a životnosti domu, rozhodně patří mezi nejdůležitější stavební prvky. Je proto bezpodmínečně nutné zajistit, aby střešní konstrukce nepropouštěla vlhkost, byla dlouhodobě funkční a nosná, a aby současně zajišťovala dostatečnou tepelnou izolaci. Možností, jak realizovat opravu nebo rekonstrukci střechy je mnoho. Může se jednat o částečné opravy i kompletní rekonstrukce střech včetně realizace nových klempířských prvků. Odborná firma dokáže posoudit rozsah poškození střechy a navrhnout vhodný postup pro opravu jak ploché střechy, tak třeba střechy sedlové. Obvykle je současně nutná výměna nebo oprava okapových svodů a žlabů nebo výměna prorezlého oplechování komínů. Profesionální firma pak dokáže posoudit** **, navrhnout a realizovat hydroizolace střech a zajistit provedení revize stavu střech a klempířských prvků.

Kvalitní hydroizolace střechy na Ústecku

Předně je nutné zdůraznit, že současné technologie zaručují, že i plochá střecha bude dokonale chránit dům. Odborná firma provede prohlídku střechy, zjistí její skladbu, a pokud není zpracován projekt, doporučí vám nejvhodnější řešení a izolační materiály. Např. u ploché střechy se může jednat o použití folie, modifikovaných asfaltových pásů, lepenky s posypem apod. Při výběru pokrývačské firmy se ujistěte, zda pracuje s certifikovanými a prověřenými materiály, a pak si můžete být jisti, že bude zaručena nejvyšší kvalita a dlouhodobá životnost hydroizolace.

Stavební klempířství, pokrývačské práce

Stavební klempíři pomocí vhodných prvků oplechují potřebné části domu, čímž zajistí, aby do stavby nezatékalo. Mezi často realizované stavební klempířské práce patří zejména odvodnění střech, tzn. žlaby (okapy), svody a doplňky. Stavební klempíři se postarají také o parapety, římsy, atiky nebo provádí lemování a olištování fasád domů. Jako materiál je používána zejména měď, pozink, titanzinek nebo hliník. Práce stavebních klempířů lze rozdělit na:

  • pokrývačské práce - komplexní montáže a opravy střech (sedlové, valbové, stanové nebo pultové). Pokrývači také provádějí osazení střešních oken.
  • povlakové izolace – sem patří zejména demontáže, opravy nebo částečné úpravy střechy pomocí asfaltových pasů nebo PVC folií. Pokrývačská firma také může zateplit střechu, např. minerálními deskami.

Stavební klempíři si na základě požadavků odběratele příslušné klempířské prvky také sami vyrábějí, např. falcováním či letováním podle druhu použitého materiálu.

Izolační klempířství, nabídka tepelných izolací

Obor stavební izolace a klempířství představuje spojení práce izolatérů a klempířů. Obvykle tato činnost zahrnuje výrobu a montáž oplechování potrubí, tzn. průmyslové izolace nebo chladové izolace. Nabídka izolačního klempířství ale představuje také tepelné izolace, tedy izolace běžných stavebních konstrukcí podlah, stěn, stropů a střech. Tyto stavební izolace pak představují vnitřní i vnější zateplení nebo izolace akustické a protipožární.

Jak uspořit náklady na vytápění domu?

Tepelné izolace se provádějí pro dosažení optimální tepelné ochrany a úspory nákladů na vytápění domu. Je známo, že teplo stoupá vzhůru a právě strop bývá hlavní příčinou zbytečného úniku tepla z bytu či domu. Proto je v současné době pro střechy požadován ještě větší tepelný odpor, než pro obvodové pláště. Jako výborné izolační materiály se osvědčily např. Isover, Rockwool, Knauf apod., které se běžně využívají jako tepelné izolace pro podlahy a pro fasády. Pokrývačská firma vám ráda navrhne a zrealizuje tepelné izolace pro ploché i šikmé střechy nebo pro stropy či mezistropy.

Hydroizolace základů Ústí nad Labem

Do domu nevniká vlhkost pouze netěsnostmi ve střešní krytině nebo srážením, ale také od základů. I v tomto případě vám odborník poradí, co byste si měli nechat udělat a jaké hydroizolační materiály jsou vhodné právě ve vašem případě. Nesmí se podcenit ani příprava spodní stavby rodinného nebo bytového domu před montáží hydroizolačního systému.

Ochrana staveb proti radonu v Ústí nad Labem

Při zakládání stavby je třeba nalézt řešení hydroizolačního systému před účinky radonu. Nejprve se provádí měření a podle zjištěného radonového indexu na stavebním pozemku je odborníky navržena vhodná hydroizolace. Její tloušťka se posuzuje výpočtem podle příslušných norem. V případě, že by i nadimenzovaná tloušťka izolace nebyla proti pronikání radonu dostatečná, je nutné přistoupit k odvětrání podloží.

Ústí nad Labem opravy střechy a veškeré práce na střechách

Pokud potřebujete opravit střechu, pak si vyberte odbornou firmu, která nabízí komplexní služby v opravách střech. Nabídne vám nejen běžné opravy či izolace, ale i opravy plochých střech panelových, bytových domů nebo průmyslových objektů, a to včetně zajištění klempířských prvků. Můžete si přát například oplechování atik, opravy falcované plechové krytiny, montáž a oplechování střešních oken nebo zemní a speciální izolace a hydroizolace.

Solidní firma má zájem na kvalitním výsledku a proto vám může nabídnout bezplatné zpracování cenové nabídky, vyřešení veškerých detailů, realizaci zakázky proškolenými zaměstnanci a samozřejmostí je záruční a pozáruční servis.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17870 (novesluzby.cz#24299)


Přidat komentář